Το Αγκάθι του Γεώργιου Ρεθυμιωτάκη

Οι σχολιασμοί της επικαιρότητας,Τα νέα και η εξέλιξη της είδησης,Τα πραγματικά γεγονότα,Το αγκάθι εκεί που χρειάζεται...

Η Νέα ηλεκτρονική εφημερίδα

Ελευθερία του λόγου με αληθής είδηση,γεγονότα,θέματα κοινωνίας,Η Καθημερινότητα που μας απασχολεί όλους

Το Πρόβλημα σας θα φτάσει στο προορισμό του!!!

Ρίξε αγκάθι εκεί που πρέπει,θες να καταγγήλεις κάποιο γεγονός επικοινώνησε και θα προωθηθεί στους αρμόδιους

Ποιός θα πατήσει το αγκάθι;

Αγκάθι στα γεγονότα,και εκεί που αξίζει να το ρίξουμε...

Ο,τι Διαβάζεις,το σχολιάζεις

Κάτω απο κάθε άρθρο έχεις την ελευθερία να μοιραστείς την άποψη σου.

Ποιοι μπορούν να διαγράψουν ακόμα και όλο το χρέος από απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΗΠοιοι μπορούν να διαγράψουν ακόμα και όλο το χρέος από απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Ακόμη και την ολική διαγραφή του χρέους από απλήρωτους λογαριασμούς στην ΔΕΗ μπορούν να διεκδικήσουν περίπου 1.300 νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα ώστε να επανασυνδεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα στο νοικοκυριό τους
Ανάσα σε νοικοκυριά που ζουν χωρίς ρεύμα δίνει η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία παρέχεται εφάπαξ ειδικό βοήθημα ύψους 10 εκατ. ευρώ. Αφορά όσους καταναλωτές έχουν χαμηλά εισοδήματα και τους έχει γίνει αποκοπή ρεύματος λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η απόφαση αναμένεται να ανακουφίσει τουλάχιστον 1.342 νοικοκυριά που τους κόπηκε το ρεύμα πέρσι και πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια αλλά και όσα νοικοκυριά μπουν στην κατηγορία αυτή στη συνέχεια. Το κούρεμα του χρέους κυμαίνεται ανάλογα με το εισόδημα, αφορά όσους πολίτες ζουν σήμερα στα σκοτάδια, ενώ η χρηματοδότηση γίνεται μόνο για κύρια κατοικία.
Για χρέη έως 6.000 ευρώ διαγράφεται το 100% της οφειλής, για ποσά ύψους 6.001 – 9.000 ευρώ καλύπτεται το 75%, για οφειλές 9.001- 12.000 ευρώ έως το 30%.
Ειδικότερα το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος εξέδωσε την υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τα κριτήρια για το εφάπαξ επίδομα για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και την επανασύνδεση τους στην παροχή ρεύματος. Το ειδικό βοήθημα θα φτάνει το ανώτατο τις 6.000 ευρώ.
Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση σε ειδική επιτροπή και να λάβουν το ειδικό επίδομα ώστε να επανασυνδεθεί το ρεύμα που έχει διακοπεί λόγω οφειλών πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
Μέχρι και την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της παρούσας υπουργικής απόφασης, να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.
Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα: Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και έως εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής, για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ και έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής και για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής. Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό και ο αριθμός των δόσεων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Εισοδηματικά κριτήρια
Να πληρούν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, τα κριτήρια χορήγησης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και το ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής, με την επιφύλαξη προσκόμισης των δικαιολογητικών μεταβολής οποιουδήποτε εισοδηματικού ή περιουσιακού στοιχείου ή σύνθεσης νοικοκυριού κατά το φορολογικό έτος 2017, όπως αυτά προβλέπονται, έως τα όρια του παρακάτω πίνακα:
EPANASYND22.jpg
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250) ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των τριάντα μία χιλιάδων πεντακοσίων (31.500) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το ανώτατο όριο του παραπάνω εδαφίου αυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
Περιουσιακά κριτήρια
Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού τους, με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Γ.Δ.5οικ.2961-10/ 24.1.2017 απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, με βάση τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) που προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, έως το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ.
Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης με την εξαίρεση της υποπερ. i της περιπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013 για πολύτεκνες οικογένειες και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος των μελών του νοικοκυριού για τις οποίες έχει λήξει η οριζόμενη από τις κείμενες διατάξεις ή η παραταθείσα με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμία υποβολής.
Σύσταση Επιτροπών- Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων Συστήνονται στους δήμους όλης της χώρας Επιτροπές αποτελούμενες από έναν (1) εκπρόσωπο της αντίστοιχης Δημοτικής Αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε.) και έναν (1) εκπρόσωπο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξετάζουν τις υποβληθείσες αιτήσεις, να αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, να χορηγούν το ειδικό βοήθημα και να δίνουν άμεσα την εντολή για την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου συγκροτούνται οι Επιτροπές, και ορίζονται τα μέλη, καθώς και ο συντονιστής αυτών.
Η διαδικασία που εφαρμόζεται για την χορήγηση του ειδικού βοηθήματος έχει ως εξής:
Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς τις Επιτροπές που συγκροτούνται, ως ανωτέρω, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
– δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
– δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής τη
– πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
– πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
– πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
-βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α).
Οι Επιτροπές κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών , μπορούν είτε να ζητούν την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργούν κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, ελέγχουν αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 και αποφασίζουν για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Οι Επιτροπές είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν ανά μήνα τις αποφάσεις στην Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο εκπρόσωπος Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής, διενεργεί έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ως άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια αναζητώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο Προμηθευτή στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές και καθορίζει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4, το ύψος του ποσού του ειδικού βοηθήματος.
Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεση τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε ΑΕ.
Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε , ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. Ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνεται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε για εκτέλεση. Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.

NOVARTIS - Μία μεγάλη ασθένεια...


Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που θα απασχολήσει πολύ καιρό τα ΜΜΕ προκειμένου να βγάζει ο ένας τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Βεβαίως και τα πλυμένα και τα άπλυτα  βρωμάνε τόσο πολύ που η μπόχα έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως. Το παράξενο είναι ότι μετά τη Μακεδονία ήταν τόσο απότομο το σκάνδαλο της Novartis, που θα πρέπει να αναρωτηθούμε, τι να συμβαίνει άραγε πίσω από το παρασκήνιο; Φτωχέ λαέ στην πλάτη σου τα’ χουν φορτώσει όλα, αυτοί που σου αδειάσανε μέχρι και κατσαρόλα... Μεγάλη τα μεγέθη των χρημάτων, της δωροδοκίας και πολλοί αποδέκτες προς κάθε κατεύθυνση: πολιτικοί, επιστήμονες, δημοσιογράφοι και άλλα αρπακτικά που καραδοκούν στη γωνία και περιμένουν ευκαιρίες για να αρπάξουν ότι και όπως μπορούν. Αναρωτήθηκε άραγε κανείς για τους ανθρώπους που κατανάλωσαν και συνεχίζουν να καταναλώνουν όλα αυτά τα μεγάλα ποσά σε φάρμακα, αν ήταν απαραίτητα για την υγεία τους ή όχι; Άτομα μεγαλύτερα των 35 ετών, κουβαλάνε μια τσάντα φάρμακα τα οποία σε πολύ μικρό διάστημα γίνονται εξάρτηση γι’ αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Η Novartis που δωροδοκούσε τους γιατρούς για να συνταγογραφούν τα δικά της φάρμακα, μετά τηλεφωνούσε στο πελατολόγιο του γιατρού για να διαπιστώσει αν ο ασθενής πήρε το φάρμακό του ή όχι. Το ενδιαφέρον τους με συγκινεί απεριόριστα. Επειδή όμως είμαι 95% ανάπηρος από ιατρικό λάθος όταν ήμουν παιδί, θέλω να χτυπήσω το καμπανάκι του κινδύνου για τη μεγάλη ασθένεια του 21ου αιώνα που τη λένε ιατρική επιστήμη. Ο κίνδυνος είναι ορατός και μεγάλος, ιδιαίτερα όταν συνεργάζεται με τέτοιες εταιρείες, που  μοναδικό σκοπό έχουν να μεταδώσουν την ασθένεια της τσέπης δίνοντας σε όλους από μια τσάντα φάρμακα για ολόκληρη τη ζωή τους.  
  Γ. Ρεθυμιωτάκης

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ


ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

«Για να μιλήσω με λόγια σταράτα, πατριωτικά, φλογερά και ασυμβίβαστα όπως έμαθα να μιλώ σε όλη μου τη ζωή και όπως εσύ με δίδαξες κυρίαρχε ελληνικέ λαέ» είπε ο Μίκης. Σε όλες τις πατριωτικές εκδηλώσεις ακούμε τα τραγούδια του Μίκη. Για τους πραγματικούς Έλληνες είναι σαν να ακούν τον εθνικό ύμνο. Ιστορία - Ελλάδα - Θεοδωράκης και λαός έγιναν μία γροθιά στο Σύνταγμα και ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που όταν κάποιος μιλούσε, δεν ακουγόταν τίποτα, λες και όλοι είχαν ανάγκη να τον ακούσουν. Φίλε Μίκη, εύχομαι αυτό το χαμόγελο και η ψυχή που έχεις στα 92 σου να γίνει παράδειγμα και να χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως όχι μόνο προς όφελος της Ελληνικής Μακεδονίας. Λαοθάλασσα σε τέτοιο μέγεθος, χωρίς επεισόδια και έκτροπα δεν έχουμε ξαναδεί και είναι από τις λίγες φορές που τα ΜΜΕ μιλάνε παγκοσμίως θετικά για τον Έλληνα. Μήπως όμως θα ήταν φρόνιμο, να προσέξουμε τα λόγια του Μίκη και να παραδειγματιστούμε; Τί είπε εν ολίγοις: “Αγαπητοί μου πατριώτες και πατριώτισσες, σε μια δύσκολη για την πατρίδα μας ώρα, όπου μαύρα σύννεφα φαίνεται να συσσωρεύονται γύρω μας απειλητικά, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι όσο ποτέ αυτά τα νέα αλλά και απροσδόκητα για μας προβλήματα. Τα Σκόπια με όχημα το όνομα «Μακεδονία» και παραμορφώνοντας τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελοιότητας, επιδιώκουν στην πραγματικότητα την επέκταση των συνόρων τους εις βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμενης «Μακεδονίας του Αιγαίου». Με μια κολοσσιαία πραγματικά προπαγάνδα, κατόρθωσαν να παρασύρουν σ' αυτή την ιστορική γελοιότητα μεγάλο αριθμό κρατών επωφελούμενοι συγχρόνως και από τη στάση των Ελλήνων -κατά καιρούς υπευθύνων, που δεν έκαναν καμία προσπάθεια να ανασκευάσουν στα μάτια των ξένων αυτή την χονδροειδή παραποίηση της Ιστορίας. Πρέπει επομένως κι εμείς να αναγνωρίσουμε ότι είναι και δική μας ευθύνη το γεγονός ότι επιτρέψαμε να ανατρέφονται τόσες γενιές Σκοπιανών με τις ιδέες που ανέφερα, ώστε σήμερα να εμφανίζεται ως μάταιο ή ακόμα και ... άδικο να ζητάμε απ' αυτούς να αλλάξουν το όνομά «τους» που έχει γίνει ένα με τον εαυτό τους και να έχουμε φτάσει στο θλιβερό σημείο που μας θίγει ως Λαό, να είμαστε σήμερα αναγκασμένοι να απολογούμεθα για τον πατριωτισμό μας! Η μόνη λύση κατά την άποψή μου είναι να αφήσουμε τους Σκοπιανούς να πιστεύουν στον εθνικό τους μύθο και παράλληλα εμείς να παραμένουμε πάντα πιστοί και ανένδοτοι στην Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Και να μην συμφωνήσουμε ποτέ ότι υπάρχει μια άλλη νόθα Μακεδονία, γιατί αν το κάνουμε, είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε εμείς τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Εάν υποχωρήσουμε, στην ουσία ανοίγουμε τις πόρτες διάπλατες για να περάσει και να επιβληθεί δια παντός ένα τραγικό ιστορικό ψέμα με απρόβλεπτες συνέπειες για την πατρίδα μας. Βεβαίως είμαστε πάντα ένας φιλειρηνικός Λαός που επιθυμεί την ειρηνική και φιλική συνύπαρξή του με τους γειτονικούς του λαούς. Παράλληλα θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι από την άλλη μεριά υπάρχει ένα βαθύ κράτος που συνωμοτεί με άλλες διεθνείς δυνάμεις εναντίον της ακεραιότητας της χώρας μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Πατριώτες και πατριώτισσες, σε όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα για την ενότητα του ελληνικού Λαού. Πιστεύω απόλυτα ότι κι αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ενωμένοι σαν μια γροθιά. Και πιστεύω απόλυτα ότι είμαστε ενωμένοι. Γιατί ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες μας, είμαστε όλοι πατριώτες.   Όταν υπερασπίζεται κανείς τα δίκαια της πατρίδας του και του Λαού του, αυτό δεν είναι εθνικισμός, είναι πατριωτισμός! Και η Ελλάδα σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη από πατριώτες!   Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία Συντάγματος:

Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα Ελληνική”.

Β’ Βρεφικός σταθμός Ασπροπύργου: Μαρτυρίες ΣΟΚ για κακοποίηση παιδιών

Μαρτυρίες που σοκάρουν και προκαλούν αποτροπιασμό ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από γονείς και μέλη του προσωπικού που συνεργάστηκαν με τον Β Βρεφικό Σταθμό Ασπροπύργου και αφορούν την κακοποίηση παιδιών και βρεφών από τις δασκάλες. Τα μέλη του προσωπικού που εργάστηκαν στον Β βρεφικό του δήμου απασχολήθηκαν εκεί πραγματοποιώντας την πρακτική εξάσκηση τους αυτά που βίωσαν ωστόσο σε βάρος των παιδιών από τις δασκάλες και περιγράφουν λεπτομερώς είναι σοκαριστικά. «Δούλευα εκεί 2 χρόνια και όταν άνοιξα το στόμα μου επειδή δεν άντεχα αυτή τη μεταχείριση των παιδιών με έβγαλαν τρελή. Έχουν γίνει πολλές καταγγελίες αλλά η »κυρία» δεν κινείται από τη θέση της. Προστατέψτε τα παιδάκια σας » καταγγέλλει η Μιχαέλα Πετρόγιαννου που εργάστηκε στον βρεφικό. ενώ επισημαίνει ότι  «Είχαν μαζευτεί γονείς, είχαμε πάει στο δήμαρχο, έπεσαν αναφορές αλλά δεν έγινε τίποτα και η κυρία έμεινε να πανηγυρίζει στη θέση της για άλλη μια χρονιά. Η ΚΕΔΑ την υποστηρίζει» Η Σοφία Μουρατίδη αναφέρει: «Έκανα την πρακτική μου εκεί και δεν άντεχα αυτά που έβλεπα. Μίλησα και με έβγαλαν »τρελή» επισκέφθηκα τον δήμαρχο μίλησα μαζί του αλλά δεν έδωσε σημασία».

Συγκάλυψη των καταγγελιών για κακοποίηση
Ερωτήματα προκαλεί η στάση του πρώην προέδρου ΚΕΔΑ Ασπροπύργου Γιώργου Φίλη στον οποίο απευθύνθηκαν γονείς και μέλη του προσωπικού του Β βρεφικού ενημερώνοντας τον για το θέμα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες δεν έπραξε απολύτως τίποτα αντιθέτως επέπληξε μέλος του προσωπικού  απαξιώνοντας παράλληλα και τους ίδιους του γονείς που έφτασαν στο γραφείο του.

«Ο Φίλης με τους συνεργάτες του με απείλησαν λέγοντας μου  ότι αν δεν υπογράψω υπεύθυνη δήλωση αποσύροντας τις καταγγελίες μου , θα μου κόψουν τη σχολή και θα σταματήσω τη φοίτηση επειδή όταν δούλευα και έκανα πρακτική  ταυτόχρονα πήγαινα και σχολείο. Πρόλαβα και έβγαλα φωτογραφία την υπεύθυνη δήλωση. Όταν μίλησα στη συγκέντρωση των γονέων και τα είπα όλα ο Φίλης μου έκοψε το μισθό μου επειδή όπως είπε δεν έλαβα την άδεια του και πήρα πρωτοβουλία να μιλήσω χωρίς την έγκριση του». Αποκαλύπτει στο ΓΟΝΕΙΣ η Σοφία Μουρατίδη που έκανε την πρακτική της εξάσκηση στον βρεφικό.

«Έβριζαν και χτυπούσαν τα παιδιά»
«Όσο καιρό δούλεψα με τη Σαμπάνη αποκαλούσε τα παιδιά με πολύ άσχημες βρισιές, τράβαγε τα μαλλιά τους και φώναζε πολύ. Επειδή ένα παιδάκι αργούσε να μπει στη σειρά για το φαγητό η Σαμπάνη το έσπρωξε με τόση δύναμη που το παιδάκι χτύπησε στην κρεμάστρα πολύ σοβαρά».  Καταγγέλλει στο ΓΟΝΕΙΣ η Σοφία Μουρατίδη «Ίδια συμπεριφορά είχαν και η Βάσω Φραγκοπούλου με την Λένα Λαζάρου κι αυτές έκαναν άσχημα πράγματα, σκέπαζαν τα μωρά με μαξιλάρια όταν έκλαιγαν, τα τραβούσαν από τα ρούχα, τα πέταγαν κάτω και τα χτυπουσαν. Όταν εργαζόμουν εκεί ξέρω ότι πολλά παιδάκια μίλησαν στους γονείς τους κάποιοι πίστεψαν τα γεγονότα κάποιοι αγνόησαν».

Γνώστης ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου
Παρόλο που ο δήμαρχος της πόλης αποφεύγει να δώσει επίσημα εξηγήσεις διαρρέοντας ότι δεν γνώριζε οι μαρτυρίες γονιών αλλά και προσωπικού αποδομούν πλήρως τον ισχυρισμό του.

Ο Μελετίου γνώριζε και μάλιστα γονείς και προσωπικό είχαν ζητήσει την άμεση επέμβαση του, εγγράφως και προφορικά. Ωστόσο καθώς φαίνεται ο κύριος Μελετίου θεώρησε ασήμαντες τις καταγγελίες τους και ψεύδη τις αποκαλύψεις ακόμα και τις ανιψιάς του που δούλευε στο β βρεφικό και τον είχε ενημερώσει όσο και των υπολοίπων.

Δεν δίστασε μάλιστα σε εργαζόμενη στη δομή (Σοφία Μουρατίδη) να απαντήσει ότι «Ποιον θα πιστέψω εσένα που δουλεύεις εκεί ένα χρόνο η την άλλη που δουλεύει εκεί 20 χρόνια»(εννοώντας την δ/ντρια Αργυρώ Σαμπάνη)

Άφηναν 30 παιδιά με την ασκούμενη και πήγαιναν…για καφέ
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες του προσωπικού η δράση των τριών υπευθύνων δεν σταματούσε μόνο στις κακοποιήσεις . Λάτρεις του καλού καφέ καθημερινά άφηναν τα παιδιά και επισκέπτονταν πότε το φούρνο και πότε τις καφετέριες του Ασπροπύργου για να απολαύσουν τον πρωϊνο καφέ τους. Όσο οι 3 χαλάρωναν 30 με 40 παιδάκια βρίσκονταν στον βρεφικό με μία κοπέλα και μάλιστα πρακτική.

«Έχω να πω πολλά… Με άφηναν αρκετή ώρα μόνη μου σε ολόκληρο τμήμα και πήγαιναν πότε στο φούρνο πότε σε καφετέριες να πάρουν καφέδες, κι εγω μόνη μου με 40 παιδιά» αποκαλύπτει η Σοφία Μουρατίδου.

Βρεφονηπιοκόμος χωρίς πτυχίο;
Η πρόσληψη της Σαμπάνη ως διοικητικού υπαλλήλου και η τοποθέτησης της  ως  βρεφονηπιοκόμου αφήνει πολλά ερωτηματικά αν σκεφτούμε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα λειτουργούσε στη θέση υπεύθυνης βρεφικών και παιδικών σταθμών στο δήμο Ασπροπύργου ενώ μόλις προ 4ετίας προσκόμισε πτυχίο ειδικότητας. Ο γονέας Βαγγέλης Καπένηςαναφέρει χαρακτηριστικά «Η Σαμπάνη ήταν σε βρεφικό στην περιοχή της Γκοριτσάς, ακούστηκε ότι κάτι έκανε και την απομάκρυναν. Εκείνη την περίοδο ειπώθηκε ότι δεν είχε πτυχίο. Μετά την πήραν στην περιοχή των Γερμανικών Ασπροπύργου και όταν εμείς ζητήσαμε από το ΚΕΔΑ να δούμε το πτυχίο της ποτέ δεν μας το έδειξαν». Ο Βαγγέλης Καπένης κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το παιδάκι του μιας και ο μικρός γιος του του εκανε παράπονα. Ο ίδιος βρήκε και μίλησε με τις κοπέλες που έκαναν την πρακτική τους στον βρεφικό και έμαθε ότι οι υπεύθυνες φέρονταν άσχημα στο γιο του και σε άλλα παιδιά. «Τα έβριζαν, λέγοντας ότι είναι, πτώματα, βρωμιάρικα και το μεσημέρι τα σκέπαζαν μέχρι τα μάτια για να κοιμηθούν με το ζόρι, για να μπουν στο facebook οι κυρίες. Τα τραβολογούσαν από τα μανίκια. Όλα αυτά τα έμαθα από μια κοπέλα που εργαζόταν εκεί».

Ακόμα μία μαρτυρία γονιού που που κατήγγειλε την κακοποίηση παιδιών έχοντας και το δικό της παιδί εκει είναι της Βαλεντίνας Τοπαλίδη η οποία μόλις διαπίστωσε τι συνέβαινε στον βρεφικό,ενημέρωσε τους αρμόδιους στο δήμο αλλά όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο ΓΟΝΕΙΣ «Μας έβγαζαν τρελούς και μας απειλούσαν κιόλας. Ηταν και το παιδί μου ανάμεσα στα άλλα παιδιά. Δόξα το Θεό κινήθηκα έγκαιρα και το πήρα από εκεί».

H Όλγα Σοφιάνοβα Πετρίδη προσθέτει με τη δική της μαρτυρία άλλο ένα κομμάτι στο παζλ των αποκαλύψεων του ΓΟΝΕΙΣ. «Πήγα την κόρη μου στο αποκριάτικο πάρτι του βρεφικού σταθμού και όταν την παρέλαβε η μητέρα μου είχε μελανιασμένη μύτη. Το παιδί ήταν πολύ χτυπημένο. Η μητέρα μου ρώτησε την δασκάλα Αργυρώ Σαμπάνη τι συνέβη και η απάντηση που πήρε ήταν ότι έτσι φέρατε το παιδί. Χτυπημένο(!!!)Όταν έγινε συνέλευση γονέων στο Β Βρεφικό με αφορμή τα γεγονότα κακοποιήσεων ήμουν παρούσα έμεινα στο χώρο μέχρι το τέλος για να ακούσω τις απόψεις των αρμόδιων. Έκπληκτη λοιπόν άκουσα τον πρόεδρο ΚΕΔΑ Γιώργο Φίλη να λέει ότι «σε όποιον δεν αρέσει ο βρεφικός ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα».

 Η καταγγελία του Κοπαλά που έθαψαν Μελετίου και Φίλης
Αξίζει να επισημάνουμε ότι ένας από τους γονείς που απαίτησαν εγγράφως να ενημερωθούν για τις ενέργειες των αρμοδίων μετά τις αποκαλύψεις για κακοποίηση των παιδιών τους ήταν και ο πατέρας τεσσάρων παιδιών Κώστας Κοπαλάς. Συγκεκριμένα στην καταγγελία που κατέθεσε προς τον δήμαρχο Ασπροπύργου και τον πρόεδρο ΚΕΔΑ επεσήμανε  «Κατά την διάρκεια συγκέντρωσης γονέων που συγκάλεσε η προϊστάμενη του τμήματος κ. Αργυρώ Σαμπάνη, εισέβαλαν στον χώρο δύο εργαζόμενες του τμήματος (κ. Σοφία Μαυρίδου και κ. Μικαέλα Πετρόγιαννου) ζητώντας τον λόγο. Η προϊστάμενη τους αρνήθηκε λέγοντας πως δεν έχουν δουλειά και αρμοδιότητα να μιλήσουν στους γονείς και τους απώθησε από την αίθουσα. Η σύζυγός μου, DOROTA–ALICJA  RUSAK επενέβη και ζήτησε να επιτραπεί στις δύοεργαζόμενες να μιλήσουν. Ακολούθησε σύρραξη με λεκτικές επιθέσεις και εκσφενδόνιση κινητού τηλεφώνου. Η  μία εκ των εργαζομένων, η κ. Μαυρίδου, πρόλαβε πριν την απωθήσουν και απευθυνόμενη στην σύζυγό μου είπε επί λέξη: «Σε σένα έχω να πω πως  η προϊστάμενη αποκαλεί τον Αριστοτέλη μαλακισμένο παιδί» μπροστά στα άλλα παιδιά και τις εργαζόμενες του τμήματος.

Η προϊσταμένη αφού έδιωξε τις δύο κοπέλες, κατεύνασε την ένταση υποστηρίζοντας πως είναι αναληθείς οι κατηγορίες και πως οι συγκεκριμένες κοπέλες ενήργησαν με δόλο.

Η σύζυγός μου μετά από λίγο αποχώρησε παίρνοντας και τα τρία παιδιά μας. Έξω από την αίθουσα την περίμενε η κ. Μαυρίδου που ζήτησε να της μιλήσει λέγοντας: ‘’ Εδώ μέσα γίνεται κακομεταχείριση των παιδιών σας. Η προϊστάμενη αποκάλεσε σε κάποια γιορτινή προετοιμασία τον γιο σας Αριστοτέλη επειδή έσπασε κάτι, «μαλακισμένο παιδί»  μπροστά σε όλους και τον έχει αποκαλέσει έτσι και άλλες φορές στο παρελθόν. Επίσης μία άλλη συνάδελφος μου, τραβάει από τα μαλλιά τον Αριστοτέλη και ορισμένες φορές τον οδηγεί στον χώρο που κοιμούνται σέρνοντάς τον από τα μαλλιά. Γενικά φοβίζουν και χειροδικούν στα παιδιά και επειδή ο Αριστοτέλης είναι ζωηρός, έχει πέσει θύμα κακοποίησης αρκετές φορές. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά με παιδιά εκτός των δικών σας’’. Όταν ειδοποιήθηκα για το συμβάν κινητοποιήθηκα, συνάντησα τις κκ. Μαυρίδου & Πετρόγιαννου οι οποίες μου επιβεβαίωσαν τις μαρτυρίες τους. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο του Ασπροπύργου κ. Νίκο Μελετίου, εκφράζοντας τα παράπονά μας. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν 5 γονείς, οι δύο καταγγέλλουσες καθώς και 3 εργαζόμενες του Βρεφονηπιακού σταθμού (2 καθαρίστριες και μία μάγειρας) οι οποίες ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις καταγγελίες, σαν αυτόπτες μάρτυρες των περιστατικών κακοποίησης των παιδιών. Επειδή δεν με κάλυψαν οι απαντήσεις του Δήμου και δεν πείστηκα πως το ζήτημα θα διαλευκανθεί, προχώρησα την επόμενη μέρα( Παρασκευή 13/05/2016) σε αυτεπάγγελτη μήνυση στο Α.Τ. Ασπροπύργου ζητώντας από την Εισαγγελία Ανηλίκων να ερευνήσει αν οι κατηγορίες αυτές έχουν βάση και στην περίπτωση που έχουν, να αποδοθούν ευθύνες όπως ορίζει ο Νόμος. Το περίεργο μετά την μήνυση είναι πώς ενώ η βασική μάρτυρας κ.Μαυρίδου κλήθηκε και συμφώνησε να καταθέσει, ΔΕΝ προσήλθε αφού με πήρε τηλέφωνο λέγοντάς μου πώς την πιέζουν και την απειλούν. Μετά από τα παραπάνω γεγονότα αποκτούν νόημα και κάποια περιστατικά ύποπτα που είχαμε παρατηρήσει κατά την διάρκεια της χρονιάς, όπως:

-Ο γιος μου ο Αριστοτέλης σηκώνει τα χέρια και σκύβει το κεφάλι να προστατευτεί κάθε φορά που σηκώνω τα χέρια μου σε κάποιο από τα παιχνίδια που κάνουμε σπίτι

-Η Άννα μας είπε πριν 3 περίπου μήνες: ‘’Η τάδε(δασκάλα) τραβάει μαλλιά Αριστοτέλη’’. Το αναφέραμε στην ‘’τάδε’’ και μας απάντησε κατηγορηματικά όχι και πως τα μωρά πολλές φορές φαντασιώνονται πράγματα.

-Ο Γιάννης πριν δύο μήνες περίπου για διάστημα 2 εβδομάδων  δεν ήθελε να πηγαίνει στο σχολείο και τον πηγαίναμε με ουρλιαχτά και κλάμα. Το ίδιο έπαθε και ο Αριστοτέλης πριν ένα μήνα περίπου για διάστημα 2 εβδομάδων.

Επειδή το ζήτημα είναι άκρως σοβαρό για μένα αλλά και για κάθε συμπολίτη μας, ζητώ από εσάς με όποια αρμοδιότητα και ευθύνη έχετε, να εξετάσετε:

-Τις παραπάνω καταγγελίες.

-Την καταλληλότητα των εργαζομένων στον σταθμό

-Την ψυχική υγεία των εργαζομένων

-Γενικότερα την λειτουργία σταθμού αν είναι σύμφωνη με τα πρωτόκολλα του Υπ. Παιδεία και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Επίσης ζητάω την εξέταση των παιδιών μου από παιδοψυχολόγους για να ελεχθούν  και με αυτόν τον τρόπο οι καταγγελίες αλλά και σε περίπτωση που ισχύουν, κατά πόσο ‘’επηρέασαν’’ αυτές οι κακοποιήσεις την ψυχική υγεία των παιδιών μου, επιφέροντας τυχόν ψυχική βλάβη. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να επιβάλλετε έλεγχο από παιδοψυχολόγους, παρακαλώ να με ενημερώσετε για να κινηθώ ώστε να γίνει έλεγχος από παιδοψυχολόγους ιδιωτικά.
Είμαι βέβαιος πως θα ενεργήσετε όπως ορίζει ο Νόμος πάντα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας. Αν όμως δεν βρει ανταπόκριση η καταγγελία μου, γνωρίζω το δικαίωμά μου να απευθυνθώ(ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ) και στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Παρακαλώ να με βοηθήσετε όπως είναι δυνατό ακόμα και με την μορφή συμβουλών.

Να σημειώσουμε ότι έως και σήμερα ο Κοπαλάς δεν έλαβε καμία έγγραφη απάντηση από τον δήμαρχο Νίκο Μελετίου αλλά ούτε και από τον Γ. Φίλη πρώην πρόεδρο ΚΕΔΑ και νυν Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετά τις αποκαλύψεις γονέων και πρώην υπαλλήλων το ΓΟΝΕΙΣ υπέβαλε εγγράφως αίτημα προς το δήμαρχο Ασπροπύργου αφ’ ενος ζητώντας ενημέρωση και αφετέρου την έγγραφη άποψη όλων των εμπλεκομένων για τα καταγγελλόμενα.


Με ενέργειες της προέδρου ΚΕΔΑ Ασπροπύργου Σοφίας Μαυρίδη η υπεύθυνη του Β Βρεφικού έχει ήδη απομακρυνθεί ενώ τη θέση της πήρε η νέα διευθύντρια Μαρία Ιωσηφίδου γνωστή στην πόλη για την ευαισθησία της σε σχέση με τα παιδιά και για τον καλό της χαρακτήρα.

Ξεκίνησαν με ενέργειες του Χρήστου Παππού οι εργασίες του Φυσικού Αερίου στο Δήμο Φυλής

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου οι εργασίες εκσκαφής για το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο, που αφορά στην κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στο Δήμο Φυλής.
Το έργο υλοποιείται μετά από τη συμφωνία που υπέγραψε τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Χρήστος Παππούς με την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής.

Χάρη σε αυτή τη συμφωνία, στη σύναψη της οποία συνέβαλε προσωπικά ο Δήμαρχος Φυλής, κατέστη δυνατή η επέκταση του δικτύου  και άρθηκαν οι αντιρρήσεις της Εταιρίας Διανομής Φυσικού Αερίου, που πριν από την προσέγγιση του Δήμου Φυλής δήλωνε κατηγορηματικά ότι δεν την ενδιέφερε η επέκταση του δικτύου της, λόγω της χαμηλής απόδοσης σε σχέση με το κατασκευαστικό κόστος.
Σε πρώτη φάση το έργο αφορά στην σύνδεση με φυσικό αέριο του Κολυμβητηρίου και του σχολικού συγκροτήματος Αγίου Νικολάου, που περιλαμβάνει το Α΄Λύκειο, Α’  Γυμνάσιο, 4ΟΔημοτικό, 3ο Νηπιαγωγείο  και το Κλειστό Γυμναστήριο. Στη συνέχεια θα συνδεθούν όλα τα ενεργοβόρα κτίρια  του Δήμου Φυλής. Το δίκτυο που θα δημιουργηθεί για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των Δημοτικών κτιρίων θα δώσει τη δυνατότητα σύνδεσης και σε άλλους καταναλωτές του Δήμου Φυλής, δηλαδή σε σπίτια και επιχειρήσεις.   

«Είναι ένα μεγάλο έργο που αλλάζει ριζικά τη λειτουργία και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα του Δήμου μας.  Μετά την ολοκλήρωσή του, θα μειωθεί δραστικά το κόστος ενέργειας του Δήμου, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στις περιοχές που περνά ο αγωγός και ταυτόχρονο θα μειωθούν δραστικά οι εκπομπές ρύπων, κάτι που θα μας φέρει πιο κοντά  στο στόχο μας για ένα πράσινο Δήμο» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Το πρωί της Τετάρτης 7 Φεβρουαρίου 2018 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας Νίκος Μαραγκός,  μετέβησαν στο έργο ώστε να οριστικοποιήσουν στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, τα ακριβή σημεία που παραχωρεί ο Δήμος προκειμένου να κατασκευαστούν:
 • Το υπόγειο φρεάτιο τριών βανών (Ζεφύρι) που θα διακλαδώσει τον αγωγό μεταφοράς μέσης πίεσης προς το σταθμό διανομής των Άνω Λιοσίων.  
 • Ο  υπέργειος σταθμός (όπισθεν ΟΠΚΕ) διανομής των Άνω Λιοσίων και
 • Ο  μετρητικός σταθμός σύνδεσης του κολυμβητηρίου.  

Για τη σύνδεση του κολυμβητηρίου και του συγκροτήματος των σχολείων και του Κλειστού Γυμναστηρίου του Αγίου Νικολάου  θα αναπτυχθούν 1100 μέτρα δικτύου χαμηλής πίεσης και 1500 μέτρα δικτύου μέσης πίεσης.  

 «Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα διπλό έργο που προχωρά ταχύτατα. Μαζί με τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου κατασκευάζεται και ο αγωγός μέσης πίεσης μέσω του οποίου θα είναι δυνατή και η σύνδεση νοικοκυριών με το δίκτυο.
Η Τεχνική Υπηρεσία παρακολουθεί στενά το έργο ώστε να ολοκληρωθεί ακόμα και πριν το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του», σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας, ο οποίος ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους της κατασκευάστριας εταιρείας ΑΝΓΧΙΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, και συντοπίτες μας, Χρήστο Μουζακίτη Μηχανολόγο Μηχανικό και Αθανάσιο Παπαθανασίου Πολιτικό Μηχανικό, τόσο για τις δυσκολίες του έργου όσο και για την πρόοδο των εργασιών. Η εμπειρία των δύο μηχανικών σε έργα διανομής φυσικού αερίου είναι μεγάλη, καθώς έχουν φέρει σε πέρας πολλά έργα που τους έχει αναθέσει η Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 361.000,00 € και η πρώτη φάση του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών, ενώ το χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση του έργου έχει οριστεί στους δέκα μήνες.


Όλα τα μυστικά της ρύθμισης των 120 δόσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Όλα τα μυστικά της ρύθμισης των 120 δόσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που χρωστούν σε εφορία και ασφαλιστικά Ταμεία δίνει η εκκίνηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 120 δόσεις.
Η πολυαναμενόμενη ηλεκτρονική αίτηση είναι από χθες διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link). Εκεί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ (συνολικά έως 100.000€).
Υπενθυμίζεται πως το χρονικό παράθυρο για υποβολή της αίτησης κλείνει στις 31/12/2018.
Προσοχή, η ένταξη των οφειλετών γίνεται σταδιακά. Από χθες μπορούν να ρυθμίσουν χρέη ασφαλισμένοι του τ. ΟΑΕΕ οι οποίοι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και χρωστούν μέχρι 50.000€ ή όσοι έχουν πτωχευτική ικανότητα, χρωστούν από 20.000€ έως 50.000€ και το 85% των χρεών τους συγκεντρώνεται σε χρέη προς το Δημόσιο.
Αναλυτικά εντάσσονται :
 • α) φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, οι οφειλές προς τα Ταμεία να μην ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ και αυτές να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016.
 • β) φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να έχουν οφειλές προς εφορία και Ταμεία από 20.000 έως 50.000 ευρώ, οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 85% των συνολικών οφειλών τους και να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016.
Οι επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) και οφειλές προς ΕΦΚΑ ή και ΑΑΔΕ κάτω των 20.000€ θα έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση εντός των επόμενων μηνών. Επίσης μικρή υπομονή πρέπει να κάνουν αυτοαπασχολούμενοι – επιστήμονες, ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, συμβολαιογράφοι κλπ) όπως και αγρότες (πρ. ΟΓΑ) ειδικά για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Λόγω της πρόσφατης παράτασης που δόθηκε μέχρι 28/2/2018 για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 σε αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, οι συγκεκριμένες οφειλές δεν έχουν καταστεί, ούτε και θα καταστούν έως τις 28 Φλεβάρη ληξιπρόθεσμες.
Αυτό σημαίνει πως οι εν λόγω ασφαλισμένοι αν έμπαιναν από τώρα στην διαδικασία θα μπορούσαν να ρυθμίσουν μόνο χρέη από το 2015 και παλαιότερα. Κι ακριβώς επειδή η αίτηση για ένταξη στη συγκεκριμένη ρύθμιση υποβάλλεται άπαξ και θεωρείται δια παντός οριστική, δηλαδή δεν επιτρέπεται επανυποβολή της, η ένταξη ειδικά γι αυτές τις ομάδες αναβάλλεται, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ρυθμίσουν συνολικά τα χρέη τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του 2016.
Συνεπώς και για την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών :
 • οι ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ, δικηγόροι, γιατροί, φαρμακοποιοί, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, εργολήπτες κ.α. θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια πλατφόρμα τα χρέη τους από τις 19 Μαρτίου 2018
 • οι αγρότες του τέως ΟΓΑ θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια πλατφόρμα τα χρέη τους από τον ερχόμενο Μάιο.
Υπενθυμίζεται πως περί τους 650.000 δικηγόρους, αγρότες, μηχανικούς και γιατρούς –υγειονομικούς οφείλουν εισφορές :
• ολόκληρου έτους 2016 – για τ. ΤΑΝ, ΕΤΑΑ (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ).
• Β΄ εξαμήνου 2016 – για τ. ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί κ.α.).
• Β΄ εξαμήνου 2016 – για τους αγρότες (πρ. ΟΓΑ).
Ειδικά οι αγρότες οφείλουν εισφορές που εκκινούν από τα 535 ευρώ και φτάνουν στα 1.155 ευρώ, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκαν.
Η εφαρμογή της ΕΓΔΙΧ για τις αιτήσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών λειτουργεί από τις 3 Αυγούστου για τις επιχειρήσεις και όσους έχουν πτωχευτική ικανότητα και χρωστούν από 20.000€ και πάνω. Όπως ενημερώνει η Ειδική Γραμματεία, τους επόμενους μήνες θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης και για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές από 50.000€.
Προϋπόθεση ένταξης στη σημερινή διαδικασία είναι:
 1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυμεί)
 2. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ετησίου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι 40.000 ευρώ)
 3. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ).
Οι ρυθμίσεις προβλέπουν ελάχιστη δόση 50€ και περιλαμβάνουν «κούρεμα» τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, καθώς και επιμήκυνση της εναπομείνασας οφειλής έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και του εισοδήματος του οφειλέτη. Συγκεκριμένα:
 • για οφειλές έως 3.000 ευρώ προσφέρονται μέχρι 36 δόσεις.
 • για οφειλές 3.000,01 – 20.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις
 • για οφειλές 20.000,01 – 50.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων και επιπλέον «κούρεμα» 95% προστίμων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις.
Ο καθορισμός της δόσης προκύπτει βάση της αρχής ότι το άθροισμα δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού εισοδήματος (EBITDA), προσαυξημένο με το μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια). Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη είτε το εισόδημα του προηγούμενου έτους είτε ο μέσος όρος της προηγούμενης τριετίας (ότι είναι υψηλότερο από τα δύο). Τεκμαίρεται δηλαδή πως ο οφειλέτης μπορεί να δίνει το 1/3 του καθαρού εισοδήματός του για την αποπληρωμή των οφειλών του. Εφόσον το 33% του εισοδήματος επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό των 120, ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως.
“Παράθυρο” υπάρχει ακόμη και για όσους έχουν κλείσει τα βιβλία τους. Δηλώνοντας επανέναρξη εργασιών στην εφορία με το ίδιο ΑΦΜ και πληρώνοντας το αντίστοιχο τέλος επιτηδεύματος, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Επίσης όσοι χρωστούν πάνω από 50.000€ μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον ποσό και να ρυθμίσουν τις 50.000€. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο ή και τα ταμεία που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Μάλιστα, η υπαγωγή σε αυτήν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές. Προσοχή, αν χορηγηθεί ρύθμιση οφειλών και ο οφειλέτης εντός του 2018 την χάσει, δεν θα μπορεί να κάνει νέα αίτηση, καθώς χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.
Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, όπως στοιχεία του οφειλέτη ή και τυχόν συνοφειλετών, οικονομικά στοιχεία, κατάλογος όλων των πιστωτών και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή αλλά και πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης αξιολογείται η αίτηση. Όσα δικαιολογητικά δεν αντλούνται αυτόματα από την εφαρμογή μπορούν οι χρήστες να τα παραγγείλουν ηλεκτρονικά μέσω της εθνικής πύλης “Ερμής “ και να τα λάβουν ηλεκτρονικά ώστε να τα επισυνάψουν στην αίτησή τους. Αξίζει να αναφερθεί πως από χθες ενεργοποιείται νέα αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού, περιλαμβάνοντας πρόσθετους αυτοματισμούς, μεταξύ των οποίων και την καταχώρηση των στοιχείων οφειλών προς την ΑΑΔΕ. Πλέον, δηλαδή, όλες οι οφειλές προς τράπεζες, ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ καταχωρούνται αυτόματα.

Έρχονται νέες ταυτότητες με βιομετρικά στοιχεία. Πόσο θα κοστίσουν!!!

Έρχονται νέες ταυτότητες με βιομετρικά στοιχεία. Πόσο θα κοστίσουν.
Η διαδικασία αντικατάστασης παλαιών ταυτοτήτων ξεκινάει καθώς το κείμενο της προκήρυξης είναι έτοιμο, με επόμενο στάδιο την κατάθεση προσφορών από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως με σχετική τεχνογνωσία.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής», οι νέες ταυτότητες θα πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας και θα είναι πλαστικές, φέροντας μικροτσίπ με βιομετρικά στοιχεία του κατόχου.
Η αρχή θα γίνει από την Αττική, ενώ το αντίτιμο των 8 ή 10 ευρώ θα καταβάλλεται από τους πολίτες.

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ


Ο έρωτας και η φωτιά έχουν το ίδιο χρώμα
και τη μοναδικότητα να καίνε νου και σώμαΤο δέντρο του έρωτα που έχει και τη συνταγή πως καλλιεργείται, πως συντηρείται και που ευδοκιμεί, είναι φτιαγμένο με πολύ αγάπη στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων. Αξίζει τον κόπο να το αποκτήσετε όλοι. Εκτός από την συνταγή της αγάπης που είναι απαραίτητη σε όλους με τα σημερινά δεδομένα, προσφέρει χαρά, ελπίδα και κίνητρο συμμετοχής στη ζωή των Ατόμων με Αναπηρία. Η τιμή του είναι μηδαμινή, ξεκινάει από 6 ευρώ, η αξία του ανεκτίμητη για αυτούς που θα το αποκτήσουν αλλά και γι’ αυτούς που το δημιούργησαν…  
Ένα μπράβο είναι χίλια μπορώ!!!
 

Αγάπη είσαι δύναμη
μα μη το παρακάνεις
καλύτερα να μ’ αγαπάς
παρά να με τρελάνεις
Γ. Ρεθυμιωτάκης