Γ. Σταμάτης: Σημαντικός ο θεσμός των σκύλων οδηγών για την ανεξάρτητη διαβίωση των συμπολιτών μας με οπτική αναπηρία

Η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα σκύλων οδηγών. Ο σκύλος οδηγός συνιστά το μέσο που διασφαλίζει την απρόσκοπτη, ασφαλή και αυτόνομη μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, ενισχύοντας την ανεξαρτησία τους στο μέγιστο βαθμό. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική μετακίνηση των ατόμων με οπτική αναπηρία, γιατί έτσι διαμορφώνονται οι όροι για την ανεξάρτητη τους διαβίωση και την πλήρη κοινωνική τους συμπερίληψη. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης ομάδα εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία όρασης. Με βάση τα ευρήματα του πορίσματος, αναδείχθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της υποστηρικτικής υπηρεσίας του σκύλου οδηγού και αναβάθμιση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή σκύλων οδηγών. Ειδικότερα, προκρίνεται η θέσπιση πλαισίου για την κατάρτιση των εκπαιδευτών σκύλων οδηγών και τη δημιουργία επαγγελματικού περιγράμματος που θα εγγυάται το επίπεδο των προσόντων τους.  

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας σκύλων οδηγών, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Σταμάτης τόνισε τα εξής:

«Την περίοδο των τεσσάρων αυτών χρόνων εστιάσαμε στην ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία σ’ όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, σχεδιάζοντας δημόσιες πολιτικές που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτήν, αναλαμβάνουμε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του θεσμού των σκύλων οδηγών και την κατοχύρωση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή των σκύλων οδηγών. Παράλληλα, αποσκοπούμε στην εξοικείωση της κοινής γνώμης για την πλήρη αποδοχή των σκύλων οδηγών, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των χειριστών τους με όρους ισότητας και συμπερίληψης.»

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου