Πρόταση διαβούλευσης χωρικού αντικειμένου

Για να κάνουμε πιο ασφαλείς και λειτουργικές τις πόλεις μας, η Περιφέρεια Αττικής παίρνει την πρωτοβουλία για την κινητοποίηση και τον συντονισμό όλων των Δήμων στα χωρικά όριά της, προκειμένου να ασχοληθούν από κοινού και σε συνεργασία με έμφαση σε σχετικά ζητήματα και να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα, σύμφωνα με το χαρακτήρα, την ιστορικότητα και την ταυτότητα των οικισμών τους. 

Με έμφαση στην ασφάλεια, την αποκατάσταση της λειτουργίας των πεζοδρομίων και την απελευθέρωσή τους από δεσμευτικά εμπόδια για την ελεύθερη προσβασιμότητα πολιτών και ΑΜΕΑ, στα πλαίσια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, αλλά και με έμφαση στην ανάπλαση των υπαίθριων κοινοχρήστων χώρων γύρω από τις οριοθετημένες παραρεμάτιες ζώνες των ρεμάτων της Αττικής, προς απόδοσή τους προς χρήση στους πολίτες, προτείνεται η διαδικασία διαβούλευσης με τους 66 Δήμους της Αττικής, με σκοπό να συγκεντρωθούν οι προτάσεις τους για τις παραπάνω δράσεις. 

Προς επιβολή λοιπόν του θεσμικού πλαισίου, που μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί, με συνέπεια την αποσπασματική εφαρμογή και την ασυνέχεια του δικτύου κίνησης ειδικά των ατόμων με αναπηρία, κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεων των Δήμων και της θεματικής ομογενοποίησης τους, θα γίνει προσπάθεια καταγραφής των βασικότερων παραμέτρων εφαρμογής με τυποποίηση προδιαγραφών, για τη σύνταξη μελετών με οδηγίες και κανόνες προς υλοποίηση, μέσω υποστήριξης και συνεργασιών. 

Απαραίτητο φυσικά είναι να καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης τεχνικής λύσης για την απομάκρυνση των στύλων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των υπέργειων καλωδίων τηλεφωνίας (π.χ. με την υπογειοποίησή τους) αλλά και τρόποι ενδεχόμενης χρηματοδότησης τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΔΕΚΟ κ.λπ.) αλλά και προσπάθεια τυποποίησης της φύτευσης στα πεζοδρόμια με σκοπό αμφότερα τεχνητά και φυσικά εμπόδια να μην παρακωλύουν την κίνηση των πεζών και των ΑΜΕΑ, αλλά ούτε και την ορατότητα των οδηγών και την ασφαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων. 

Επειδή πιστεύουμε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος αφενός μεν θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση της εφαρμογής των βασικών κανόνων ασφάλειας στα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους των πόλεων της Αττικής, με μελέτες και προτάσεις εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, με στοιχεία συμβατά με το χαρακτήρα των οικισμών που θα εξυπηρετούν και αφετέρου θα αναμορφώσει αισθητικά τις πόλεις μας, σας καλούμε σε διαβούλευση κατόπιν εντολής του Περιφερειάρχη. 

Φωτεινή Κ. Δαλιάνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου