Κακουργήματα οι κλοπές καλωδίων, φρεατίων και σιδηροδρομικού υλικού

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΥΣΤΗΧΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΤΣΗΡΑ.

Κακουργήματα χαρακτηρίζονται, πλέον, οι κλοπές μετασχηματιστών, καλωδίων, φρεατίων και λοιπού εξοπλισμού από τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, σύμφωνα με διάταξη νόμου που πρότεινε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων. Η διάταξη περιλαμβάνεται στο νόμο5039/2023 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, Αρ. Φύλλου 83 με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις») και συμπεριλαμβάνει τη λεηλασία της δημόσιας περιουσίας στις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών του άρθρου 374 του Ποινικού Κώδικα, που επιφέρουν ποινές κάθειρξης μέχρι 10 έτη και χρηματική ποινή. Επίσης, με τον ίδιο νόμο, συμπληρώνεται το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δίωξης και ποινικής μεταχείρισης της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, με στόχο την προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, πλέον θα διώκονται αυτοτελώς και με αυστηρές ποινές οι βανδαλισμοί που λαμβάνουν χώρα στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Με τη νέα ρύθμιση, η αφαίρεση πράγματος- κρίσιμου για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια μέσων συγκοινωνίας σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών- τιμωρείται ως κακούργημα με την προσθήκη αντίστοιχης περίπτωσης στο άρθρο 374 ΠΚ περί διακεκριμένης κλοπής.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 68 με τίτλο «Διακεκριμένη κλοπή – Τροποποίηση άρθρου 374 Ποινικού Κώδικα», αναφέρει:
Στην παρ. 1 του άρθρου 374 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθενται περ. βα’ και ββ’, β) το διαζευκτικό «ή» διαγράφεται πριν από την περ. δ’ και τίθεται μετά από την ίδια περίπτωση, γ) προστίθεται περ. ε’ και το άρθρο 374 διαμορφώνεται ως εξής:
 
«Άρθρο 374 Διακεκριμένη κλοπή
Η κλοπή τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή αν: α) ο υπαίτιος αφαιρεί από τόπο προορισμένο για θρησκευτική λατρεία, πράγμα αφιερωμένο σε αυτή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας, β) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα επιστημονικής ή καλλιτεχνικής ή αρχαιολογικής ή ιστορικής σημασίας που βρίσκεται σε συλλογή εκτεθειμένη σε κοινή θέα ή σε δημόσιο οίκημα ή σε άλλο δημόσιο τόπο, βα) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα προορισμένο από τη θέση του ή από την κατασκευή του για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ή την ασφάλεια της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών, ββ) ο υπαίτιος αφαιρεί πράγμα που αποτελεί τμήμα εξοπλισμού δικτύου μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων, γ) η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, δ) τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, ε) η πράξη τελέστηκε από πρόσωπο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα.» Τα παραπάνω αναφέρονται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας.
Τα παραπάνω αναφέρονται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου