Το Αγκάθι του Γεώργιου Ρεθυμιωτάκη

Οι σχολιασμοί της επικαιρότητας,Τα νέα και η εξέλιξη της είδησης,Τα πραγματικά γεγονότα,Το αγκάθι εκεί που χρειάζεται...

Η Νέα ηλεκτρονική εφημερίδα

Ελευθερία του λόγου με αληθής είδηση,γεγονότα,θέματα κοινωνίας,Η Καθημερινότητα που μας απασχολεί όλους

Το Πρόβλημα σας θα φτάσει στο προορισμό του!!!

Ρίξε αγκάθι εκεί που πρέπει,θες να καταγγήλεις κάποιο γεγονός επικοινώνησε και θα προωθηθεί στους αρμόδιους

Ποιός θα πατήσει το αγκάθι;

Αγκάθι στα γεγονότα,και εκεί που αξίζει να το ρίξουμε...

Ο,τι Διαβάζεις,το σχολιάζεις

Κάτω απο κάθε άρθρο έχεις την ελευθερία να μοιραστείς την άποψη σου.

Πως θα διαγραφούν οι οφειλές προς ΟΑΕΕ και πότε θα μειώνεται το πρόστιμο για αδήλωτη εργασία;Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο - σκούπα  του Υπ. Εργασίας για την αδήλωτη εργασία και τις νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:
- Την νέα αρχιτεκτονική προστίμου για την αδήλωτη εργασία η οποία προβλέπει μείωση του προστίμου με εναλλακτική την ασφάλιση του αδήλωτου εργαζόμενου
- Τη διαγραφή των αμφισβητούμενων οφειλών κυρίως προς τον πρώην ΟΑΕΕ που δημιουργήθηκαν πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, δηλαδή έως 31/12/2016.
- Ευνοϊκές διατάξεις για το καθεστώς μαθητείας στον τουρισμό
- Ευνοϊκές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των αγροτών
- Δίνει τη δυνατότητα στους ανέργους να διατηρούν τον χρόνο ανεργίας τους στον ΟΑΕΔ, όταν εντάσσονται σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
- Θέτει επίσης περιορισμούς στο καθεστώς  της εργολαβίας
- Εισάγει το δικαίωμα μη διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας μισθωτών ή μη, για την έναρξη καταβολής της σύνταξης.
- Επανακαθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έναρξης και διακοπής της ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τ. ΟΓΑ που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ.
- Εποπτεύει και ενθαρρύνει την αναδοχή των ασυνόδευτων στη χώρα μας ανηλίκων- υπηκόων τρίτων χωρών.
Το νομοσχέδιο διαμορφώνει μία νέα αρχιτεκτονική στα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία.
Για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ στον εργοδότη και αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών τριών μηνών. Το πρόστιμο προσαυξάνεται σε περιπτώσεις υποτροπής. α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, και β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.
Ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα έκπτωσης του προστίμου, εφόσον προσληφθεί άμεσα ο αδήλωτος εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τρίμηνη αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Η έκπτωση θα είναι ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης, ενώ ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρεί το σύνολο των θέσεων εργασίας και το καθεστώς απασχόλησης. Δηλαδή το πρόστιμο θα μειώνεται:
α) στο ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών,
β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, και
γ) στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Στις περιπτώσεις εποχικών εργασιών (πχ τουριστική περίοδος) εφόσον ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του ελάχιστα απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης ο εργοδότης μπορεί να συμπληρώσει τον ασφαλιστικό χρόνο, προσλαμβάνοντας τον ίδιο εργαζόμενο την επόμενη σεζόν.
Πως θα διαγράφονται οι αμφισβητούμενες οφειλές προς ΟΑΕΕ
Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο σκούπα του Υπουργείου Εργασίας διαγράφονται οι αμφισβητούμενες οφειλές κυρίως προς τον πρώην ΟΑΕΕ που δημιουργήθηκαν πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ, δηλαδή έως 31/12/2016.
 Αυτό σημαίνει ότι δε θα απειλούνται πλέον από το ΚΕΑΟ οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:
Α) Δημοσιογράφοι  ασφαλισμένοι στο τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ (πριν το 1993) οι οποίοι είχαν μπλοκάκι για δευτερεύουσες δημοσιογραφικές εργασίες και ο ΟΑΕΕ ζήτησε αναδρομικά υπέρογκα ποσά για την υποχρεωτική ασφάλιση σε αυτόν.
Β) Νέοι ασφαλισμένοι (από την 1/1/1993 και μετά) στο ΙΚΑ με ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών  οι οποίοι μπορούσαν να επιλέξουν ασφάλιση ζητώντας εξαίρεση από ΟΑΕΕ εφόσον είχαν 25 ημέρες ασφάλισης κάθε μήνα στο ΙΚΑ.  Πολλοί αμελούσαν κάθε χρόνο τη βεβαίωση εξαίρεσης η το ταμείο διαπίστωνε ότι δεν συγκέντρωναν και τα 25 ένσημα με αποτέλεσμα να τους καταλογίζονται εισφορές.
Γ) Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μικροεπιχειρηματίες και μικροξενοδόχοι, με απαλλακτικές από τον ΟΑΕΕ βεβαιώσεις, λόγω δραστηριότητάς τους σε μικρούς Δήμους με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι μπορεί να χρεώνονταν με αναδρομικές εισφορές από τον ΟΑΕΕ, ο οποίος ζητούσε εκκαθαριστικό εφορίας για να κρίνει αν υπάρχει υποχρέωση ή όχι υπαγωγής στην ασφάλιση με βάση εισοδηματικό κριτήριο.
Δ) Αμφισβητούμενα χρέη από το παρελθόν “σέρνουν” και μηχανικοί που βρίσκονταν ανάμεσα σε ΤΣΜΕΔΕ και ΟΑΕΕ επειδή είχαν αναπτύξει και μια εμπορικού τύπου δραστηριότητα, συναφή με το επάγγελμα του μηχανικού.
Για την επίλυση των ασφαλιστικών αμφισβητήσεων θα εκδίδεται υπουργική απόφαση ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την υπουργική απόφαση, θα καθορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε να εξαιρεθεί η εξεταζόμενη κατηγορία ασφαλισμένων από την ασφάλιση και κατ’ επέκταση να απαλλαχτεί από οφειλές (βεβαιωμένες και μη) ή από τόκους, προσαυξήσεις, τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις. Ειδικότερα η διάταξη αναφέρεται σε βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην Φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας περί την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων Φορέων για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2016, οι οποίες “δύνανται να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων”. Προσοχή, καθώς “τυχόν καταβληθέντα από τους ασφαλισμένους ποσά έναντι των ανωτέρω οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται”.

ΠΟΤΑΜΙΑ ΠΑΛΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑΣτις περιοχές Μανδρα- Μέγαρα -Ν. Πέραμος Αττικής η πυροσβεστική έχει δεχτεί συνολικά 45 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχές βοηθείας. Επιχειρούν 50 Πυροσβέστες με 20 οχήματα ενώ προληπτικά βρίσκονται στη περιοχή ένα ερπυστριοφόρο όχημα και μια βάρκα με δύτες της 1ης ΕΜΑΚ.
Τις εφιαλτικές του 2017 ξαναβιώνουν οι κάτοικοι της Μάνδρας Αττικής, καθώς οι δρόμοι της περιοχής μετατράπηκαν σε ποτάμια από την έντονη βροχόπτωση, με όλων των ειδών τα φερτά υλικά να κατεβαίνουν στην οδό Κοροπούλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι άνδρες της πυροσβεστικής απεγκλώβισαν 9 άτομα από τα οχήματά τους στην περιοχή. Οι νέες πλημμύρες προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της ΝΔ.
Ειδικότερα, οι κάτοικοι της περιοχής, έσπευσαν να απομακρύνουν τα οχήματα τους φοβούμενοι περαιτέρω άνοδο της στάθμης των υδάτων, αν και είναι αισιόδοξοι ότι οι βροχοπτώσεις δεν θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, μέχρι πριν από λίγο, η στάθμη των ορμητικών υδάτων είχε ανέβει με τους κατοίκους να έχουν βγει στα μπαλκόνια και στις ταράτσες και να παρακολουθούν ανάστατοι τα τεκταινόμενα.
Πάντως, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρχών μετά την τραγωδία της Μάνδρας, ακόμα και τα στοιχειώδη αντιπλημμυρικά έργα εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί, κάτι που ανησυχεί ιδιαίτερα τους κατοίκους. Σημειώνεται ότι από τις φονικές πλημμύρες πέρυσι είχαν χάσει τη ζωή τους 24 άνθρωποι...
Στις περιοχές Μανδρα- Μέγαρα -Ν. Πέραμος Αττικής η πυροσβεστική έχει δεχτεί συνολικά 45 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχές βοηθείας. Επιχειρούν 50 Πυροσβέστες με 20 οχήματα ενώ προληπτικά βρίσκονται στη περιοχή ένα ερπυστριοφόρο όχημα και μια βάρκα με δύτες της 1ης ΕΜΑΚ. Λόγω της βροχόπτωσης η πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει για αντλήσεις υδάτων και στο νομό Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα δέχθηκε στην Κασσάνδρα 100 κλήσεις, στην Νικήτη 60 κλήσεις και 25 κλήσεις στην Ιερισσό.
«Ντροπή»
«Η Μάνδρα πάλι πλημμύρισε. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως τον Νοέμβριο. Σπίτια και καταστήματα παραδόθηκαν πάλι στη λάσπη. Μία λέξη υπάρχει μόνο γι αυτήν την κυβέρνηση και την περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου: Ντροπή» σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Δείτε τα βίντεο εδώ:

Ολοκληρωμένη πρόσβαση στις Ελληνικές παραλίες δεν υπάρχει, ένα Seatrac δεν φέρνει το καλοκαίρι στα Αμεα!Πόσα καλοκαίρια το ίδιο θέμα: είναι προσβάσιμη η παράλια στα άτομα με αναπηρία; Τι εννοούμε όμως με την λέξη προσβάσιμη, είναι κάτι που ανοίγει ολόκληρο θέμα συζήτησης. Πριν αρκετά χρόνια ενθουσιαστήκαμε όλοι μας με τα πρώτα Seatrac που εμφανίστηκαν δειλά δειλά σε κάποιες παράλιες της χώρας μας. Θυμώσαμε όταν είδαμε κάποιους λουόμενους να μη τα δέχονται στις παραλίες τους, να προσπαθούν να εμποδίσουν την εγκατάσταση τους ή να κάνουν ακόμα και ύπουλες προσπάθειες να τα βγάλουν εκτός λειτουργίας.
Όπως κάθε τι, έτσι και το Seatrac χρειάστηκε τον χρόνο του για να γίνει αποδεκτό. Οι πολίτες κατάλαβαν ως επι το πλείστον, ότι δεν εμποδίζει την παραλία, δεν ενοχλεί την αισθητική τους, ότι είναι απολύτως χρήσιμο για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και ίσως το βασικότερο κατά την άποψη μου: ότι οι παραλίες δεν ανήκουν σε κάποιους μόνο αλλά πρέπει να είναι προσβάσιμες προς όλους. Δεν έχει σημασία αν είσαι κάτοικος της περιοχής που έχει στηθεί ένα Seatrac, έχεις τα ίδια δικαιώματα με κάθε επισκέπτη της παραλίας, είτε είναι τουρίστας είτε ζει μόνιμα στην περιοχή.
Ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε για το επόμενο μεγάλο βήμα: την καθολική πρόσβαση των Αμεα στις παραλίες, είτε διαθέτουν το σύστημα Seatrac είτε όχι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την κοινή συνεργασία και συνείδηση των Δήμων της Ελλάδας, των πολιτών και τη στήριξη όσων εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Ξανατονίζω πως δεν τους ανήκουν, τις εκμεταλλεύονται προς όφελος τους με αντίτιμο ένα ενοίκιο.

Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για όλους μας το καλοκαίρι είναι η χρήση τουαλέτας σε παραλία. Σε όσες δεν υπάρχει οργανωμένος χώρος ή κάποιο beach bar όπως έχουμε συνηθίσει, είναι σχεδόν ανύπαρκτες, ασυντήρητες, βρώμικες και καλοδιατηρημένες. Σε όλα αυτά ας προσθέσουμε ότι το μέγεθος τους δεν είναι σχεδιασμένο για να δέχεται αμαξίδια ή κάποιου άλλου είδους εξοπλισμό. Στις δε οργανωμένες πάλι πιθανότατα να μην υπάρχουν τουαλέτες Αμεα και όταν υπάρχουν οι ιδιοκτήτες σε κοιτάνε με μισό μάτι που θέλεις να κάνεις χρήση τους ή σε αναγκάζουν να αγοράσεις κάτι από το μαγαζί. Ας μην ανοίξω το νομικό κομμάτι της παρανομίας, όπου δεν μπορεί να αρνηθεί σε κάποιον την χρήση της τουαλέτας εκτός αν κρίνει ο ιδιοκτήτης ότι τίθεται θέμα επικινδυνότητας των πελατών ή της επιχείρησης του. Είναι όμως το ανθρώπινο κομμάτι που με ενδιαφέρει: χρήση της τουαλέτας Αμεα θα χρειαστεί να κάνουν οι γονείς σας, οι παππούδες σας, ένας πελάτης με σπασμένο χέρι ή πόδι, κάποιος με αόρατη αναπηρία, μια έγκυος κλπ. Μην περιμένετε να τις χρειαστείτε για εσάς τους ίδιους ώστε να καταλήξετε στην κατασκευή μιας προσβάσιμη και καλοσυντηρημένης τουαλέτας Αμεα.

Το άλλο κομμάτι που εμποδίζει την καθολική πρόσβαση είναι το πάρκινγκ. Γνωρίζω τι συμβαίνει στις δημοφιλής ειδικά παραλίες, δεν ξέρεις που να το παρκάρεις το άτιμο το τετράτροχο που βάσταξε μέσα στον καύσωνα, να σε φέρει μέχρι δίπλα στο κύμα. Αυτό δεν σημαίνει πως ΑΝ υπάρχει χώρος στάθμευσης ειδικά για Αμεα, είναι για σένα που δεν τον έχεις ανάγκη. Το ότι βρίσκεται κοντά στο beach bar που θες να πας είναι για κάποιο λόγο: μικρότερη μετακίνηση για κάποιον που με δυσκολία κινείται ειδικά σε μια παραλία. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις; Στις οργανωμένες παραλίες πρέπει να φροντίσει ο δήμος να υπάρχει σχετική πινακίδα και διαγράμμιση στην άσφαλτο και ίσως μια επίσκεψη της δημοτικής αστυνομίας ανά διαστήματα ώστε να ελέγξει αν το παρκαρισμένο αυτοκίνητο καταλαμβάνει νόμιμα το χώρο. Είναι και ένας κάλος τρόπος για έσοδα και όχι να σταματάτε κάποιους μόνο αργά τη νύχτα για αλκοτέστ. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι να κυνηγά κάθε είδους παρανομία, 24ωρες το 24ωρο, παντού και για όλους!
Κατάφερε λοιπόν το άτομο με αναπηρία και βρήκε ποια παραλία έχει Seatrac, έχει και προσβάσιμες τουαλέτες και μπορεί να παρκάρει, τι γίνεται μετά; Εάν ο χώρος στη συγκεκριμένη παραλία δεν έχει ειδικά διαμορφωμένο διάδρομο ώστε να κινηθεί το άτομο, ξεκινούν άλλα προβλήματα. Θα πρέπει να έχει μαζί του βοήθεια και συνοδό, ώστε αν το αμαξίδιο κολλήσει στην άμμο ή τρακάρει και στραβώσει σε τίποτα πέτρες και λακκούβες. Θα πρέπει να υπάρχει ένας διάδρομος που να οδηγεί απευθείας δίπλα στο μηχανισμό, να είναι καλυμμένος με σκέπαστρο ή ομπρέλες και να βρίσκεται σε σημείο που να μπορεί άμεσα να ζητήσει βοήθεια, ιατρικής ή πάσης άλλης φύσεως. Επίσης εάν υπάρχει ναυαγοσώστης να μπορεί αν έχει εύκολη θέαση και πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο.

Ένας μηχανισμός λοιπόν δεν φέρνει το καλοκαίρι πιο κοντά στα άτομα με αναπηρία και εύχομαι να μην ξανακούσω τη φράση: μα βάλαμε και Seatrac, τι άλλο θέλουν; Είναι σα να βάζεις το μαγιό σου αλλά δεν έρχονται ποτέ να σε πάρουν οι φίλοι σου να πάτε στην παραλία και έχεις μείνει με τα γυαλιά και το αντηλιακό στο μπαλκόνι σου. Αυτό σημαίνει να μην υπάρχει καθολική πρόσβαση σε μια παραλία, δεν αρκεί η θέληση αλλά πρέπει να υπάρχει η διάθεση και από άλλους μηχανισμούς ώστε να απολαύσεις τον ελληνικό καλοκαιρινό ήλιο. Σεβάσου τα άτομα με αναπηρία γιατί μη ξεχνάς: αύριο μπορεί να τα χρειαστείς όλα τα παραπάνω εσύ ή κάποιο δικό σου άτομο, είναι κομμάτι της ζωής μας και η αναπηρία. Καλό καλοκαίρι να έχετε όλοι οι αναγνώστες μας!

Βογιατζής Ηλίας

Μην περιμένεις από κανένα να σου «δώσει» δύναμη, ψάξε μέσα σου.!!!Και ξαφνικά εκεί κατάλαβα πόση δύναμη είχα. Άνοιξα τα μάτια και είδα πως όλα είναι καλά όπως πριν, ή τουλάχιστον θα γινόταν ξανά όπως πριν.

Δύσκολες μέρες για μένα και την οικογένεια μου, ένα πρόβλημα υγείας ήρθε στα 17 Μου, έτσι απροειδοποίητα λες και ήμουν έτοιμη να το ζήσω! Καλά εδώ που τα λέμε δε σε ρωτάει κιόλας, έβαλα κ εγώ το χεράκι μου βέβαια.. άγχος για το οτιδήποτε..

Άγχος για τις εξετάσεις, άγχος για τους φίλους, άγχος… άγχος για όλα.
Με τα πολλά οι μέρες του χειρουργείου πλησίαζαν χωρίς όμως εγώ να είμαι έτοιμη. Φοβόμουν, ανησυχούσα, ένιωθα δειλή κ αδύναμη. Αδύναμη κυρίως!

Δεν ήθελα να γίνει ήθελα να ζήσω ήμουν τόσο μικρή κ ήταν τόσο άδικο..κάποιες σκέψεις μου ήταν αυτές! Ήθελα λέει να οργανώσω ένα μεγάλο πάρτι αποχαιρετισμού (φυσικά κ δεν με άφησαν ούτε οι γονείς ούτε ο γιατρός μου)..

Έκλαιγα και ήμουν θλιμμένη συνεχώς, μπορούσα απλά να κοιμάμαι και να μην σκέφτομαι, γιατί έτσι εγώ ξεχνούσα το πρόβλημά μου! Ήρθε η ώρα και πήγαμε. Σκεφτόμουν να φύγω και να μην προχωρήσουμε στη διαδικασία ήμουν δειλή ή δυνατή που δεν έφυγα τελικά; Δυνατή φυσικά δεν θέλει και ερώτημα!

Μετά την εγχείρηση ήρθε και η εντατική! Ανοίγω τα μάτια και χαμογελάω πιο δυνατή από πότε! Μπράβο μου νιώθω περήφανη γι’ αυτό! Ούτε εγώ δεν το πίστευα, μπορούσα και τα είχα καταφέρει και τώρα όλα είναι καλά! Μια εμπειρία ήταν,  όχι ότι πρέπει να έχουμε εμπειρίες από τα πάντα αλλά οκ μάλλον έπρεπε!

Τώρα 7,5 χρόνια μετά έτοιμη πλέον να μιλάω για εκείνη τη δύσκολη φάση της ζωής μου, αν με ρωτήσεις πώς βγήκα από αυτή τη δοκιμασία πιο ώριμη, πιο δυνατή και αφού μπόρεσα αυτό τότε μπορώ τα πάντα. Α! και με πιο γερό κεφάλι, να τα λέμε κ αυτά, ολόκληρο χειρουργείο του κάναμε!!

Είναι η δύναμη που όλοι έχουμε μέσα μας και δεν το ξέρουμε μέχρι να έρθει αυτή η δύσκολη στιγμή (όποια κ αν είναι αυτή) και να την ανακαλύψουμε!

Μην περιμένεις  από κανένα να σου «δώσει»  δύναμη, ψάξε μέσα σου θα τη βρεις μόνος σου. Μην ξεχνάς πως δεν πρέπει να αφήσεις ποτέ κανέναν να σε κάνει να νιώσεις αδύναμος . Πίστεψε σε σένα και θα εκπλαγείς  από το πόση δύναμη έχεις μέσα σου… έτσι ξαφνικά!

Παναγιώτα  Γκογκομήτρου

Ενημερωτικό σημείωμα για τη σημερινή σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Ν.Δ. για τα προβλήματα στη διαχείριση απορριμμάτων
Ευρεία σύσκεψη με θέμα τη διαχείριση απορριμμάτων πραγματοποιήθηκε σήμερα στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρόεδρο του κόμματος, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη σύσκεψη μετείχαν μεταξύ άλλων: οι τομεάρχες Περιβάλλοντος και Εσωτερικών κ. Κ. Σκρέκας και Μ. Βορίδης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης, ο επικεφαλής της WWF Ελλάς κ. Δ. Καραβέλας και ο Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης κ. Φ. Κυρκίτσος. 

Κατά την έναρξη της σύσκεψης ο κ. Μητσοτάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση (on camera): 
«Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να κάνουμε μια συζήτηση εργασίας για το ζήτημα των αστικών στερεών αποβλήτων στην Αττική. Ένα ζήτημα με το οποίο προσωπικά έχω ασχοληθεί εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, έχω επανειλημμένως αναδείξει την κρισιμότητα της κατάστασης, αλλά δυστυχώς το θέμα επανήλθε στη δημοσιότητα με το πρόσφατο πρόβλημα στον ΧΥΤΑ της Φυλής και εκτιμούμε ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα αντιμετωπίσουμε ένα αντίστοιχο ζήτημα. 

Ο σκοπός εδώ δεν είναι να κάνουμε έναν απολογισμό όλων όσων δεν έγιναν δυστυχώς τα τελευταία 3,5 χρόνια -αν και κατά την άποψή μας υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες. Στόχος μας είναι να χαρτογραφήσουμε ένα ρεαλιστικό δρόμο προς το μέλλον, να ακούσουμε τις απόψεις σας και να καταθέσουμε κι εμείς τις δικές μας σκέψεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το μείζον αυτό ζήτημα από δω και στο εξής. Όπως γνωρίζετε, η προηγούμενη Κυβέρνηση (της Ν.Δ.) είχε δρομολογήσει μια σειρά από μεγάλα έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Και προσωπικά εξακολουθώ να πιστεύω ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι απολύτως απαραίτητη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς τουλάχιστον κάποια μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία δεν μπορούν με τη σειρά τους να χρηματοδοτηθούν χωρίς ιδιωτικούς πόρους. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν πολλές πτυχές του ζητήματος αυτού, ξεκινώντας από την πρόληψη, την ανακύκλωση, τη μείωση του συνολικού όγκου των αστικών στερεών αποβλήτων, τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, παρουσιάστηκαν από τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος κ. Κ. Σκρέκα οι βασικές πτυχές του προγράμματος της Ν.Δ. για τη διαχείριση απορριμμάτων και για την ανάγκη επίτευξης των αυξημένων στόχων που επιβάλλονται από τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την κυκλική οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο τρίπτυχο ελάττωση-επανάχρηση-ανακύκλωση (reduce-reuse-recycle), αλλά και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας που αποτελούν τους βασικούς άξονες του νέου παραγωγικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης που προωθεί η Ν.Δ. Ο κ. Σκρέκας χαρακτήρισε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων της σημερινής κυβέρνησης ανεδαφικό, πράγμα που αποδεικνύεται από την πλήρη αδυναμία υλοποίησης του εδώ και τρία χρόνια.

Ο Πρόεδρος της Ν.Δ., άσκησε κριτική τόσο στην Κυβέρνηση, όσο και στην Περιφέρεια Αττικής για την αδράνεια που έχει επιδείξει στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα τόνισε ότι, παρόλο που ο ΧΥΤΑ Φυλής αναμένεται να υπερκορεστεί στις αρχές του 2019 και άρα θα αδυνατεί να δεχθεί άλλα απορρίμματα, η σημερινή κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για τη διαχείριση του διαφαινόμενου αδιεξόδου. Σημείωσε επιπλέον ότι πρωταρχικός στόχος της Ν.Δ. είναι αυτό το αδιέξοδο να μην επηρεάσει τις ζωές των κατοίκων του λεκανοπεδίου.

Ο κ. Μητσοτάκης, αφού άκουσε τις εισηγήσεις των εκπροσώπων των φορέων, δήλωσε ότι η Ν.Δ. έχει ήδη διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων που θα δώσει συνολική και οριστική λύση στο χρονίζον πρόβλημα. Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία τουλάχιστον μιας μεγάλης μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και δύο μικρότερων, ικανών να καλύψουν τον όγκο των συμμείκτων απορριμμάτων στην Αττική.

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. για το διαχωρισμό των υλικών στο σπίτι (διαλογή στην πηγή), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων (βιο-αποβλήτων) με κίνητρα που θα δοθούν σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ν.Δ. τόνισε ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα περιλαμβάνει και ενέργειες με στόχο τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, καθώς μεγάλο μέρος από αυτά καταλήγει στη θάλασσα.

Οικονομική ενίσχυση σε ελεύθερους επαγγελματίες για να ξανανοίξουν την επιχείρησή τους


Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο συζήτησης Επερώτησης στη Βουλή σχετικά με τον Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ανέφερε τα εξής : 
"Είμαστε έτοιμοι να εισάγουμε και νέα προγράμματα που να καλύπτουν και τις όποιες περιπτώσεις δεν υπάγονται σε αυτούς τους νόμους (Εξωδικαστικό, Κατσέλη κλπ), κάποιες κατηγορίες που δεν έχουν κάπου να προσφύγουν. 
Εντός των επόμενων εβδομάδων θα είμαστε σε θέση να θέσουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα που θα δίνει τη δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν την δουλειά τους να μπορούν να ενισχύονται έτσι ώστε να ξανανοίξουν την επιχείρησή τους και με ένα μέρος των χρημάτων που θα πάρουν να πληρώσουν τα δάνειά τους ή ένα μέρος αυτών."ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τετάρτη 27/06 το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων
«Συνεργασία – Δημιουργία»
έχει προγραμματίσει επίσκεψη στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
 Όσοι από τα μέλη επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να το δηλώσουν άμεσα.
Επικοινωνώντας μαζί μας στα τηλέφωνα: 
210 24 80 235 – 24 81 717  από 9 π.μ. έως 4 μ.μ.

Άρθρο της Περιφερειάρχη Αττικής Ρένας Δούρου για την μεταναστευτική πολιτικήΗ υποδοχή και κυρίως η ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες, είναι το κλειδί μιας ευρωπαϊκής συνεκτικής προσφυγικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου. Σε αυτή την πολιτική οι Περιφέρειες και οι Δήμοι που δίνουν πρώτοι χείρα βοηθείας στους ξεριζωμένους που αναζητούν καλύτερη ζωή στην Ευρώπη, μπορούν να συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο, στη βάση συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου και αρμοδιοτήτων.
Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι, «μακριά από ρατσιστικές και ξενοφοβικές λογικές», να τεθούν οι «βάσεις, μέσα από πράξεις αλληλεγγύης και στήριξης, για την αποτελεσματική ένταξη (και όχι την αφομοίωση που προϋποθέτει σχέσεις ισχύος σε βάρος του Ξένου) των προσφύγων και των μεταναστών, με σεβασμό στην ετερότητα και την πολιτισμική τους ταυτότητα: αναδεικνύοντας δηλαδή εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τη μετανάστευση, εδώ και αιώνες, πλούτο και ‘δυνατό χαρτί’ των κοινωνιών υποδοχής».
Αυτά υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, σε άρθρο της, σήμερα, στην εφημερίδα “Η Εποχή”, με τίτλο «Το μεταναστευτικό δεν είναι κρίση, είναι φαινόμενο με σοβαρές ανθρωπιστικές διαστάσεις», η Περιφερειάρχης Αττικής και μέλος της Ολομέλειας και της Επιτροπής Τρεχουσών Υποθέσεων του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Ρένα Δούρου.
Αφού τονίσει ότι «η στάση αλληλεγγύης χωρών όπως η Ελλάδα και πλέον και η Ισπανία, τείνουν να γίνουν η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα» καθώς «η συνολική εικόνα» του μεταναστευτικού «σκοτεινιάζει επικίνδυνα στην Ευρώπη», η Περιφερειάρχης παρατηρεί ότι «στον αντίποδα αυτών των εξελίξεων που αποτυπώνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τάσεις εσωστρέφειας και φοβικής συμπεριφοράς (με κλείσιμο συνόρων, αυστηροποίηση ελέγχων και αποπομπής αιτούντων άσυλο ή οικονομικών μεταναστών), κινείται το Συμβούλιο της Ευρώπης και συγκεκριμένα το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών».
Η ίδια τονίζει ότι το Κογκρέσο, με διαδοχικές Εκθέσεις του τα δύο τελευταία χρόνια, για την υποδοχή και την ένταξη προσφύγων και μεταναστών και για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, τεκμηριώνει την «μόνη προσέγγιση που μπορεί να καταστήσει το προσφυγικό / μεταναστευτικό τη μεγαλύτερη ευκαιρία, σε όλα τα επίπεδα, για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες: μια πολιτική που δεν φοβάται τον Ξένο αλλά αντιθέτως διευκολύνει την ένταξή του στην κοινωνία μέσω της συμμετοχής στην αγορά εργασίας αλλά και στο πολιτισμικό κεφάλαιο κάθε τόπου».
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και η Περιφέρεια Αττικής, που «παρά την έλλειψη σαφούς νομικού πλαισίου και αντιμετωπίζοντας χρόνια και δομικά θεσμικά ελλείμματα (...) επιχειρεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση εκείνων των δεδομένων που θα καθιστούν το μεταναστευτικό / προσφυγικό ευκαιρία και όχι τροχοπέδη». Η ίδια αναφέρεται σε συγκεκριμένες ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής, όπως οι κοινές πρωτοβουλίες με Περιφέρειες της Ιταλίας, όπως το Λάτσιο και η Σικελία με την αποστολή κοινής επιστολής στους επικεφαλής των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθώντας την ανάγκη άμεσης πρόσβασης των Περιφερειών στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία όπως το AMIF ή τη σύσταση του Κέντρου Logistics «που πλέον αποτελεί αναγνωρισμένη ευρωπαϊκή καλή πρακτική».
«Πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν παράλληλα και την επείγουσα ανάγκη να αναλάβουν, με θεσμικά πλέον κατοχυρωμένο τρόπο, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, καθώς είναι αυτοί που τείνουν πρώτοι χείρα βοηθείας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, συγκεκριμένες αρμοδιότητες αναφορικά με σειρά θεμάτων, είτε πρόκειται για υποδομές είτε για παροχή υπηρεσιών», προσθέτει χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης.

Δήλωση του Τομεάρχη Εξωτερικών της Ν.Δ. κ. Γ. Κουμουτσάκου για τις διαπραγματεύσεις του κ. Κοτζιά με την Αλβανία


Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
 
«Μετά την εθνικά επιζήμια συμφωνία για το Σκοπιανό,  οι κύριοι Τσίπρας, Καμμένος και Κοτζιάς ετοιμάζονται εν κρυπτώ να "λύσουν" και το “Αλβανικό”.  
 
Η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με την Αλβανία και βεβαίως τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας είναι κορυφαία ζητήματα για να εμπιστευτούμε την κυβέρνηση των Πρεσπών.
 
Η Νέα Δημοκρατία δεν θα αποδεχθεί νέα αρνητικά τετελεσμένα. Απαιτούμε άμεση ενημέρωση και συζήτηση στη βουλή πριν την υπογραφή οποιασδήποτε συμφωνίας».

Πανελλήνιοι Αγώνες Ρυθμικής Γυμναστικής Special OlympicsΗ Περιφέρεια Αττικής, έχοντας ως βασική αρχή την προαγωγή της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής των συμπολιτών μας με νοητική αναπηρία στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, στήριξε για μία ακόμη φορά μία σημαντική αθλητική διοργάνωση των Special Olympics Hellas.
Πρόκειται για τη διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Special Olympics 2018 που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη 21 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας «Γιώργος Στεφανόπουλος» στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του “COSMOGYM Festival & Contest”.
Ξεχωριστές αθλήτριες αγωνίστηκαν σε μπάλα, στεφάνι, σχοινάκι, κορίνες, κορδέλα και στο σύνολο, σε μία γιορτή αθλητισμού στην οποία μετείχαν, μεταξύ άλλων, οι αφοσιωμένες προπονήτριές τους και οι σπουδαίοι εθελοντές των Special Olympics Hellas. Κατά τη διάρκεια των αγώνων πραγματοποιήθηκε και επίδειξη προγραμμάτων Unified, όπου αθλήτριες των Special Olympics Hellas αγωνίστηκαν μαζί με αθλήτριες - φοιτήτριες της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τους αγώνες παρακολούθησε ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για ζητήματα αθλητισμού, Σπύρος Πάντζας.

Άσχημες ψυχές κρυμμένες σε ανθρώπους που μοιάζουν άγγελοι.!!!Άσχημες ψυχές που αργείς να τις ανακαλύψεις…

Άσχημές ψυχές κρυμμένες σε ανθρώπους που μοιάζουν άγγελοι.

Ένα θέμα, από κείνα που έχω αφήσει ξεχασμένα στο συρτάρι μου για μήνες.

Φοβάμαι να το ξεκινήσω, φοβάμαι τις λέξεις με τις οποίες θα χαρακτηρίσω αυτές τις ψυχές, φοβάμαι τον πόνο που θα ξεχειλίσει από μέσα μου και θα αποτυπωθεί στην οθόνη ενός υπολογιστή.

Σήμερα η κλεψύδρα του χρόνου μου τελείωσε και ξεχείλισε το ποτήρι των αναβολών που έδωσα στον εαυτό μου.
Έτσι, ήρθε η στιγμή, να σας μιλήσω γιαυτούς τους ανθρώπους.

Άσχημη ψυχή σημαίνει «άσχημος» άνθρωπος.

Με μια ασχήμια που δεν φαίνεται με το γυμνό μάτι, μια ασχήμια καλά κρυμμένη βαθιά μέσα του.

Μοιάζει σαν ένα μαχαίρι που στο καρφώνουν σιγά σιγά πίσω στην πλάτη, σε σημείο που δεν μπορείς να το διακρίνεις ούτε όταν γυρνάς το κεφάλι σου.

Άνθρωποι που σε σκοτώνουν χαμογελώντας, σε πληγώνουν θεωρώντας ότι το αξίζεις, σε φορτώνουν με δικά τους βάρη με τόση ευκολία και σε βασανίζουν με έναν θάνατο αργό γεμάτο με τα δικά σου συναισθήματα που σβήνουν ένα ένα.

Άνθρωποι με ψεύτικα χαμόγελα, αγκαλιές γεμάτες αγκάθια και ειρωνικές κουβέντες.

Οι ενοχές δεν τους αγγίζουν καν.

Το βλέμμα τους μαρτυρά τη ζήλεια και τη μνησικακία για ότι όμορφο υπάρχει γύρω τους.

Αναγνωρίζουν από μακριά τους αθώους και θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιο τους. Ένα σχέδιο που έχει ένα και μόνο στόχο, να μην μείνει κανείς να πιστεύει στην αγάπη και στην αλήθεια. Να γίνουν όλοι σαν αυτούς.

Σκληροί σαν πέτρα και ύπουλοι σαν φίδια. Τρυπώνουν παντού και κάνουν μόνο κακό. Δεν το ξέρουν το καλό, δεν το έχουν αφήσει να μπει μέσα τους.

Λέξεις όπως αγάπη, συμπόνια, κατανόηση, έλεος τους είναι παντελώς άγνωστες.

Άνθρωποι με «άσχημες» ψυχές.

Είναι εκείνοι που αν τους αντιληφθείς νωρίς, ίσως γλιτώσεις το δηλητήριο τους.

Αν όμως προλάβουν να σε μολύνουν, σου αφήνουν σημάδια στην ψυχή και στο σώμα που δεν θα φύγουν ποτέ από πάνω σου.

Δεν αξίζει να τους πας κόντρα, το μόνο που αξίζουν είναι λύπηση.

Να τους λυπάσαι γιατί δεν ξέρουν τι θα πει ευτυχία μέσα από την αγάπη, δεν ξέρουν τι θα πει να κάνεις καλό και να γεμίζει η ψυχή σου από αυτό.

Να τους λυπάστε και να φεύγετε μακριά τους.

Μόνο αυτό τους αξίζει τελικά.

Είναι ένα ψέμα χωρίς ψυχή.

Αφιερωμένο σε όλους εσάς που με την «ασχήμια» σας μολύνατε και την δικιά μου ζωή.

Γράφει η Νένα Παπαδοπούλου

Όταν πάψει να σε νοιάζει η γνώμη των άλλων θα είσαι ελεύθερος!!!Οι περισσότεροι από μας τείνουμε να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην άποψη των άλλων για το άτομό μας. Επιδιώκουμε να είμαστε αρεστοί και να μας αποδέχονται, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Ωστόσο, στο βωμό του κοινωνικού στάτους συχνά θυσιάζονται η ευτυχία κι η ψυχική μας ηρεμία. Τροφοδοτούμε οι ίδιοι τα δεσμά που το κοινωνικό περιβάλλον δημιούργησε για μας αντί να προσπαθούμε να τα σπάσουμε και να αποδεσμευτούμε μια για πάντα από αυτά.

Είτε λειτουργείς με βάση τις δικές σου επιθυμίες είτε με βάση τις επιθυμίες των άλλων, ο κόσμος πάντα θα έχει κάτι να πει. Θα σχολιάσουν εύκολα την κάθε σου κίνηση χωρίς να μπουν στη διαδικασία να αναλύσουν τα κίνητρα και τους λόγους που σε ανάγκασαν να ενεργήσεις με τον οποιονδήποτε τρόπο. Σταδιακά λοιπόν, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο για να αρχίσεις βαθμιαία να αδιαφορείς για τη γνώμη των άλλων.

Σίγουρα αυτό δε θα είναι εύκολο αρχικά και θα σε πονάει πολύ. Θα βρίσκεσαι σε διαρκή μάχη μέσα σου. Εσύ απέναντι σε όλους τους άλλους. Όλα όσα επιθυμείς απέναντι σε όλα όσα σου επιβάλλουν. Αργά ή γρήγορα όμως, θα διαπιστώσεις ότι όσο θα περνάει ο καιρός θα γίνεται ευκολότερο να ακολουθείς τις επιθυμίες σου κι η ζυγαριά θα γέρνει προς τα οφέλη που θα αποκομίζεις.

Το εύκολο κομμάτι είναι το να ασκείς κριτική στους άλλους. Το δύσκολο είναι να ασκήσεις κριτική στον εαυτό σου αλλά και να μάθεις να την αποδεχέσαι όταν στην ασκούν αυτοί που σε σέβονται και σε εκτιμούν. Γιατί μόνο τότε είναι ειλικρινής η κριτική. Κανένας δεν έχει το αλάθητο. Όλοι κάνουμε λάθη και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κρίνουμε τους άλλους για τη συμπεριφορά τους και τον τρόπο σκέψης τους.

Δε χρειάζεσαι την έγκριση κανενός για τις πράξεις σου. Δεν πρόκειται για τη δική τους ζωή αλλά για τη δική σου. Καιρός λοιπόν να κλείσεις τα αυτιά σου σε οτιδήποτε αρνητικό σε απομακρύνει απ’ τα όνειρα και τις επιδιώξεις σου, γιατί σε τελική ανάλυση εσύ θα είσαι αυτός που θα λουστείς όλα τα επακόλουθα. Θετικά ή αρνητικά.
Να είσαι ο εαυτός σου κι όχι αυτός που θέλουν οι άλλοι να είσαι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πρέπει να προσαρμοστείς σε νόρμες που δε σου ταιριάζουν ή να μπεις σε καλούπια ξενικά για σένα. Όσο λιγότερο νοιάζεσαι για τη γνώμη των άλλων, τόσο καλύτερη θα γίνεται η ζωή σου. Είναι μικρή η ζωή για να ασχολείσαι με ανθρώπους που δε θα έπρεπε καν να αποτελούν ζήτημα σε αυτήν. Όσα άσχημα σχόλια και να ακούσεις, απλά αποτίναξέ τα από πάνω σου. Χαμογέλα και συνέχισε την πορεία σου.

Φτάνεις κάποτε σε ένα σημείο στη ζωή σου όπου δε βρίσκεις νόημα στο να προσπαθείς συνεχώς να εντυπωσιάσεις τον οποιονδήποτε. Αν μπορούν να σε αποδεχτούν γι’ αυτό που είσαι, τότε τους δίνεις να καταλάβουν ότι είναι ευπρόσδεκτοι να παραμείνουν στη ζωή σου και να αποτελέσουν ένα σημαντικό τμήμα της. Αν αντίθετα θεωρούν ότι θα έπρεπε να είσαι διαφορετικός για να ταιριάζεις στις προσωπικές τους προτιμήσεις, τότε ξεκαθάρισε τους ότι θα ήταν καλύτερο οι δρόμοι σας να χωρίσουν από νωρίς.

Ο καλύτερος τρόπος για να είσαι ευτυχισμένος με τους άλλους είναι να γνωρίζεις πώς μπορείς να κάνεις ευτυχισμένο τον εαυτό σου. Να είσαι εσύ υπεύθυνος για την ευτυχία και την προσωπική σου συναισθηματική ευημερία κι όχι αιχμάλωτος των προσδοκιών των άλλων.

Μόνο έτσι θα μπορέσεις να κάνεις κι αυτούς που αγαπάς ευτυχισμένους. Δε χρειάζεται να προσπαθείς συνεχώς να αποδείξεις τι αξίζεις γιατί στο τέλος θα κουραστείς και θα αρχίσεις να αμφιβάλλεις για τις δυνάμεις σου. Οι άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται για σένα και το καλό σου θα μπορέσουν να διακρίνουν την αξία σου μόνοι τους.

Όμως, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Μην πας στο άλλο άκρο. Το να κάνεις επιτέλους όλα όσα σε κάνουν ευτυχισμένο δε σημαίνει ότι πρέπει να μετατραπείς σε κάφρο που θυσιάζει τους πάντες και τα πάντα στο πέρασμά του. Μην υποτιμάς και μην ξεχνάς ποτέ τους στόχους που θέτεις. Στην πορεία όμως μην παίζεις με ψυχές. Οι επιλογές σου πρέπει να είναι ζυγισμένες. Να είσαι ξεκάθαρος στις συναναστροφές σου κι έτοιμος να δεχτείς τις συνέπειες των πράξεών σου σε κάθε περίπτωση.

Οι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι δε νοιάζονται για όσα λέγονται πίσω απ’ την πλάτη τους. Έχουν την τάση να αμφισβητούν πολλά, ακόμα κι όταν πρόκειται για τον ίδιο τους τον εαυτό. Γνωρίζουν καλά ότι τα λάθη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης και γι’ αυτό το λόγο βρίσκουν τη δύναμη να τα ομολογήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη όταν χρειαστεί, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτό. Η ειλικρίνεια έχει τόση δύναμη που λίγοι είναι εκείνοι που μπορούν πραγματικά να τη διαχειριστούν.

Η ελευθερία του ενός σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν όρια. Πέρα από ψυχική αποδέσμευση και καθαρότητα πνεύματος, η ελευθερία φέρει και μεγάλη ευθύνη. Είσαι έτοιμος να τη δεχτείς ολοκληρωτικά και να την υποστηρίξεις όπως πρέπει; Στο κάτω-κάτω δεν είναι κακό να ξεχωρίζεις και λίγο απ’ τους υπόλοιπους. Ίσα-ίσα που έχει και πιο πολλή πλάκα. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι να είσαι αυθεντικός.

Μαρία Τσιρίγου

Πληρωμή ΚΕΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018Από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου, ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 31 Μαΐου 2018.

Το ποσό των 62.181.679,24 ευρώ θα καταβληθεί σε 279.889 δικαιούχους και αφορά συνολικά 610.000 άτομα.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου  μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα στιγμή.

Υπουργείο Εργασίας - Δελτίο τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα ΠροσφύγωνΗ Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων υπενθυμίζει σε όλους μας την ανάγκη αντιμετώπισης και διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης με γνώμονα τις αρχές της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έθεσε αυτές τις αρχές στο επίκεντρο άσκησης της πολιτικής της.
Σε αυτό το πλαίσιο και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανέπτυξε δράσεις για τη στήριξη και την προστασία των προσφύγων.
Οι δράσεις αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
-τη δυνατότητα εγγραφής των προσφύγων στο Μητρώο του ΟΑΕΔ και τον σχεδιασμό ένταξής τους στην εργασία
-την υποστήριξη των προσφυγικών δομών με προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
-την  απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο
-την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων με το σύστημα της επιτροπείας
-τη δυνατότητα ανάθεσης της διαβίωσης και φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων σε ανάδοχους γονείς
-στοχευμένες δράσεις του ΣΕΠΕ για την προστασία των δικαιωμάτων εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών.
Η αλληλεγγύη και η στήριξη των προσφύγων είναι η καλύτερη απάντηση στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό, στις ακροδεξιές δυνάμεις και στη λογική των κλειστών συνόρων.

2ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας - Κως 23-24 Ιουνίου 2018 - Υπό την αιγίδα του Ι.Σ.Α.Στην πανέμορφη Κω, το νησί του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη, πρόκειται να διεξαχθεί το 2ο Διεθνές Συνέδριο, για τον Τουρισμό Υγείας στην Ελλάδα,(23-24 Ιουνίου 2018), με τη συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων, από όλο τον κόσμο, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ.
Το συνέδριο που έχει θέμα «Τουρισμός Υγείας και Ανάπτυξη» , διοργανώνεται από την ΚΕΔΕ, το Δήμο Κω και το Διεθνές Κέντρο Τουρισμού Υγείας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ελλήνων Ιατρών.
Σε αυτή τη διεθνούς κύρους διοργάνωση, θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες από την παγκόσμια αγορά του τουρισμού υγείας ,κορυφαίοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κυβερνητικοί παράγοντες της Ελλάδας και άλλων χωρών, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού και τουριστικού κλάδου της χώρας μας κ.α.
Επίσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί, η καθηλωτική τελετή αναπαράστασης του Όρκου του Ιπποκράτη, στο Ασκληπιείο Κω, στην οποία θα συμμετάσχουν γιατροί από όλο τον κόσμο που έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν το συνέδριο.
Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ανέφερε τα εξής:
«Η χώρα μας έχει αναδειχθεί σε ισχυρό παίκτη, στην παγκόσμια αγορά του τουρισμού υγείας και όσο περνάει ο καιρός καταφέρνουμε να εδραιώσουμε τη θέση της. Με στόχο την ανάδειξη της χώρας μας, σε κορυφαίο προορισμό ιατρικού τουρισμού, ενώσαμε τις δυνάμεις του ιατρικού κόσμου, της επιστημονικής κοινότητας ,της αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων, από τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, του τουρισμού, της αναψυχής και της ευεξίας. Έχουμε πραγματοποιήσει μεταξύ άλλων, σημαντικές διοργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οι οποίες έχουν φέρει τη χώρα μας, στο επίκεντρο αυτής της αγοράς. Το επόμενο βήμα είναι η διοργάνωση του σημαντικού αυτού συνεδρίου διεθνούς κύρους που θα φέρει τους καλύτερους του κόσμου από τον τομέα του τουρισμού και της υγείας, στο πανέμορφο νησί ,του πατέρα της ιατρικής, Ιπποκράτη »

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.Σ.Α.

Δείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας Εταιριών Οδικής Βοήθειας!Μια σύμβαση αξιών που θέτει τον ασφαλισμένο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της παρουσίασης του νέου Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), η ΕΑΕΕ προχωράει σε μια ακόμα κίνηση ενίσχυσης της σχέσης εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με τους ασφαλισμένους, παρουσιάζοντας τον Κώδικα Δεοντολογίας Εταιριών Οδικής Βοήθειας.

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας περιλαμβάνει τις αρχές, τις αξίες και τις δεσμεύσεις που οικοδομούν την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία των εταιρειών οδικής βοήθειας μελών της ΕΑΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα μία έντιμη, ειλικρινή και διάφανη σχέση με τον ασφαλισμένο. Μεταξύ άλλων, οι εταιρίες οδικής βοήθειας, οι οποίες ανταποκρίνονται σε 1.200.000 εξυπηρετήσεις ετησίως (βλάβες – ατυχήματα), δεσμεύονται για αποτελεσματική εξυπηρέτηση, διασφάλιση προσωπικών δεδομένων, μέτρηση ποιότητας με δείκτες και εφαρμογή κώδικα ηθικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Με αφορμή την ανακοίνωση της δέσμης αξιών και δεσμεύσεων εταιριών οδικής βοήθειας, ο κ. Γιώργος Βαλαής, Υπεύθυνος στην ΕΑΕΕ για τα θέματα οδικής βοήθειας, δήλωσε: «Ο Κώδικας Δεοντολογίας των εταιριών οδικής βοήθειας περιλαμβάνει τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους, για να μπορούν οι ασφαλισμένοι να απολαμβάνουν τα οφέλη της ασφάλισης, με αξιοπιστία. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ακόμα πράξη απόδειξης ότι οι εταιρίες του κλάδου μας επιθυμούν να χτίσουν μια σχέση με γερά θεμέλια με τους ασφαλισμένους, η οποία θα στηρίζεται στην ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Από την πλευρά μας, βρισκόμαστε σε απόλυτη συμφωνία και συνεργασία με το σύνολο των μελών Εταιριών Οδικής Βοήθειας με στόχο να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση αναδεικνύοντας την αξία της ασφάλισης σε όλους και ενισχύοντας παράλληλα τις σχέσεις εμπιστοσύνης με το κοινό».

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα σύνολο κανόνων ο οποίος θα λειτουργήσει ως ένας πρακτικός οδηγός για όλες τις δράσεις και τις ενέργειες των εταιρειών οδικής βοήθειας μελών της ΕΑΕΕ, από τις πιο απλές και καθημερινές, ως τις πιο σημαντικές και σύνθετες.

Συγκεκριμένα:

1. Ποιότητα υπηρεσιών
Έχουμε συναίσθηση της σημασίας της αποστολής μας. Για αυτό δεσμευόμαστε να είμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες άριστης ποιότητας που σας διευκολύνουν και σας βοηθούν να αντιμετωπίσετε πιο ομαλά τα απρόοπτα της ζωής.

2. Άμεση εξυπηρέτηση
Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν γρήγορη αντίδραση. Για αυτό φροντίζουμε να φτάνουμε κοντά σας το συντομότερο δυνατό, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι κυκλοφοριακές, καιρικές και γεωγραφικές συνθήκες.

3. Αδιάκοπη λειτουργία
Είμαστε διαθέσιμοι για σας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Διασφαλίζουμε την αδιάκοπη λειτουργία των επιχειρήσεων-μελών μας εφαρμόζοντας Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας.

4. Γεωγραφική κάλυψη
Θέλουμε να νιώθετε τη σιγουριά μιας ευρείας γεωγραφικής κάλυψης. Για αυτό φροντίζουμε οι υπηρεσίες μας να καλύπτουν ολόκληρη τη χώρα, αλλά και πολλές χώρες του εξωτερικού, αξιοποιώντας τα εταιρικά μας δίκτυα και διεθνείς συνεργασίες.

5. Κατάρτιση στελεχών
Η γνώση των ανθρώπων μας είναι θεμελιώδης για την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Για αυτό στελεχωνόμαστε με άριστα καταρτισμένο προσωπικό, που εξελίσσεται διαρκώς μέσα από δράσεις εκπαίδευσης.

6. Υλικές υποδομές
Φροντίζουμε να χρησιμοποιούμε πάντοτε οχήματα, εξοπλισμό και υποδομές που διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο της εξυπηρέτησής σας.

7. Διαρκής αξιολόγηση και βελτίωση
Είναι προτεραιότητά μας να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Για αυτό αγκαλιάζουμε την καινοτομία και αναζητούμε συνέχεια νέους τρόπους για να σας εξυπηρετούμε. Αξιολογούμαστε με βάση μετρήσιμα δεδομένα και βελτιώνουμε συνέχεια τους δείκτες απόδοσής μας.

8. Προσωπικά δεδομένα
Τιμούμε την εμπιστοσύνη σας, φροντίζοντας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, με κάθε μέσο που διαθέτουμε και τηρώντας πιστά το σχετικό νομικό πλαίσιο.

9. Ορθή διαχείριση με διαφάνεια
Δεσμευόμαστε για την άριστη και διαφανή διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων μας και των ασφαλίστρων που μας καταβάλλετε. Ως ασφαλιστικές επιχειρήσεις λειτουργούμε υπό τους αυστηρότατους κανόνες του ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου Φερεγγυότητα ΙΙ, που ρυθμίζει θέματα κεφαλαιακής επάρκειας αλλά και ορθής λειτουργίας.

10. Οι Αξίες του ασφαλιστικού κλάδου
Σας ενδυναμώνουμε με τις αξίες του κλάδου μας. Υιοθετούμε τις κοινές δεσμεύσεις των μελών της Ένωσης και ασπαζόμαστε κοινές αξίες όπως φροντίδα, ήθος, υπεύθυνη δράση και ανάπτυξη, επαγγελματισμός, διαφάνεια, σεβασμός προς τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία. Ταυτόχρονα δεσμευόμαστε από τους κώδικες δεοντολογίας και Εταιρικής Ευθύνης των Ομίλων μας.

Επέκταση δυνατότητας ρύθμισης οφειλώνΥπογράφηκε από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιο Πετρόπουλο και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, απόφαση με την οποία διευρύνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις.
Με την απόφαση:
•Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τη ρύθμιση οφειλών ύψους έως 50.000 ευρώ επεκτείνονται και για ρύθμιση οφειλών έως 125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες).
•Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για ρύθμιση οφειλών και άνω των 125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες).
•Επεκτείνεται για όλους (φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα π.χ. εμπόρους, νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες) η δυνατότητα ρύθμισης και για τις οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31-12-2017 αντί της 31-12-2016 που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Τα ευεργετήματα για όσους οφειλέτες ενταχθούν στη ρύθμιση έχουν ως εξής:
-Η οφειλή μπορεί να αποπληρωθεί σε έως και 120 δόσεις.
-Διαγράφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής έως και 85%.
-Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
-Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
-Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη.
Η σημαντική αυτή διεύρυνση της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα διευκολύνει τους οφειλέτες να παραμείνουν ενταγμένοι στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενισχύοντας παράλληλα τα δημόσια έσοδα.

Προσοχή στη μεγάλη αύξηση εμφάνισης του καρκίνου θυρεοειδούςΠαρατηρούμε μια αύξηση του καρκίνου του θυρεοειδούς τα τελευταία χρόνια. Αυτή η αύξηση αφορά τόσο ενήλικες όσο παιδιά και εφήβους.  Επιστημονικά συνδέεται κυρίως με τη ραδιενέργεια.

Η επιστημονική κοινότητα πλέον ενοχοποιεί το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ, το 1986, για την αύξηση αυτή, δεδομένων των στοιχείων της κίνησης του νέφους προς τα Βαλκάνια και στη συνέχεια στον ελλαδικό χώρο.Άλλοι παράγοντες της αύξησης φαίνεται πως είναι γενικότερα η ρύπανση του περιβάλλοντος, η προηγούμενη ακτινοβολία που έχει δεχθεί για άλλη πάθηση στο κεφάλι ή στο λαιμό και μάλιστα σε νεαρή ηλικία και βέβαια η κληρονομικότητα.

‘’Χαρακτηριστικό της αύξησης της εμφάνισης του’’, τονίζει ο χειρουργός θυρεοειδούς Σταύρος Τσιριγωτάκης,‘’είναι ότι στις 10 επεμβάσεις θυρεοειδούς που διενεργούμε στην κλινική χειρουργικής θυρεοειδή του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, οι 6-7 αφορούν καρκίνο. Και το ανησυχητικό είναι ότι εμφανίζονται,πλέον και σε πολύ μικρές ηλικίες, σε παιδιά15 και 17 χρόνων’’.
«Μια συχνή παρανόηση για τον καρκίνο του θυρεοειδούς είναι ότι είναι συχνά ονομάζεται “καλός καρκίνος”, επειδή η πρόγνωση για τους περισσότερους ασθενείς είναι εξαιρετική», αλλά τελικά «δεν είναι καλός καρκίνος» λέει ο Σταύρος Τσιριγωτάκης. Αυτό υπονομεύει τη σοβαρότητα της νόσου και δεν είναι απολύτως αληθές. Ο καρκίνος του θυρεοειδή είναι ‘’καλός καρκίνος’’ όταν διαγνωστεί έγκαιρα, διαφορετικά ταλαιπωρεί τους ασθενείς.

Επίσης οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία αλλά και να ελέγχονται, για όλη τους τη ζωή.
Όταν οι κλινικοί γιατροί διαγνώσουν τον καρκίνο του θυρεοειδούς, είναι μια ευκαιρία για να μεταβιβάσουν τα μηνύματα με τέτοιο τρόπο ώστε οι ασθενείς να κατανοήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασής τους. Ενώ οι περισσότεροι ασθενείς μετά από σωστή και εξατομικευμένη θεραπεία δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, για ορισμένους ασθενείς υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος για υποτροπή. Όλοι  αυτοί οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά για την υγεία τους.

Επίσης, ορισμένοι καρκίνοι του θυρεοειδή είναι πιο επιθετικοί και δεν αντιμετωπίζονται εύκολα, αυτό καταδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Οι παθολόγοι κυρίως αλλά και οι γενικοί γιατροί, που βλέπουν τον μεγαλύτερο όγκο ασθενών, καλό είναι να διενεργούν μια ψηλάφηση του λαιμού των ασθενών τους, που μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά και αυτή η σύντομη εξέταση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Δεν αναφέρουμε τους ενδοκρινολόγους, αφού είναι εξειδεικευμένοι με αυτή τη νόσο και σίγουρα διενεργούν πλήρη έλεγχο.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο ΥΠΕΡΗΧΟΣ
Σαν εξέταση επιλογής για τον καρκίνο του θυρεοειδούς, χαρακτηρίζει το υπερηχογράφημα,ο χειρουργός θυρεοειδούς και παραθυρεοειδών αδένων Σταύρος Τσιριγωτάκης. «Με νέα εξελιγμένα μηχανήματα και με την υψηλή εκειδίκευση που έχουν ορισμένοι ακτινοδιαγνώστες, έχουμε πολύ μεγάλη προσέγγιση στην τελική διάγνωση του ασθενούς, πριν ο ίδιος χειρουργηθεί. Ο στόχος του υπερηχογραφήματος είναι ο χαρακτηρισμός των όζων σε όση το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και συνάφεια με το τελικό αποτέλεσμα του χειρουργείου, ώστε να σχεδιάσουμε και να διενεργήσουμε την κατάλληληεξατομικευμένη επέμβαση που χρειάζεται ο ασθενής αλλά και να κάνουμε καλύτερο σχεδιασμό της θεραπείας που πιθανόν να χρειαστεί.

Μπορούμε επίσης να πάρουμε άριστες πληροφορίες για τους λεμφαδένες του λαιμού, αφού πολλές φορές πρέπει να τους αφαιρέσουμε μαζί με τον θυρεοειδή, για να είναι βέλτιστη η επέμβαση μας. Υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή ανίχνευσης λεμφαδένων που είναι διηθημένοι από τον καρκίνο και η αφαίρεση τους είναι απαραίτητη και συμπληρώνει την θυρεοειδεκτομή και σίγουρα από αυτή εξαρτάται η πρόγνωση του ασθενή. Είναι μια διαδεδομένη εξέταση, ανώδυνη και ευρέως διαθέσιμη».

Ο Σταύρος Τσιριγωτάκης επισημαίνει ότι κάθε διόγκωση στο λαιμό πρέπει να μας οδηγεί στογιατρό και καλεί όλους τους γιατρούς, συμπεριλαμβανομένων και των γενικών ιατρών να βοηθούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον καρκίνο του θυρεοειδή και να συστήνουν στους ασθενείς τους τη σημασία της διενέργειας ελέγχου του λαιμού τους κατά τον ετήσιο προληπτικό τους έλεγχο. 

Θα δίνεται έτσι η δυνατότητα στους ασθενείς να κατανοούν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας όταν χρειάζεται.

Ο σεβασμός στα άτομα με αναπηρία και το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν χωρίς εμπόδιαΤα άτομα με αναπηρία που ζουν στην περιοχή μας ή την επισκέπτονται είναι πολίτες που έχουν την ανάγκη και το δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα στη δημόσια ζωή: να κυκλοφορούν, να εργάζονται, να συναλλάσσονται με υπηρεσίες, να ψωνίζουν, να διασκεδάζουν.
Καθώς οι κινητικές (κυρίως) δυσκολίες που αντιμετωπίζουν δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη τη βάδισή τους, διευκολύνονται με τεχνητά μέσα, όπως είναι τα αναπηρικά αμαξίδια.
Για τη διευκόλυνσή τους κατά την κυκλοφορία τους σε εξωτερικούς χώρους έχουν δημιουργηθεί σε πολλά σημεία της πόλης ειδικές ράμπες διέλευσης, που εξομαλύνουν την υψομετρική διαφορά δρόμου-πεζοδρομίου, έτσι ώστε ανεμπόδιστα και με ασφάλεια να μπορούν να κατευθύνονται όπου επιθυμούν. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί και είναι ευκρινείς (μετά από την κατάλληλη σήμανση και διαγράμμισή τους) θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων, οι οποίες εξυπηρετούν αυτοκίνητα που μεταφέρουν άτομο με αναπηρία και διαθέτουν το ειδικό σήμα στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου.
Αποτελεί συχνό φαινόμενο ωστόσο, τόσο η κατάληψη των θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων από μη αναπηρικά, όσο και η στάθμευση αυτοκινήτων πάνω (!!!) σε ράμπες ή δίπλα από αυτές, με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία έχουν δημιουργηθεί και έπρεπε να εξυπηρετούν, να μην μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.
Η στάθμευση ενός οχήματος, έστω και «για λίγο», σε θέση στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου, πάνω σε ράμπα ή δίπλα σε αυτήν με τρόπο που αποκλείει τη χρήση της, αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη και ασφαλή διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα, αλλά και εμποδιζόμενων ατόμων (ηλικιωμένων, μητέρων με μωρό σε βρεφικό καρότσι).
Η κατάληψη θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων και ο αποκλεισμός των ραμπών διέλευσης δείχνουν έλλειψη σεβασμού και αδιαφορία για τις ανάγκες ή δυσκολίες του συνανθρώπου μας. Αποτελούν κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση μιας ομάδας ατόμων που σύμφωνα με τις στατιστικές αποτελεί περίπου το 10% του συνολικού ελληνικού πληθυσμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, στην τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με την έκδοση του Νόμου 4530/2018 προβλέπονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις στους οδηγούς που εμφανίζουν αντικοινωνική οδική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα «οι οδηγοί οχημάτων που παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από τον βεβαιούντα την παράβαση, για εξήντα (60) ημέρες» (Ν. 4530, άρθρο 29, παρ. 1β).
Ως Φορέας εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία καλούμε κάθε συμπολίτη μας να δείχνει τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία σε θέματα πρασβασιμότητας ατόμων με αναπηρία και παρακαλούμε για τα αυτονόητα: τον σεβασμό των ραμπών διάβασης ατόμων με αναπηρία, καθώς και των θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων. Παρακαλούμε για το αναφαίρετο δικαίωμα των συνανθρώπων μας με αναπηρία να ζουν ισότιμα, με ελευθερία, αυτονομία και αξιοπρέπεια στην πόλη μας.
Από το Δ.Σ. του Συλλόγου Α.μεΑ, Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας «Γεώργιος Σουργιαδάκης»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΝΕΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥΑνταποκρινόμενος στο αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Βασιλείου Γιάννη, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σπίρτζης Χρήστος υιοθέτησε την πρόταση για την δημιουργία πέντε (5) νέων κόμβων στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 500.000 ευρώ, με την χρηματοδότηση του να γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποκλειστικά για την βελτίωση του συγκοινωνιακού οδικού δικτύου της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου. 

Οι πέντε νέοι κόμβοι είναι οι εξής :

1- Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος της οδού Πλάτωνος, στην  έξοδο των οχημάτων του ΤΙΤΑΝ.
2- Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, μετά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, στρίβοντας αριστερά με κατεύθυνση προς Μέγαρα.
3-  Στην έξοδο της Νέας Περάμου, στο σημείο σύνδεσης με τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.
4- Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των ΚΤΕΛ Μεγάρων, με κατεύθυνση προς  Αλεποχώρι.
5- Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με κατεύθυνση προς Μέγαρα, στο σημείο που στρίβει προς Πάχη Μεγάρων.

Με την υλοποίηση του έργου αυτού αναμένεται να γίνει ασφαλέστερη η οδήγηση όλων των διερχόμενων οχημάτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΔΣΝΑΠάνω από όλα η υγεία των πολιτών: αποκαλυπτικά τα πρώτα αποτελέσματα της επιδημιολογικής έρευνας
Πρώτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΕΔΣΝΑ είναι πάντα η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών, είτε πρόκειται για τη Φυλή είτε για το σύνολο της Αττικής. Για τον σκοπό αυτό, ενεργεί συστηματικά υπερβαίνοντας γραφειοκρατικά εμπόδια, όπως έπραξε και στην περίπτωση της επιδημιολογικής έρευνας στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και της γύρω περιοχής, της οποίας η ανάθεση υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2017, ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Τα πρώτα αποτελέσματα από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» που μαζί με άλλους κορυφαίους επιστημονικούς φορείς, έχει αναλάβει να διεξάγει την επιδημιολογική έρευνα, εντόπισαν στην ευρύτερη περιοχή Ασπροπύργου υψηλή συγκέντρωση ολικού και εξασθενούς χρωμίου. Πρόκειται για ένωση του χρωμίου ιδιαίτερα επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, που έχει χαρακτηριστεί τοξική και καρκινογόνα ακόμη και σε ελάχιστες ποσότητες.
Ειδικότερα, οι επιστήμονες του «Δημόκριτου», συνέλεξαν δείγματα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που συλλέχθηκαν στις 4 και 16 Μαΐου στην προαναφερθείσα περιοχή, στα οποία εντοπίστηκε συγκέντρωση ολικού (520 μg/L) και εξασθενούς χρωμίου (510 μg/L) σε αντίθεση με όλα τα άλλα δείγματα. Οι μετρήσεις έγιναν σε δύο διαπιστευμένα εργαστήρια. Διευκρινίζεται πως η τιμή σε χρώμιο που ανιχνεύθηκε, αποδίδεται σε πρόσφατη παράνομη ρίψη αποβλήτων που προέρχονται κυρίως από βιομηχανικές μονάδες (βυρσοδεψία, βιομηχανίες παραγωγής χρωμάτων, επιμετάλλωση). Σημειωτέον πως η οριακή τιμή του ολικού χρωμίου που ορίζει η Οδηγία 98/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Υ.Α. 2600/2001 και Υ.Α. 38295/2007) είναι τα 50 μg/L.
Παρά το γεγονός ότι το θέμα υπερβαίνει τις αρμοδιότητες του ΕΔΣΝΑ, ο σύνδεσμος καλεί όλους τους υπεύθυνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για ένα κρίσιμης σημασίας θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία. Ο ΕΔΣΝΑ ως όφειλε αμέσως μόλις πήρε τα πρώτα αποτελέσματα από τον «Δημόκριτο», ενημέρωσε για τα ευρήματα τον Δήμο Ασπροπύργου και την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής. Η ποιότητα ζωής και η υγεία των πολιτών που ζουν ή εργάζονται στην Φυλή αλλά και ευρύτερα στη Δυτική Αττική, είναι τα αποκλειστικά κριτήρια δράσης του ΕΔΣΝΑ.


Δήλωση της Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής
Απαράδεκτη στάση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ σε βάρος των ίδιων του των εργαζομένων και των εργαζομένων στον χώρο της ΟΕΔΑ ΦΥΛΗΣ
Δήλωση της Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτης Μπιζά σχετικά με τον ΧΥΤΑ Φυλής:
Με έκπληξη ενημερώθηκα απο δημοσιογράφους τηλεοπτικών σταθμών για την αυθαίρετη, χωρίς προηγούμενη άδεια είσοδο και χωρίς μέσα ατομικής προστασίας, δημοσιογράφων του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ στον χώρο της ΟΕΔΑ Φυλής. Πρόκειται για άνευ προηγουμένου, απαράδεκτη και σε βάρος των ίδιων των εργαζομένων του αλλά και των εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ, ενέργεια.
Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής, αυτή εξομαλύνεται σταδιακά, με αποκλειστικό κριτήριο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων καθώς και την αποτελεσματική αποκατάσταση της ρηγμάτωσης.