Συμμετοχή του Δήμου Φυλής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Σύνδρομο Down - χωρίς εμπόδια»

Ο Δήμος Φυλής διεκδίκησε και κέρδισε την συμμετοχή του στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Σύνδρομο Down-Χωρίς εμπόδια» στα πλαίσια του Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμμετοχή του Δήμου Φυλής σε αυτό το πρόγραμμα, είναι συνεπής με την ευαισθησία του σε θέματα που αφορούν ΑμΕΑ και παράλληλα με την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και ενεργοποίησης των πολιτών ως προς τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες και σε αυτή την περίπτωση, τα άτομα με σύνδρομο Down.

Ο σκοπός αυτού του έργου είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου, για την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των νέων (με και χωρίς σύνδρομο Down), την κοινωνική τους ένταξη, καθώς και τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των εργαζομένων του Δήμου Φυλής, (π.χ. κοινωνικών λειτουργών), που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της νεολαίας με ή χωρίς Σύνδρομο Down.

Οι στόχοι του έργου είναι: α) η συμβολή στην ανάπτυξη των επαγγελματικών ικανοτήτων 20 εργαζομένων από 4 χώρες σε θέματα νεολαίας, β) η ευαισθητοποίησή τους στην εργασία τους, σε θέματα σχετικά με το Σύνδρομο Down. H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, συμβάλλοντας στην βελτιστοποίηση των ικανοτήτων τους, καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων επαγγελματικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ομάδας στόχου, με σκοπό τη δημιουργία καλής πρακτικής. Παράλληλα θα δημιουργηθεί εγχειρίδιο ως αποτέλεσμα του μαθήματος κατάρτισης.

Επιπλέον, το πρόγραμμα ευελπιστεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της μάθησης και της επικοινωνίας, του πνεύματος πρωτοβουλίας και της αυτοεκτίμησης, της διαπολιτισμικής συνείδησης και της  διευκόλυνσης στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, για 24 νέους με και χωρίς σύνδρομο Down, μέσα σε 7 ημέρες ανταλλαγής νέων που θα πραγματοποιηθεί στη Κλουζ Ναπόκα της Ρουμανίας (5-10 Οκτωβρίου 2020).

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από τους εξής εταίρους:
Direcția de Asistență Socială și Medicală (Κλουζ Ναπόκα, Ρουμανία) επικεφαλής του προγράμματος,
Asociația AGA Down Sindrom Cluj (Κλουζ Ναπόκα, Ρουμανία),
Asociația Babilon Travel (Κλουζ Ναπόκα, Ρουμανία),
Δήμος Φυλής (Ελλάδα),
Down Sendromu Dernegi (Tουρκία)
Associazione Italiana Persone Down Onlus (Iταλία).

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το έργο, επικοινωνήστε με το Δήμο Φυλής, στο τηλέφωνο 2102411621 (Βέλλης Γεώργιος, υπεύθυνος του προγράμματος, email: giorgos.vellis@gmail.com) ή με τον αρμόδιο αναπληρωτή δήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Αντωνόπουλο Γεώργιο, στο τηλέφωνο 2114115224.

Σημείωση: Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση του ιού COVID-19 (κορονοϊού), για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, οι περίοδοι που αναφέρονται σε αυτό το δελτίο τύπου θα τροποποιηθούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, αναλόγως με τις εξελίξεις που θα υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου