Η παραδοσιακή ανεξαρτησία των Ελλήνων


«Το ελεύθερον» των Ελλήνων, με τα πορίσματα της διαλεκτικής θεωρίας ως εξέλιξη της αριστοτελικής, βασίζεται στην παραγωγική βάση της μικρής ιδιοκτησίας, δηλαδή στον λεγόμενο μικρο-ιδιοκτητικό τρόπο παραγωγής. Τα ακίνητα, τα σπίτια, τα περιβόλια, οι αγροί, οι παραδοσιακές τέχνες, τα επιτηδεύματα, η χειροτεχνία-οικοτεχνία, η μεταποίηση, το εμπόριο, η βυρσοδεψία, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία κ.ά., όλες οι οικονομικές, τεχνικές, νομικές και τουριστικές υπηρεσίες ανήκαν σε οικογένειες και περνούσαν από γενιά σε γενιά. Έτσι δημιουργήθηκε η κληρονομική συνέχεια και η διαδικασία τής ατομικής και οικογενειακής αναπαραγωγής. Αποτέλεσμά τους ήταν το ελεύθερο φρόνημα, η έκφραση γνώμης, δηλαδή η δημοκρατία και η διάθεση υπεράσπισης των υλικών και άυλων αγαθών από κάθε εχθρική επιβουλή. Μέσα και πάνω σ’αυτά, η κοινή γλώσσα, η κοινή παράδοση και η κοινή θρησκεία, ως πνευματικό εποικοδόμημα και πολιτιστική δημιουργία, έθεταν τις πνευματικές προϋποθέσεις και τους κανόνες διεξαγωγής αυτής της οικονομικής και κοινωνικής αναπαραγωγής. Οι Έλληνες, ως εκ τούτου, αγωνίζονταν πάντα «υπέρ βωμών και εστιών» εννοώντας την εστία της οικογενειακής παράδοσης και τον υλικό και άυλο πλούτο της κοινότητας που μαζί με τις εκκλησίες, τις πλατείες, τους κοινόχρηστους χώρους και τα στοιχεία του περιβάλλοντος αποτελούσαν αδιάσπαστο στοιχείο της ύπαρξής τους. Σήμερα, με το μνημονιακό καθεστώς που έχει επιβληθεί, ο κοινός άυλος και υλικός πλούτος της πατρίδας διαλύεται με διαδικασίες ρευστοποίησης και τίθεται υπό τη διαχείριση των δανειστών, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Έθνους! Αλλά και για πρώτη φορά, σε τόση ένταση και έκταση, οι πιο προικισμένοι νέοι μας, όχι μόνο μεταναστεύουν, αλλά και αποποιούνται (πραγματικά και νομικά) την οικογενειακή εστία! Αυτό δηλαδή που συντελείται σήμερα στη χώρα δεν είναι πολιτική, δηλαδή διαχείριση ανθρώπινων και υλικών πόρων κατά τη σύγχρονη και αυθάδη φρασεολογία της νέας οικονομίας, αλλά αποτελεί καταστροφή των βασικών υλικών και άυλων, υπαρκτικής σημασίας, δομών μιας κοινωνίας. Με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ας αναστοχαστούμε το αληθινό περιεχόμενο της παραδοσιακής ανάγκης και λαχτάρας των Ελλήνων για ανεξαρτησία!

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου