Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι προτάσεις του αναπηρικού κινήματος στο νομοσχέδιο για την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική νομοθεσία.


Επιστολή με τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου του υπ. Εργασίας «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» κατέθεσε η ΕΣΑμεΑ στον υπουργό Εργασίας.

Θετικές ρυθμίσεις που αφορούν σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στο νομοσχέδιο είναι οι εξής:

α) η νομοθετική διευθέτηση της έκτακτης προσαύξησης 250€ σε όσους λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη και σε όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ,

β) η αξιοποίηση του ασφαλιστικού χρόνου από «ψυχικώς ασθενείς», δηλαδή από άτομα με ψυχική αναπηρία,

γ) ρυθμίσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των αχρεωστήτως καταβληθέντων παροχών σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ,

δ) ρυθμίσεις για τις παρένθετες και για τις θετές μητέρες με την επέκταση των παροχών προστασίας μητρότητας και την άδεια μητρότητας, 

ε) ρυθμίσεις που αφορούν στη δυνατότητα συμπερίληψης στους υπό χρηματοδότηση/επιχορήγηση όσων φορέων-ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν καταθέσει έγκαιρα και εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά για πιστοποίηση, αλλά χωρίς δική τους υπαιτιότητα δεν έχουν λάβει την απόφαση πιστοποίησης από το ΕΚΚΑ,  κ.α.

Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο όμως ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις που είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο υπουργός στις 30 Αυγούστου 2022, σχετικά με:

  • τη θέσπιση διαδικασίας ενιαιοποίησης των κανόνων για τις συντάξεις αναπηρίας, δηλαδή μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων, ως προϋπόθεση λήψης παροχών αναπηρίας, ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με όσα ισχύουν για τους ασφαλισμένους των υπόλοιπων πρώην Ταμείων και
  • τη θέσπιση ενιαίας ημερομηνίας καταβολής σύνταξης αναπηρίας, από την πρώτη ημέρα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Επιπρόσθετα δεν συμπεριλαμβάνεται στο εν λόγω σχέδιο νόμου, μία σειρά πολύ σημαντικών διατάξεων που αφορούν σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες έχουν συζητηθεί από την ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας, όπως:

  1. Επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και επέκτασή τους στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν στην οικογένειά τους άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.
  2. Επέκταση της εξαίρεσης από την περικοπή σύνταξης λόγω απασχόλησης συνταξιούχων με αναπηρία που έχουν  συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του ν. 612/1977 σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας, λαμβάνοντας υπόψη τις μειωμένες συντάξεις που παίρνουν, καθώς και ότι έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020, σύμφωνα με τις οποίες καταβάλλονται μειωμένες οι συντάξεις σε ποσοστό 30% των συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία.
  3. Κατάργηση του χαρακτηρισμού «ανίκανος προς κάθε βιοποριστική εργασία» που αναφέρεται στα πιστοποιητικά αναπηρίας των ΚΕΠΑ, ο οποίος εκτός του ότι εμπεριέχει καταφανή ρατσιστικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί και ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς τα άτομα με αναπηρία που στο πιστοποιητικό αναπηρίας τους περιλαμβάνεται αυτός ο χαρακτηρισμός δεν μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. και ως εκ τούτου να συμμετέχουν στα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης ή να κάνουν χρήση άλλων ευεργετικών διατάξεων, κ.α.

Συνοπτικά η ΕΣΑμεΑ καταθέτει προτάσεις στα άρθρα:

  • Άρθρο 15 Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από ψυχικώς ασθενείς
  • Άρθρο 36 Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας – Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008
  • Άρθρο 40 Απαγόρευση διακρίσεων στην πρόσβαση στην εργασία εις βάρος οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
  • Άρθρο 41 Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Αναλυτικά όλες τις προτάσεις μπορείτε να τις βρείτε στην επιστολή. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου