Τη δικτύωση οργανισμών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προσβασιμότητας, αλλά και την ανταλλαγή γνώσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τον ατόμων με αναπηρία, προώθησε σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.  

 Πέραν από τη δικτύωση μεταξύ υποστηρικτών και οργανώσεων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αποτέλεσμα της εκδήλωσης ήταν η προώθηση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των αμερικανικών και των τοπικών φορέων στον τομέα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Γι' αυτό τον λόγο η εκδήλωση είχε τη μορφή «speed-dating», έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους προάγοντας το αίσθημα της ενότητας και της συνεργασίας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του Αμερικανού πρέσβη, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε συζητήσεις σε τραπέζια όπου είχαν 2,5 λεπτά για να παρουσιάσουν το έργο της οργάνωσής τους, ακολουθούμενοι από την παρουσίαση του συνομιλητή τους. Αυτή η διαδικασία εξασφάλισε δυναμική αλληλεπίδραση και διεύρυνε τις ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία. Αντηχώντας την δήλωση της Ειδικής Απεσταλμένης των ΗΠΑ για τις Αναπηρίες, Σάρα Μίνκαρα, για «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», η εκδήλωση υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης συμμετοχής και της συνεισφοράς από την κοινότητα των ατόμων με αναπηρία. Από αμερικανικής πλευράς, διαμηνύθηκε πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεσμεύεται για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής ένταξης και επισημάνθηκε πως η αμερικανική πρεσβεία υποστηρίζει ότι η συνεργασία και η κατανόηση μεταξύ των οργανώσεων μπορεί να ενισχύσει τον αντίκτυπό και το έργο τους.