Το Αγκάθι του Γεώργιου Ρεθυμιωτάκη

Οι σχολιασμοί της επικαιρότητας,Τα νέα και η εξέλιξη της είδησης,Τα πραγματικά γεγονότα,Το αγκάθι εκεί που χρειάζεται...

Η Νέα ηλεκτρονική εφημερίδα

Ελευθερία του λόγου με αληθής είδηση,γεγονότα,θέματα κοινωνίας,Η Καθημερινότητα που μας απασχολεί όλους

Το Πρόβλημα σας θα φτάσει στο προορισμό του!!!

Ρίξε αγκάθι εκεί που πρέπει,θες να καταγγήλεις κάποιο γεγονός επικοινώνησε και θα προωθηθεί στους αρμόδιους

Ποιός θα πατήσει το αγκάθι;

Αγκάθι στα γεγονότα,και εκεί που αξίζει να το ρίξουμε...

Ο,τι Διαβάζεις,το σχολιάζεις

Κάτω απο κάθε άρθρο έχεις την ελευθερία να μοιραστείς την άποψη σου.

Κοινωνικός Τουρισμός 2023: Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά οι αιτήσεις

 

Μέσα στον Μάιο θα τρέξει το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ - ΟΑΕΔ.

Νωρίτερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ - ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ 2023 φέτος θα ξεκινήσει μέσα στον Μάιο και όχι 15 Ιουνίου που ξεκίνησε πέρσι.

Μάλιστα έχουν ήδη ξεκινήσει οι συσκέψεις για να υπάρξουν αλλαγές τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε ότι αφορά τον αριθμό των δικαιούχων με ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν.

Στο μεταξύ σημαντικός αριθμός δικαιούχων δεν έχει ακόμη κάνει χρήση των επιταγών κοινωνικού τουρισμού του 2022 καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι 31 Ιουλίου 2023.

Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01.08.2023 έως 31.07.2024.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι (6) διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων.
Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων που βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω ή στο νομό Έβρου μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.
Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν τους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ‘Αννας Ευβοίας θα εχουν 12 βράδια διανυκτέρευση.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

- ασφαλισμένοι που συγκέντρωσαν το έτος 2021 50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων της ΔΥΠΑ ή /και
τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και
τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και
τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012

- άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Αν δύο δικαιούχοι της παροχής είναι σύζυγοι, δίνεται η δυνατότητα να λάβουν και οι δύο Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, ακόμα και αν επιλεγόμενος βάσει της μοριοδότησης είναι μόνο ο ένας.

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μία αίτηση από τον σύζυγο που βάσει των κριτηρίων του Πίνακα Μοριοδότησης συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλεγεί, ο/η οποίος/α θα δηλώνει στα ωφελούμενα μέλη, εκτός από τα παιδιά του/της, και τον/τη δικαιούχο σύζυγό του/της. Ο/Η δικαιούχος σύζυγος που δηλώνεται ως ωφελούμενο μέλος δεν μοριοδοτείται.

Η δυνατότητα ταυτόχρονης επιλογής και των δύο συζύγων βάσει της μοριοδότησης του ενός δίνεται και στην περίπτωση που υποβληθούν από αυτούς ξεχωριστές αιτήσεις, εφόσον συμπληρώσουν στις αιτήσεις τους τα ζητούμενα στοιχεία του/της συζύγου.

Τυχόν ωφελούμενα παιδιά ή συνοδοί μπορούν να δηλώνονται και στις δύο αιτήσεις, αλλά σε περίπτωση επιλογής των γονέων τους θα εκδοθεί μία επιταγή επ’ ονόματί τους στο πλαίσιο της αίτησης του δικαιούχου γονέα που συμπληρώνει τα περισσότερα μόρια.

Τα ανήλικα παιδιά θα δηλώνονται υποχρεωτικά και από τους δύο συζύγους για τη μοριοδότηση. Στην περίπτωση που το ίδιο άτομο υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος και δηλωθεί και ως ωφελούμενο μέλος του συζύγου του, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η αίτηση που υπέβαλε ως δικαιούχος.

Αν ο ένας μόνο σύζυγος είναι δικαιούχος της παροχής και ο άλλος είναι έμμεσα ασφαλισμένο μέλος αυτού, ο δικαιούχος σύζυγος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας στα ωφελούμενα μέλη και τον/τη σύζυγό του.

Μοριοδότηση

Κριτήρια μοριοδότησης αποτελούν: α) το πραγματικό δηλωθέν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κατά περίπτωση-είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς - φορολογικού έτους 2020 και β) ο αριθμός ανηλίκων τέκνων.

Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:
Για το α' κριτήριο:

1. για δηλωθέν εισόδημα ύψους έως 10.000,99: 30 μόρια,

2. για δηλωθέν εισόδημα ύψους από 10.001,00 έως 20.000,99: 20 μόρια,

3. για δηλωθέν εισόδημα ύψους από 20.001,00 έως 30.000,99 €: 10 μόρια.

Για το β' κριτήριο: από 15 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικα τέκνα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από αρμόδιο δημόσιο φορέα ή, όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

Η βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία μοριοδότησης οι δικαιούχοι που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω προσαυξάνεται κατά 50%.

Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι να συμπληρωθεί, αθροιστικά με τους ωφελούμενους τους, ο προβλεπόμενος αριθμός.

Επίσκεψη του εκτελεστικού διευθυντή της i3 στο Κέντρο μας

Ο κ. Giles Palmer, εκτελεστικός διευθυντής της International IVF Initiative (i3), επισκέφτηκε το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων, γνώρισε τα μέλη μας και είδε από κοντά, βήμα-βήμα, πως φτιάχνονται τα αγαλματίδιά μας που η i3 δίνει ως δώρο στους επιστήμονες - ομιλητές των συνεδρίων εμβρυολόγων και γενετιστών, που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τον ίδιο, όσο και την i3 για την αναγνώριση και προβολή των έργων μας, αλλά και την στήριξη τους στις προσπάθειές μας.

 

Από πέσιμο ή από χέσιμο;

Γέρος είναι δεν πειράζει ας πάει και το παλιάμπελο, λέει ο Χάρος που τον φωνάζει.
Κάθε τετραετία γίνεται της επι χρήμασι πορευομένης κοινής γυναικός το κιγκλίδωμα με έργα σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, σχολεία και πολλά άλλα. Οι πλακοστρώσεις και οι διάφορες παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια δημιουργούν παγίδες για πολλές κατηγορίες συμπολιτών μας όπως γέροντες, ΑμεΑ, εγκύοι και μικρά παιδιά. Παντού εργάτες, πεταμένα υλικά, κλειστοί δρόμοι, φασαρία και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω εκλογών. Κοιτάτε μας γειτόνισσες ψαράκια τηγανίζουμε έλεγαν οι παππούδες μας σε παρόμοιες καταστάσεις. Μήπως θα έπρεπε όλα αυτά τα έργα της τελευταίας στιγμής να προστατεύουν τουλάχιστον τους πολίτες και όχι να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο; Δυστυχώς ο πολίτης είναι πάντα το θύμα, θύτες δεν υπάρχουν πουθενά.
 
Μια εικόνα χίλιες λέξεις όπως βλέπετε.
Διανύοντας μια κεντρική λεωφόρο θυμήθηκα τις παγίδες που βάζαμε για να πιάσουμε κανά λαγό να τον φάμε. Τώρα με μας τί γίνεται θα μας φάνε λάχανο ή θα γλιτώσουμε; Είμαι σε κρίσιμη ηλικία και εκτός από τα εγκεφαλικά ή διάφορες άλλες ξενόφερτες ασθένειες πρέπει να προσέχω και τις παγίδες γιατί ο γέρος όπως λένε πάει ή από πέσιμο ή από χέσιμο. 
Το συγκεκριμένο φρεάτιο είναι σε αυτή την κατάσταση 4 χρόνια. Λίγο πριν τις προηγούμενες εκλογές έγινε ατύχημα με μια έγκυο έπεσε μέσα και κινδύνευσε να χάσει το παιδί της. Το παιδί μεγάλωσε, το φρεάτιο όμως είναι στην ίδια κατάσταση ακόμα. 

Όποιος ενδιαφέρεται από όπου και αν προέρχεται ας έρθει μαζί μας να κάνουμε μια διαδρομή για να δούμε όχι μόνο τις παγίδες και κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια αλλά και για να ανακαλύψουμε τί φταίει και γιατί όλα τα πρόχειρα έργα της τελευταίας στιγμής καταστρέφονται πριν ακόμα ολοκληρωθούν. Ο Παρθενώνας είναι 2500χιλ ετών και στέκει ακόμα αγέρωχος. Αυτά κάνει το εύκολο χρήμα για τους επιτήδειους που διαχειρίζονται  προγράμματα της Ε.Ε, χρεώνοντας τις επόμενες γενεές που θα ψάχνουν να βρουν που είναι το έργο και γιατί πληρώνουν. Τα διατηρητέα του παρελθόντος ανακαινίζονται και χρησιμοποιούνται ακόμα ενώ τα νέα του παρόντος καταστρέφονται. Οι παππούδες μας έφτιαχναν αθάνατα έργα ψυχής, οι πατεράδες μας επιβίωσης, εμείς τσέπης. Οι επόμενοι τί θα κάνουν άραγε;
Γ. Ρεθυμνιωτάκης.

Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής παρουσίασε το νέο του βιβλίο «Το ακανθερό βλέμμα του κοινωνικού αποκλεισμού»

 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, στον κατάμεστο, φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Περιστερίου, η παρουσίαση του βιβλίου «Το ακανθερό βλέμμα του κοινωνικού αποκλεισμού»του πρώην Υπουργού και υποψήφιου βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Παναγιώτη Κουρουμπλή το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιβάνη και τα έσοδά του θα δοθούν για την ενίσχυση των σκοπών της Βιβλιοθήκης Ομιλούντων Βιβλίων του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών και του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος.

O εκδότης του βιβλίου κι. Ηλίας Λιβάνης, στον χαιρετισμό του, χαρακτήρισε τον κ. Κουρουμπλή ως έναν άνθρωπο της προσφοράς και πραγματικό αγωνιστή των δικαιωμάτων του λαού μας και τον ευχαρίστησε για την επιλογή του Εκδοτικού Οργανισμού Λιβάνη.

Παίρνοντας το λόγο ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, περιέγραψε το βιβλίο ως ένα βιβλίο γνώσεων, εμπειριών και βιωμάτων που χρονολογούνται από την παιδική του ηλικία, όταν στα 10 του χρόνια, κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια νέα, σκληρή πραγματικότητα η οποία του επέβαλλε είτε την επιλογή υποταγής στο μοιραίο, στο σκοτάδι και τον οίκτο είτε την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς του και τη διεκδίκηση να είναι ο εαυτός του, με κάθε κόστος, με πείσμα και δύναμη. «Νίκησα τη μοίρα μου και έγινα ο καπετάνιος της ψυχής μου. Ο άνθρωπος δικαιολογείται στη ζωή του να πέφτει, υποχρεούται να σηκώνεται» είναι η κοσμοθεωρία του. Ο συγγραφέας όνισε πως ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι ένα δυναμικό φαινόμενο το οποίο ενδημεί και εμφιλοχωρεί σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις, αποχυμοποιώντας τις ανθρώπινες σχέσεις. Ενδεχομένως στην πορεία της ζωής μας να βιώσουμε κάποτε το μαρτύριο αυτού του φαινομένου που εμπεριέχεται στη βία της καθημερινότητας. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η ενημέρωση και η προετοιμασία των νέων παιδιών από το σχολείο τους, για την πρόληψη και την ορθή διαχείριση τέτοιων γεγονότων που τυχόν συναντήσουν.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός, ο οποίος συνδέεται χρόνια με κοινούς αγώνες και αγωνίες με τον συγγραφέα, ανέφερε ότι η περίοδος πολλαπλής κρίσης αποφλοίωσε τον κοινωνικό ιστό και στέρησε από τους αδύναμους συμπολίτες μας την αναγκαία κοινωνική προστασία. Επαίνεσε τη γραφή του βιβλίου και την εύστοχη αποτύπωση των βασικών αιτιών του προβλήματος, τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και την κατάστρωση οδικού χάρτη αντιμετώπισής του, τόσο σε ατομικό/ οικογενειακό όσο και σε συλλογικό/ κοινωνικό/ πολιτικό επίπεδο. Έκανε επίσης ειδική αναλυτική αναφορά στις πρωτοβουλίες και στις παρεμβάσεις του Δ.Σ.Α. για τη στήριξη των δικηγόρων με αναπηρία.

Ο αγαπητός συνθέτης, τραγουδιστής και ηθοποιός, Γιάννης Ζουγανέλης, του οποίου η γνωριμία με τον συγγραφέα ξεκινά το 1976, όταν ο Παναγιώτης Κουρουμπλής πρωτοστατούσε στους αγώνες προκειμένου να αποσπάσει από την κοινωνία, το αυτονόητο δικαίωμα της ισονομίας, δήλωσε πως τον θεωρεί εμμέσως συγγενή του, έχοντας βιώσει από κοινού, τον κοινωνικό ρατσισμό. Μίλησε για τους πνευματικά ανάπηρους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δεν εντάσσονται στο χώρο της αναπηρίας καθώς και για το γεγονός της αδυναμίας σύνδεσης της αναπηρίας με τον πολιτισμό.
 
Η Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, εξήγησε στην ομιλία της ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να χαρακτηριστεί ως άρνηση των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων σε συμπολίτες μας. Ανέφερε πως η προσπάθεια του Παναγιώτη Κουρουμπλή να κυκλώσει το φαινόμενο αυτό σε όλο το φάσμα των εκφάνσεών του, είναι ενδεικτική της αγωνίας και της έγνοιας του για τις εξελίξεις σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ και γρήγορα. Χαρακτήρισε το σχολείο ως το κατεξοχήν όχημα κοινωνικής συμπερίληψης και εστίασε στην ανεπάρκεια των πόρων για τη στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος και την απουσία συστήματος εξωοικογενειακής φροντίδας των παιδιών.


Για την αγάπη, την αλληλεγγύη, την ευαισθητοποίηση και την εκδήλωση ανθρωπιάς προς τους συνανθρώπους μας μίλησε στη συνέχεια ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, λέγοντας πως η ισότιμη συμμετοχή σε κοινωνικά σχήματα, δράσεις και ομάδες είναι μια έμπρακτη ανωτερότητα της συμπεριφορικής προσέγγισης των ανθρώπων του Δήμου Περιστερίου, μια έμπρακτη απόδειξη πολιτισμού. «Στον Δήμο Περιστερίου, δεν υπάρχει διαφορετικότητα, παρά μόνο αγάπη». Αναφέρθηκε στη φιλία του και την παράλληλη πορεία 40 χρόνων με τον Παναγιώτη Κουρουμπλή ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει ο ίδιος καταρρίψει και αποδομήσει το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.
 
Η Παρασκευή Τσαβαλιά, Γενική Γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, αναφέρθηκε με τη σειρά της στη φιλία και συντροφικότητα χρόνων με τον Παναγιώτη Κουρουμπλή και μοιράστηκε αναμνήσεις από την περίοδο που ήταν Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών. Χαρακτήρισε το βιβλίο ως ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο, κατάλληλο για πανεπιστημιακές σχολές κοινωνικής πολιτικής. Για την αναπηρία, τόνισε ότι δεν έχει καμία σημασία, καθώς «νους ορή και νους ακούει..» προτρέποντας τέλος να αναθεωρήσουμε όλοι τη συμπεριφορά μας απέναντι στον πλανήτη που είναι τι κοινό μας σπίτι.
 
«Το βιβλίο αυτό επαληθεύει ότι οι άνθρωποι της δράσεως και οι αθλητές των ιδεών δημιουργούν την ιστορία και τα πεπρωμένα της ανθρωπότητας και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής», δήλωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου Γρηγόριος  στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση.
 
Σύντομο χαιρετισμό έκαναν επίσης η νομικός Χριστίνα Χαλιλοπούλου, πρώην συνεργάτης του Παναγιώτη Κουρουμπλή, εκπροσωπώντας την κοινωνική ομάδα των Ελλήνων τσιγγάνων και ο Αλέξανδρος Γερολυμάτος, Μέλος της Γραμματείας του Κεντρικού Συμβουλίου Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Υποψήφιος Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας ο οποίος τόνισε πως τα ζητήματα του κοινωνικού αποκλεισμού αφορούν δυστυχώς πολύ έντονα τα ζητήματα της παιδείας, τα οποία εντείνονται με τις πολιτικές επιλογές της ΝΔ και αναφέρθηκε επίσης στον αποκλεισμό των νέων ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό και χάνουν το δικαίωμα ψήφου.


Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι υποψήφιοι βουλευτές/τριες ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Γιάννης Δραγασάκης, Δημήτρης Βίτσας, Χαρά Καφαντάρη, Ρένα Δούρου, Όλγα Κεσίδου, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Μαντζουράνης, Καίτη Θεοχάρη, Γιάννης Μπουλέκος, Σταύρος Καραγκούνης, οι πρώην υπουργοί Αντώνης Κοτσακάς& Παναγιώτης Ρήγας, ο Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ο Δήμαρχος Ιλίου, Νίκος Ζενέτος και ο Αντιδήμαρχος Ιλίου Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Πετρούπολης, Δημήτρης Ταλιούρας, η Δημοτική Σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας, Τασούλα Πετράκου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Περιστερίου, Θανάσης Καποτάς, Ανδρέας Λαϊνάς, Αλέξανδρος Πλέστης, Κατερίνα Αρβανίτη, Γιάννης Δασκαλάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου & Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου, Γιάννης Καλαντώνης, ο Βαγγέλης Αυγουλάς, Πρόεδρος ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» ο Πρόεδρος ΕΛΑΝ – ΠΑΣΕ, Βασίλης Πάντζος, ο Γραμματέας Συλλόγου Παραπληγικών, Γιώργος Χρηστάκης, ο εκδότης της εφημερίδας ΑΙΓΑΛΕΩ, Στέλιος Βασιλειάδης, ο Γ.Γ. ΑΣΔΕ, Θεόδωρος Αρβανίτης, ο Θεοφάνης Κοντοχρήστος, Προέδρος Συλλόγου Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Αξέχαστες Πατρίδες», ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής παροικίας ΣεχάντεΑντνάν και εκπρόσωποι πολλών φορέων. Ευχές για το βιβλίο απέστειλαν η Καθηγήτρια & πρώην υπουργός, Λούκα Κατσέλη, οι υποψήφιοι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Τρύφων Αλεξιάδης, Κωνσταντίνος Ζουράρις, Κατερίνα Παπανάτσιου, Άννα Στεργίου, Λάμπρος Τζουμάκας, ο Γραμματέας ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Πρύτανης ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος.

Η δημοσιογράφος κ. Στέλλα Γκαντώνα,  συντόνισε άψογα την παρουσίαση και συνεχάρη τον κ. Κουρουμπλή τόσο για την πρωτοβουλία του να εκδώσει το συγκεκριμένο βιβλίο , όσο και για την μακροχρόνια προσφορά του.

Γ. Σταμάτης: Σημαντικός ο θεσμός των σκύλων οδηγών για την ανεξάρτητη διαβίωση των συμπολιτών μας με οπτική αναπηρία

Η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα σκύλων οδηγών. Ο σκύλος οδηγός συνιστά το μέσο που διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ασφαλή και αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, ενισχύοντας την ανεξαρτησία τους στο μέγιστο βαθμό. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία, γιατί έτσι διαμορφώνονται οι όροι για την ανεξάρτητη τους διαβίωση και την πλήρη κοινωνική τους συμπερίληψη. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης ομάδα εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία όρασης. Με βάση τα ευρήματα του πορίσματος, αναδείχθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της υποστηρικτικής υπηρεσίας του σκύλου οδηγού και αναβάθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή σκύλων οδηγών. Ειδικότερα, προκρίνεται η θέσπιση πλαισίου για την κατάρτιση των εκπαιδευτών σκύλων οδηγών και τη δημιουργία επαγγελματικού περιγράμματος που θα εγγυάται το επίπεδο των προσόντων τους.  

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας σκύλων οδηγών, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Σταμάτης τόνισε τα εξής:

«Την περίοδο των τεσσάρων αυτών χρόνων εστιάσαμε στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία σ’ όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, σχεδιάζοντας δημόσιες πολιτικές που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτήν, αναλαμβάνουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θεσμού των σκύλων οδηγών και την κατοχύρωση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή των σκύλων οδηγών. Παράλληλα, αποσκοπούμε στην εξοικείωση της κοινής γνώμης για την πλήρη αποδοχή των σκύλων οδηγών, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των χειριστών τους με όρους ισότητας και συμπερίληψης.»

Εγκαίνια Πολιτικού Γραφείου Δήμου Φυλής

 

Με μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην ιστορία του Δήμου Φυλής άνοιξε, το βράδυ της Τρίτης 25 Απριλίου 2023, την προεκλογική του εκστρατεία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας.
Ο κ. Μπούρας, αμέσως μετά τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείου απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό στους συμπολίτες του που τον τίμησαν με την παρουσία τους.
«Ήμουν, είμαι και θα είμαι, στο πλευρό του Δήμου και των δημοτών της Φυλής. Κυκλοφορώ κάθε μέρα στα Άνω Λιόσια, στο Ζεφύρι και στη Χασιά. Μιλάω καθημερινά μαζί σας», τόνισε καταχειροκροτούμενος ο Θανάσης Μπούρας. 
Αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο είπε ότι, παρά τα όποια λάθη, το ισοζύγιο είναι θετικό ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι “ποτέ άλλοτε η Πατρίδα μας δεν αντιμετώπισε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσο μεγάλες, διαδοχικές ή και ταυτόχρονες κρίσεις. Μέσα σε μια πρωτόγνωρα δύσκολη τετραετία επιλέξαμε σταθερότητα και πρόοδο. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Mε γνώμονα την πατρίδα και τον πολίτη. Mε όπλα τη σκληρή δουλειά και το αποτέλεσμα.” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπούρας.
Μεταξύ άλλων είπε: “Η πολιτική είναι θέμα βιωμένης πείρας. Κουβαλάω πίσω μου μια διαδρομή η οποία με οπλίζει με τη δύναμη και την εμπειρία που απαιτείται, όταν καλείσαι να εκπροσωπήσεις τους συμπολίτες σου. Γνωρίζετε καλά τη διαχρονική προσφορά μου στη Δυτική Αττική από όλες τις θέσεις που υπηρέτησα. Με τη δική σας στήριξη και αγάπη, σας εκπροσωπώ δυναμικά τόσο μέσα στη Βουλή των Ελλήνων, όσο και στη Δυτική Αττική.”
Κλείνοντας, ο κ. Μπούρας ευχαρίστησε όλες και όλους και τον καθένα ξεχωριστά γι’ αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση που δίνει δύναμη στον ίδιο και δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία στις 21 Μαΐου θα είναι Κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός και ο Θανάσης Μπούρας πάλι ο δικός τους Βουλευτής στη Δυτική Αττική. Ανανέωσε το ραντεβού του με τους φίλους του για την κεντρική προεκλογική του ομιλία που έχει προγραμματισθεί για το βράδυ της 8ης Μαΐου 2023 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων.
Μετά την ομιλία του χαιρέτισε όλους τους παρισταμένους, οι οποίοι του ευχήθηκαν από καρδιάς καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές και τον βεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν να τον στηρίζουν.

«Άνθρωπος και πολιτικός»

Το πιο σπάνιο είδος ανθρώπου είναι, «άνθρωπος και πολιτικός». Όταν κάποιος γίνει πολιτικός είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει και άνθρωπος, εκτός και αν ανήκει στο πιο σπάνιο είδος ανθρώπου που πραγματικά αγωνίζεται για το κοινωνικό σύνολο, και όχι για τον εαυτό του. Ο Ευάγγελος Λιάκος μας ανακάλυψε πριν γίνει πολιτικός, μας άνοιξε την ψυχή του και αγκάλιασε τις προσπάθειές μας μέχρι και σήμερα. Δεν ξέχασε να βοηθάει, να συμπαραστέκεται και να γίνεται «ενοχλητικός» στις υπηρεσίες, αλλά και αποτελεσματικός στα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου, γιατί αγωνίζεται μαζί μας διεκδικώντας για όλους ένα καλύτερο αύριο.

Δεν χρειάζεται βιογραφικό του Ευάγγελου Λιάκου γιατί, δεν μοιάζει με πολλούς πολιτικούς, έχει τις γνώσεις και τη θέληση να βοηθήσει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Πρέπει να φανούμε αντάξιοι και να λάβουμε υπόψη μας ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι ανεξαρτήτως κόμματος δεν έχουν σκοπό αλλά και τις γνώσεις για αυτά που λένε ότι θα κάνουν. Ο Ευάγγελος Λιάκος αντί να λέει, κάνει αυτά που πρέπει για τον συνάνθρωπο και όχι για τον ψηφοφόρο, αυτό φαίνεται και από την πολιτική αλλά και προσωπική διαδρομή του.                                                                                            

 Γ. Ρεθυμνιωτάκης

Πωλείται ηλεκτρικό αμαξίδιο.Πωλείται σε άριστη κατάσταση ηλεκτρικό αμαξίδιο
 λόγω απώλειας του ιδιοκτήτη. Τιμή  1200€ συζητήσιμη.
Πληροφορίες: Κα Ελευθεριάδου Ελένη 6937673910

Τροπολογία για Δήμο Φυλής

 

Μετά από συντονισμένες παρεμβάσεις και αστραπιαίες ενέργειες του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Θανάση Μπούρα, και σε διαρκή συνεργασία με το Δήμαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού, ψηφίστηκε από την Βουλή τροπολογία, που αφορά σε ορθή ερμηνεία διάταξης του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) η οποία εμπόδιζε την ένταξη μιας παλιάς οφειλής του πρώην Δήμου Άνω Λιοσίων, ύψους 9 εκατ. ευρώ, στη συνολική ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο που έκανε ο Δήμος Φυλής το 2015.
 
Ο κ. Μπούρας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου και κατά τη συζήτηση στη Βουλή του εν λόγω νομοσχεδίου, ήταν σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τον Δήμαρχο Φυλής κ. Παππού και την αναπληρώτρια Δημάρχου και Νομική Σύμβουλο του Δήμου Φυλής, κ. Χρυσούλα Κουράση, και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Υπουργούς κατάφερε να περάσει από τη Βουλή η συγκεκριμένη κρίσιμη τροπολογία, που αποτελεί σωτηρία παρέμβαση για την διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων του Δήμου. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μπούρας συμβάλλει καθοριστικά και στοχευμένα στην επίλυση ζωτικής σημασίας ζητημάτων που απασχολούν το Δήμο Φυλής.
 
Τις θερμές του ευχαριστίες εξέφρασε, δημόσια, ο Δήμαρχος Φυλής κ. Χρήστος Παππούς, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο κος Μπούρας έδειξε, για μια ακόμα φορά, ότι μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία για να βοηθήσει τους Δήμους και τους δημότες. Τον ευχαριστώ δημόσια γιατί με την ικανότητα και την εμπειρία του δίνει πάντα λύσεις. Αυτό που με εντυπωσίασε, περισσότερο, είναι η εμπιστοσύνη που απολαμβάνει τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Είναι η τρίτη φορά που ο κος Μπούρας σώζει τον Δήμο Φυλής» Ο κος Παππούς δήλωσε επίσης πως είναι διαχρονικά και πάντα δίπλα στο Θανάση Μπούρα.
 
Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας βρίσκεται πάντα εκεί που τον χρειάζεται η εκλογική του Περιφέρεια και χάρη στο κύρος και την εκτίμηση που απολαμβάνει από όλες τις πτέρυγες της Βουλής κάνει το χρέος του, δίνοντας αίσιο τέλος σε πολλά ζητήματα που απασχολούν τη Δυτική Αττική. Βρίσκεται πάντα στο πλευρό των Δήμων και των πολιτών και από όποια θέση και αν υπηρετεί στέκεται αρωγός και συμβάλλει τα μέγιστα προς όφελος των συμπολιτών του.

Ευχές από Γ. Ρεθυμνιωτάκη

 


Όσες ευχές σας είπανε και όσες θα σας πούνε, 
εγώ σας λέω μόνο μια αληθινές να βγούνε!
Γ. Ρεθυμνιωτάκης.


Πασχαλινές ευχές Λιάκου Ευάγγελου, Βουλευτή Δυτικής Αττικής

 


Ευχές από Παναγιώτη Κουρουμπλή

 


Στα Ναυπηγεία Ελευσίνας για τις πασχαλινές ευχές ο Λιάκος Ευάγγελος

 

Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, επισκέφθηκε ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, κ. Λιάκος Ευάγγελος. Ο κ. Λιάκος, όπως κάθε χρόνο, βρέθηκε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας για να ανταλλάξει και προσωπικά ευχές για το Πάσχα με τους εργαζομένους. Στην επίσκεψη του, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους, σχετικά και με την πορεία επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων, μετά και την ψήφιση του σχεδίου εξυγίανσης, ένα νομοσχέδιο στο οποίο ο ίδιος υπήρξε εισηγητής.
Ακολουθεί το μήνυμα που ανάρτησε ο βουλευτής στα social media μετά το πέρας της επίσκεψης του:

“Γενικότερα, η χαρά του μηχανικού είναι να ακούει μηχανές να δουλεύουν. Όταν αυτό συνοδεύεται και με χαμογελαστούς ανθρώπους που τις χρησιμοποιούν πραγματικά γίνεται καλύτερο! Βρέθηκα σήμερα στα ναυπηγεία για να ανταλλάξουμε ευχές για την ανάσταση και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που είδα για άλλη μια φορά από κοντά το εγχείρημα της αναγέννησης των ναυπηγείων Ελευσίνας να έχει πάρει σάρκα και οστά!

Ευχετήρια κάρτα Αναστασίας - Αικατερίνης Αλεξοπούλου

 


Ευχές της Διονυσίας Στεφάτου.

 


Προσβασιμότητα: Τι φταίει περισσότερο;

Μέχρι σήμερα τιμωρούνται μόνο οδηγοί που παρκάρουν σε διαδρομές ΑμεΑ. Περισσότερο όμως φταίει και θα έπρεπε να τιμωρείται η πολιτεία που λειτουργεί εισπρακτικά και πάντα εις βάρος του πολίτη. 

Τα τελευταία χρόνια κάθε δήμαρχος κάνει το κέφι του καταστρέφοντας ότι έκανε ο προηγούμενος. 

Βλέπουμε πεζοδρόμια με προστατευτικά κάγκελα αντί για τα κολωνάκια που είχε ο προηγούμενος.

 Ανηφορικές ράμπες προσβασιμότητας, δέντρα που μεγαλώνουν οι ρίζες στη μέση των πεζοδρομίων και εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών. 

Κιόσκια και τραπεζοκαθίσματα που καταλαμβάνουν τεράστιους χώρους και όλα αυτά υποτίθεται ότι καλώς λειτουργούν αφού πληρώνουν οι πολίτες το πρόστιμο και όχι μόνο. Πίσω όμως από όλα αυτά και ιδιαίτερα την προσβασιμότητα κρύβονται μεγάλα οικονομικά πακέτα και συμφέροντα που διορθώνουν ή καταστρέφουν το παρόν και το μέλλον του τόπου. 

                             

Εμείς νιώθουμε ένοχοι που δεν αντιδρούμε σε όλη αυτή την κατάσταση. Παρ όλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε, φτάνουμε στον προορισμό μας γιατί έχουμε μάθει να διορθώνουμε και όχι να δημιουργούμε προβλήματα. 

Αυτοί που υπογράφουν και παραλαμβάνουν ένα χρηματοδοτούμενο έργο ότι υλοποιήθηκε όποιοι και να' ναι, όπου και να' ναι θα πρέπει να τιμωρούνται με προτεραιότητα. 

Η περιφέρεια με την Τ.Α. θα πρέπει να συντηρεί αυτές τις υποδομές και όχι να διεκδικεί καινούρια ευρωπαϊκά προγράμματα που θα κυνηγάνε τις επόμενες γενεές να πληρώσουν έργα που πριν ολοκληρωθούν καταστρέφονται.

 Άξιο απορίας είναι ο αρχαίος πολιτισμός με έργα χιλιάδων ετών που επισκέπτονται οι τουρίστες από όλο τον κόσμο και τα θαυμάζουν ενώ ο καινούριος πολιτισμός δεν έχει μέλλον ούτε ορίζοντες.

Γ. Ρεθυμνιωτάκης.

Πρόταση διαβούλευσης χωρικού αντικειμένου

Για να κάνουμε πιο ασφαλείς και λειτουργικές τις πόλεις μας, η Περιφέρεια Αττικής παίρνει την πρωτοβουλία για την κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των Δήμων στα χωρικά όριά της, προκειμένου να ασχοληθούν από κοινού και σε συνεργασία με έμφαση σε σχετικά ζητήματα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα, σύμφωνα με το χαρακτήρα, την ιστορικότητα και την ταυτότητα των οικισμών τους. 

Με έμφαση στην ασφάλεια, την αποκατάσταση της λειτουργίας των πεζοδρομίων και την απελευθέρωσή τους από δεσμευτικά εμπόδια για την ελεύθερη προσβασιμότητα πολιτών και ΑΜΕΑ, στα πλαίσια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αλλά και με έμφαση στην ανάπλαση των υπαίθριων κοινοχρήστων χώρων γύρω από τις οριοθετημένες παραρεμάτιες ζώνες των ρεμάτων της Αττικής, προς απόδοσή τους προς χρήση στους πολίτες, προτείνεται η διαδικασία διαβούλευσης με τους 66 Δήμους της Αττικής, με σκοπό να συγκεντρωθούν οι προτάσεις τους για τις παραπάνω δράσεις. 

Προς επιβολή λοιπόν του θεσμικού πλαισίου, που μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί, με συνέπεια την αποσπασματική εφαρμογή και την ασυνέχεια του δικτύου κίνησης ειδικά των ατόμων με αναπηρία, κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων των Δήμων και της θεματικής ομογενοποίησης τους, θα γίνει προσπάθεια καταγραφής των βασικότερων παραμέτρων εφαρμογής με τυποποίηση προδιαγραφών, για τη σύνταξη μελετών με οδηγίες και κανόνες προς υλοποίηση, μέσω υποστήριξης και συνεργασιών. 

Απαραίτητο φυσικά είναι να καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης τεχνικής λύσης για την απομάκρυνση των στύλων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των υπέργειων καλωδίων τηλεφωνίας (π.χ. με την υπογειοποίησή τους) αλλά και τρόποι ενδεχόμενης χρηματοδότησης τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΚΟ κ.λπ.) αλλά και προσπάθεια τυποποίησης της φύτευσης στα πεζοδρόμια με σκοπό αμφότερα τεχνητά και φυσικά εμπόδια να μην παρακωλύουν την κίνηση των πεζών και των ΑΜΕΑ, αλλά ούτε και την ορατότητα των οδηγών και την ασφαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων. 

Επειδή πιστεύουμε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος αφενός μεν θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της εφαρμογής των βασικών κανόνων ασφάλειας στα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους των πόλεων της Αττικής, με μελέτες και προτάσεις εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, με στοιχεία συμβατά με το χαρακτήρα των οικισμών που θα εξυπηρετούν και αφετέρου θα αναμορφώσει αισθητικά τις πόλεις μας, σας καλούμε σε διαβούλευση κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη. 

Φωτεινή Κ. Δαλιάνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Προσβασιμότητα ώρα μηδέν.

 

Προσβασιμότητα σημαίνει ελευθερία.

Η προσβασιμότητα είναι ένα αγαθό που πρέπει να καλλιεργείται από όλους για όλους. Σημαντικό ρόλο έχουν οι σχεδιαστές όπως και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που αναλαμβάνουν ή παραλαμβάνουν το εκάστοτε έργο προσβασιμότητας πριν και μετά την ολοκλήρωσή του. Η Τ.Α. με δικές της παρεμβάσεις μπορεί να διορθώνει ή να κάνει μικροπαρεμβάσεις προκειμένου να εξασφαλίσει τέτοιου είδους διαδρομές χωρίς να κινδυνεύει ο πολίτης με κάθε είδους κακοτεχνίες. Υπάρχουν νόμοι και προδιαγραφές προσβασιμότητας που δεν τηρούνται, χρησιμοποιούνται όμως στη γραφειοκρατία προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδοτήσεις που οδηγούν εκεί που οδηγεί η κάθε λάθος ράμπα ή ο λάθος οδηγός τυφλών, δηλαδή στη τσέπη του κάθε επιτήδειου. Άλλωστε ο ορισμός εθνικού Συντονιστή εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της σύστασης που υιοθετήθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας μακροχρόνια φροντίδα για τους πολίτες των κρατών μελών που την έχουν ανάγκη. Αναρωτιέμαι πως θα διορθωθούν όλα με κυρώσεις και πρόστιμα στους οδηγούς όταν η κατασκευή είναι απροσβάσιμη, επικίνδυνη και προβληματική. Το τελευταίο πράγμα που φταίει είναι ο οδηγός που δεν έχει ενημερωθεί και παρκάρει ή σταθμεύει το αυτοκίνητό του σε θέσεις που η προβληματική προσβασιμότητα τον κατευθύνει.


Πολλές κατηγορίες συνανθρώπων μας με κινητική αναπηρία, με προβλήματα όρασης, υπερήλικες, εγκύους κ.λπ..  έχουν ανάγκη την προσβασιμότητα. Το ΚΕΑ έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις σε υπηρεσίες, σε δήμους, σε Υπουργεία, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.α. Τελευταία έγινε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Πολιτικής και Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργο Σταμάτη για την προσβασιμότητα. Υπάρχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον, καλό θα είναι να υπάρχει και αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια το Κολωνάκι έγινε προσβάσιμο λόγω Κουτσούκου , η Βουλή των Ελλήνων έγινε προσβάσιμη λόγω Κυμπουρόπουλου τώρα οι φτωχογειτονιές πιθανώς με λόγια να γίνουν προσβάσιμες λόγω εκλογών, μετά τις εκλογές όμως τί γίνεται; Ακούμε τόσα πολλά και βλέπουμε τόσα λίγα που στο τέλος θα νομίζουμε ότι έχουμε πρόβλημα όρασης και δεν βλέπουμε αυτά που ακούμε ή ακούμε αυτά που δεν βλέπουμε. Το κέντρο μας ενημερώνει, κάνει παρεμβάσεις και διορθώνει όπου και ότι μπορεί. Σε μας τα λόγια είναι περιττά όταν τα εμπόδια είναι μπροστά μας, Μπορούμε για όποιον επιθυμεί να κάνουμε μελέτες σχετικά με την προσβασιμότητα, και να δώσουμε συμβουλές από την επιτροπή προσβασιμότητας του κέντρου μας που απαρτίζεται από μηχανικούς, συγκοινωνιολόγους και άτομα με κινητική, οπτική και ψυχολογική αναπηρία για να ελέγχουν αν εξυπηρετεί τις ανάγκες τους ή όχι. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο απ' ότι λένε οι ανάγκες μας και  η νομοθεσία. Τίποτα για μας χωρίς εμάς.

Δήμος Αθηναίων: Έως τις 20 Απριλίου οι αιτήσεις για τη δωρεάν χορήγηση αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστους πολίτες

 

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο υψηλών προδιαγραφών που θα βελτιώσει την κοινωνική ζωή και την καθημερινότητά τους, δίνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία.

Μέχρι την Πέμπτη 20 Απριλίου, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια*, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο αμαξίδιο: Ανάλογα με τις ανάγκες, προσφέρονται παιδικά αναπηρικά,  καθώς και ηλεκτροκίνητα αναπηρικά απλά ή τύπου scooter, ελαφρά ή ενισχυμένα.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε: «Θέλουμε μια πόλη στην οποία όλοι θα έχουν ισότιμη πρόσβαση και θα μπορούν να μετακινούνται αυτόνομα στον δημόσιο χώρο. Τα αμαξίδια αυτά αποτελούν ελάχιστη συνεισφορά στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων με αναπηρία που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το  δικό τους, ώστε να κινούνται στους δρόμους της Αθήνας».

Οι προϋποθέσεις:

Η δράση για τη χορήγηση ηλεκτροκίνητων και παιδικών αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία δίνει τη δυνατότητα  συμμετοχής σε κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, με ποσοστό πιστοποιημένης (εν ισχύ) κινητικής αναπηρίας άνω του 67%. Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων, η EΑΤΑ θα καταλήξει στους ωφελούμενους, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

-  Ιδιότητα ΑμεΑ δυνητικά ωφελούμενου με ποσοστό κινητικής αναπηρίας άνω του 67%.

-  Εντοπιότητα δυνητικά ωφελούμενου (κάτοικος του Δήμου Αθηναίων).

-  Ιδιότητα ανασφάλιστου.

- Ιατρική γνωμάτευση για το είδος του αμαξιδίου που ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες μετακίνησης του ωφελούμενου.

-  Ετήσιο κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα έως 9.360 ευρώ.

-  Ετήσιο κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα (από το χαμηλότερο στο υψηλότερο).

Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής και τα συνημμένα δικαιολογητικά, αξιοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα της πράξης Open Social Net μέσω του ιστότοπου athens.opensocialnet.gr.*

Εναλλακτικά, υποβάλλοντας κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο E.A.T.A. Α.Ε., στη διεύθυνση Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, Τ.Κ. 118 54, Α’ Όροφος (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Σεράφειο Δήμου Αθηναίων). Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως η ένδειξη «Χορήγηση ηλεκτροκίνητων και παιδικών αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστα Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, κατοίκους Δήμου Αθηναίων».

Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής της αίτησης ή/και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών συμμετοχής και επιλογής καθιστά αυτόματα την υποψηφιότητα άκυρη.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης για τη χορήγηση αναπηρικών αμαξιδίων, καθώς και την αίτηση συμμετοχής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων-φακέλων συμμετοχής είναι η 20η Απριλίου 2023, στις 17.00.

Διευκρινίσεις για τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής

διεύθυνσης της πράξης info@athens.opensocialnet.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικά ερωτήματα έως και τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της καταληκτικής υποβολής.

Σημειώνεται ότι τα αμαξίδια διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του έργου.

*Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 20/04/2023, μεταξύ 10:00 – 17:00).

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας –Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888).

Η φλόγα της Ανάστασης

 

Η φλόγα της Ανάστασης να ανάψει στην καρδιά σας
Για να κρατάει ζωντανά όλα τα όνειρά σας.
Το κέντρο μας εύχεται σε όλους: η Ανάσταση του Κυρίου 
να χαράξει διαδρομή αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς 
για έναν κόσμο καλύτερο. Γ. Ρεθυμνιωτάκης.

Πάσχα: Επιστρέφονται απο σήμερα πινακίδες, διπλώματα και άδειες - Ποιοι εξαιρούνται

 

Από σήμερα ξεκινά η επιστροφή για άδειες οδήγησης, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας οχημάτων προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, η απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές Αρχές μέχρι και την Κυριακή 9 Απριλίου 2023, αποκλειστικά για τις παραβάσεις:

 • του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. (στάση & στάθμευση ) και
 • της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Ο.Κ. (πινακίδα Ρ40 απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) για την οποία προβλέπεται αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας για είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4530/2018.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την απόφαση εξαιρούνται και δεν τους επιστρέφονται στοιχεία οδηγήσης και κυκλοφορίας οχημάτων οδηγοί που:

 • παραβίασαν τον ερυθρό σηματοδότη
 • οδηγούσαν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών
 • οδηγούσαν στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)
 • που παραβίασαν διατάξεις που αφορούν στην παρεμπόδιση ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία και στη στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία
 • που έκαναν επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση για επίδειξη ικανότητος, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχεδίων αγώνων (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων)

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την επιστροφή των στοιχείων οδήγησης και κυκλοφορίας είναι η καταβολή του διοικητικού προστίμου.

«Γολγοθάς» τα ΚΕΠΑ για τα άτομα με Αναπηρία, οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά αλλά το σύστημα… πέφτει

«Γολγοθά» ανεβαίνουν τα άτομα με αναπηρία που πρέπει να περάσουν από τα KEΠΑ για πιστοποίηση. Παρόλο που οι αιτήσεις πλέον γίνονται ηλεκτρονικά, το χάος της γραφειοκρατίας δημιουργεί προβλήματα.

Μέσα στην αίθουσα αναμονής στα ΚΕΠΑ της Πειραιώς, οι ασφαλισμένοι κουβαλούν τσάντες με δικαιολογητικά.

Γιατί όμως αναγκάζονται τα άτομα με αναπηρία να συλλέγουν και να προσκομίζουν έγγραφα όταν υποτίθεται ότι όλα έχουν γίνει ηλεκτρονικά;

Πολλές φορές το σύστημα κολλάει και για να μη χάσουν το ραντεβού πρέπει να τα έχουν μαζί τους.

Μάλιστα, επειδή η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης εμφανίζει διαρκώς λάθη, οι υπάλληλοι στα ΚΕΠΑ διανέμουν στον κόσμο ένα διευκρινιστικό έγγραφο για να τους βοηθήσουν.

Για τους ηλικιωμένους βέβαια αυτή η διαδικασία είναι πολύπλοκη.

Την ίδια ώρα, η αναμονή για να περάσουν από επιτροπή τα άτομα με αναπηρία φθάνει τους δύο μήνες.

Αλλά και η αναμονή μέχρι να εισπράξουν το επίδομα μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες. Όλα αυτά μάλιστα τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην κρατική πρόνοια.

Κακουργήματα οι κλοπές καλωδίων, φρεατίων και σιδηροδρομικού υλικού

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΥΣΤΗΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΤΣΗΡΑ.

Κακουργήματα χαρακτηρίζονται, πλέον, οι κλοπές μετασχηματιστών, καλωδίων, φρεατίων και λοιπού εξοπλισμού από τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, σύμφωνα με διάταξη νόμου που πρότεινε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Η διάταξη περιλαμβάνεται στο νόμο5039/2023 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, Αρ. Φύλλου 83 με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις») και συμπεριλαμβάνει τη λεηλασία της δημόσιας περιουσίας στις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών του άρθρου 374 του Ποινικού Κώδικα, που επιφέρουν ποινές κάθειρξης μέχρι 10 έτη και χρηματική ποινή. Επίσης, με τον ίδιο νόμο, συμπληρώνεται το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δίωξης και ποινικής μεταχείρισης της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, με στόχο την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, πλέον θα διώκονται αυτοτελώς και με αυστηρές ποινές οι βανδαλισμοί που λαμβάνουν χώρα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Με τη νέα ρύθμιση, η αφαίρεση πράγματος- κρίσιμου για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια μέσων συγκοινωνίας σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών- τιμωρείται ως κακούργημα με την προσθήκη αντίστοιχης περίπτωσης στο άρθρο 374 ΠΚ περί διακεκριμένης κλοπής.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 68 με τίτλο «Διακεκριμένη κλοπή – Τροποποίηση άρθρου 374 Ποινικού Κώδικα», αναφέρει:
Στην παρ. 1 του άρθρου 374 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθενται περ. βα’ και ββ’, β) το διαζευκτικό «ή» διαγράφεται πριν από την περ. δ’ και τίθεται μετά από την ίδια περίπτωση, γ) προστίθεται περ. ε’ και το άρθρο 374 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«Άρθρο 374 Διακεκριμένη κλοπή
Η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή αν: α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία, πράγμα αφιερωμένο σε αυτή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας, β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα επιστημονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο, βα) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα προορισμένο από τη θέση του ή από την κατασκευή του για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών, ββ) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα που αποτελεί τμήμα εξοπλισμού δικτύου μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, γ) η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, δ) τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, ε) η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα.» Τα παραπάνω αναφέρονται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας.
Τα παραπάνω αναφέρονται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας.

Τεύχος Απριλίου της "Φωνής των Α.Μ.Ε.Α."

Το νέο τεύχος της εφημερίδας "Η Φωνή των ΑΜΕΑ" έχει εκδοθεί και μπορείτε -πέρα από την έντυπη μορφή του- να το διαβάσετε και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας: http://www.keana.gr/i-efimerida-mas/

Ένα μοναδικό και ιδιαίτερο δίκτυο τουρισμού και πολιτισμού - Άξονας Αδριάνειου Υδραγωγείου

Φωτεινή Δαλιάνη: Το Αδριάνειο Υδραγωγείο είναι ένα σπουδαίο ιστορικό έργο που τέθηκε σε λειτουργία το 140 μ.Χ. με εντολή του Αυτοκράτορα Αδριανού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ξηρασία που είχε χτυπήσει την πόλη. Η τεχνική της κατασκευής του το καθιστά ιδιαίτερο και μοναδικό μεταξύ των Ρωμαϊκών Υδραγωγείων της Ευρώπης. Συγκεντρώνει τα νερά της Πάρνηθας και της Πεντέλης, καταλήγει στο σημερινό Κολωνάκι και στην πλατεία Δεξαμενής, περνώντας κάτω από τις σημερινές περιοχές των Δήμων Αχαρνών, Μεταμόρφωσης, Ηρακλείου, Ν. Ιωνίας και Αθηναίων. 

Το υδραγωγείο είναι λειτουργικό και σήμερα, 1880 χρόνια μετά την κατασκευή του, είναι ένα σπουδαίο δείγμα αστικής ανθεκτικότητας που πρέπει να αναδειχθεί ως στοιχείο της ταυτότητας της πόλης και να ενσωματωθεί ενεργά στη σύγχρονη ζωή της. 

Η εξέλιξη των πόλεων στη σύγχρονη πραγματικότητα δεν κρίνεται μόνο από οικονομικά πλεονεκτήματα αλλά από την ικανότητά τους να διασφαλίζουν την ποιότητα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, να μεριμνούν για το κλίμα, την ιστορία και τον πολιτισμό. 

Η βούληση της Περιφερειακής Αρχής να εντάξει στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2021-2027 την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την ανάδειξη και αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου (Σ.Π.5.5), βασίζεται σε αυτή την αντίληψη σχεδιασμού της πόλης, που ενσωματώνει την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, πολιτισμική διάσταση αλλά και την ικανότητα κινητοποίησης πόρων. 

Πρόκειται για μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) με όραμα η περιοχή του Αδριάνειου Υδραγωγείου να μετατραπεί σε ένα μοναδικό και ιδιαίτερο δίκτυο τουρισμού –πολιτισμού όπου η ιστορία του θα μετουσιώνεται σε βιωματική εμπειρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ενεργοποιώντας στοιχεία οικονομικού και κοινωνικού δυναμισμού. 

Η ζώνη της παρέμβασης κατά μήκος της διαδρομής του θα διαφοροποιηθεί και θα προσφέρει μία ιδιαίτερη εικόνα εμπλουτίζοντας την εμπειρία της πόλης.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης περιλαμβάνονται τέσσερεις (4) άξονες στρατηγικής: 

 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.
 • Ανάδειξη της ιστορικής –πολιτιστικής ταυτότητας.
 • Λειτουργική ένταξη στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.
 • Ενίσχυση της βιωσιμότητας των παρεμβάσεων. 

Προκειμένου να εξειδικευτεί η πρόταση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ανάδειξης και αξιοποίησης του Αδριάνειου Υδραγωγείου, εκπονήθηκε στο πλαίσιο της από 28/12/2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ‘’Νέα Μητροπολιτική Αττική’’ «Προκαταρκτική Μελέτη του Κεντρικού άξονα του Αδριάνειου Υδραγωγείου».

Η μελέτη περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων ανά Δήμο ενώ έχουν προσδιοριστεί 14 θέσεις ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου ως υδάτινο πόρο και μνημείο. Οι 14 αυτές θέσεις σε όλο το μήκος του Υδραγωγείου από το Μενίδι έως το Κολωνάκι θα αποτελέσουν :

 • υποδομές εκπαίδευσης, πολιτισμού, τουρισμού περιοχών της Αθήνας από όπου διέρχεται το Υδραγωγείο,
 • αφορμή για γνωριμία και συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών γειτονιών της Αθήνας,
 • θα εμπλουτίσουν τις πράσινες και γαλάζιες υποδομές της πόλης, 
 • θα ενισχύσουν την βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη μέσω διαδρομών ήπιας κυκλοφορίας και φιλικής προς τον πεζό και τον ποδηλάτη που θα συνδέουν τα 14 σημεία παρέμβασης. Η διαδρομή διέρχεται από τις 14 θέσεις ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου και από εμφανή φρεάτια και σημεία ενδιαφέροντος του Υδραγωγείου, στα οποία παρατηρείται αυξημένη καθημερινά κινητικότητα.

Με την παρέμβαση αυτή η Περιφέρεια Αττικής πρόκειται να διαμορφώσει έναν νέο άξονα ενδιαφέροντος που θα μεταβάλλει την εικόνα των πόλεων και την καθημερινότητα των πολιτών. Οι δημοτικές αρχές των Δήμων από τους οποίους διέρχεται ο άξονας αυτός πρέπει να εντάξουν στο σχεδιασμό τους για την πόλη, ρυθμίσεις και σημειακές παρεμβάσεις και βελτιώσεις προκειμένου να διαχέονται τα οφέλη σε ολόκληρη την πόλη. 

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι μπορούν να διατυπώσουν προτάσεις προς την Περιφέρεια προκειμένου να εντάξουν τον Άξονα του Αδριάνειου στον αστικό ιστό με τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα νέο ζωντανό και δυναμικό πόλο ενδιαφέροντος και μετασχηματισμού της πόλη τους. 

Η Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού έχει την αρμοδιότητα αλλά και την τεχνογνωσία που απαιτείται προκειμένου οι προτάσεις αυτές των Δήμων να μεγιστοποιούν τα οφέλη για την Πόλη και να λάβουν θεσμική μορφή. 

Τέτοιες παρεμβάσεις σχετικά με την ενσωμάτωση του Άξονα ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου μπορούν να αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (πεζοδρομήσεις, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, μονοδρομήσεις κ.λ.π.) αλλά και απελευθέρωση πεζοδρομίων, χαρακτηρισμό χώρων ως κοινοχρήστων, επανασχεδιασμό υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, αισθητική αναβάθμιση διαδρομών, σχεδιασμό διαδρομών σύνδεσης με άλλα σημεία ενδιαφέροντος, μεταβολή των χρήσεων γης κ.λ.π. προκειμένου να μεταμορφωθεί συνολικά το δίκτυο των κοινοχρήστων της πόλης αλλά και να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική δυναμική τους. 

Άρθρο της: Φωτεινή Δαλιάνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
Εντεταλμένη Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής