● Συμβούλιο της Ε.Ε Τα κυριότερα σημεία της ατζέντας - Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (Απασχόληση και κοινωνική πολιτική

                  Οι Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 11 Μαρτίου για να συζητήσουν τις συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες, καθώς και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2024 και τη μελλοντική κοινωνική ατζέντα. Θα εγκρίνουν επίσης τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, θα εγκρίνουν συμπεράσματα για την ετήσια έρευνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2023 και την κοινή έκθεση απασχόλησης και θα εγκρίνουν βασικά μηνύματα από η Επιτροπή Απασχόλησης σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου «Γέφυρα για θέσεις εργασίας – Ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία». Στις 12 Μαρτίου, οι υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συμμετάσχουν σε συζήτηση πολιτικής με τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομικών για τις κοινωνικές επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις για τις ανθεκτικές οικονομίες.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου