ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ «ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΥ ΡΙΣΚΟΥ»!
Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ωφελούν μόνο τους δανειστές!

Η κυβέρνηση:         Έχει αναγνωρίσει το σύνολο του χρέους!
Έχει παραιτηθεί από το ονομαστικό κούρεμα!
 Ι.Μέτρα-εμπαιγμός!
Στη χθεσινή κοινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) εγκρίθηκαν τα λεγόμενα «βραχυπρόθεσμα μέτρα» για το ελληνικό χρέος.Όπως τόνισε ο επικεφαλής του ESM κ.Κλάους Ρέντλιγκ: «Τα μέτρα που εγκρίθηκαν από τα Δ.Σ. των ESM και EFSF είναι σημαντικά ώστε να βελτιωθεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Θεωρούμε ότι, όταν τεθούν σε πλήρη εφαρμογή, θα οδηγήσουν σε μια συνολική μείωση του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ κατά περίπου 20% έως το 2060. Επίσης θεωρούμε ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα μειωθούν σχεδόν 5% κατά τον ίδιο χρονικό ορίζοντα.»Παράλληλα ο κ.Κλάους Ρέντλιγκ πρόσθεσε ότι: «Αυτή η σημαντική μείωση χρέους δεν θα έχει καμία επίπτωση στους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών του ESM. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα των ESM και EFSF θα μειώσουν το βάρος του χρέους για την Ελλάδα, αλλά η απόλυτη επιτυχία του προγράμματος έγκειται στο να συνεχιστεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική κυβέρνηση».
 ΙΙ.Μέτρα επ’ωφελεία των δανειστών!
Υπενθυμίζουμε ότι τα τρία (3) μέτρα που αποφάσισαν τα Δ.Σ. των παραπάνω Θεσμών είναι μόνο επ’ωφελεία των δανειστών αφού διασφαλίζουν και εγγυώνται την πλήρη αποπληρωμή του κεφαλαίου(!). Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:
1ο) Ανταλλαγή ομολόγων
Νέοι τίτλοι σταθερού επιτοκίου θα εκδοθούν και θα αντληθεί μετρητό για να αντικαταστήσει τα ομόλογα κυμαινόμενα επιτοκίου που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Δεδομένου ότι τα νέα ομόλογα θα εκδοθούν με σταθερό επιτόκιο, το επιτοκιακό ρίσκο για την Ελλάδα θα μειωθεί.
2ο) «Swaps» επιτοκίων
Το Ταμείο θα εμπλακεί σε συμφωνία ανταλλαγής («swaps») επιτοκίου για να σταθεροποιήσει το κόστος χρηματοδότησης της Ελλάδας και να μειώσει το ρίσκο η χώρα, ώστε να μην χρειαστεί να πληρώσει υψηλότερα επιτόκια στο μέλλον.
3ο) Προσαρμογή χρηματοδότησης
Ο ESM θα χρηματοδοτήσει μελλοντικές δόσεις προς την Ελλάδα με μακροπρόθεσμα ομόλογα που θα ταιριάζουν με τις ωριμάνσεις των ελληνικών δανείων. Αυτό επίσης θα σταθεροποιήσει το επιτοκιακό κόστος για τη χώρα.
 ΙΙΙ.Οι έξι (6) ρήτρες σε βάρος του λαού μας
Η EΝΥΠΕΚΚ όμως, με την από 9-11-2016 ανακοίνωση έχει ήδη αποκαλύψει ότι το ζήτημα του χρέους έχει κλείσει οριστικά σε βάρος της πατρίδας μας με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης(!) και αυτό μάλιστα το έχει υπογράψει στην ταπεινωτική Συμφωνία-Απόφαση τής Συνόδου των αρχηγών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης της 12ης Ιουλίου 2015!Επιπροσθέτως, δεν μπορεί να ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους (μεγαλύτερες περίοδοι χάριτος και πληρωμής), αφού έχει εκχωρήσει ακόμη και αυτό το δευτερεύον δικαίωμα στους ίδιους τους δανειστές!!Συμπερασματικά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει υπογράψει έξι (6) ρήτρες και έχει απεμπολήσει ρητά και αμετάκλητα ουσιώδη δικαιώματα αναφορικά με το ζήτημα του χρέους.
Συγκεκριμένα η κυβέρνηση στις 12 Ιουλίου 2015 συμφώνησε, αποδέχθηκε και υπέγραψε τις παρακάτω έξι (6) ρήτρες:

1η)Ρήτρα αναγνώρισης του συνολικού δημόσιου χρέους!
Παρόμοια ρήτρα δεν έχει υπογράψει, ούτε σε περίοδο πολέμου, ούτε σε περίοδο ειρήνης, καμία οφειλέτιδα χώρα στον πλανήτη!
Συγκεκριμένα στη Συμφωνία-Απόφαση του Ιουλίου 2015 αναφέρεται: «Οι Ελληνικές Αρχές επαναβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως».

2η)Ρήτρα παραίτησης από το ονομαστικό κούρεμα του χρέους!
Η ταπεινωτική αυτή δέσμευση που υπογράφηκε από την ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έχει ως εξής: «Το Eurosummit  επισημαίνει ότι ονομαστικό κούρεμα του χρέους δε μπορεί να πραγματοποιηθεί».

3η)Ρήτρα απόλυτης ευθυγράμμισης με τη δήλωση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012 προς την κυβέρνηση Σαμαρά!
Σύμφωνα με τη ρήτρα αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δηλώνει ότι αναφορικά με το ζήτημα του χρέους, αρκείται στην απλή επανάληψη της δήλωσης του Eurogroup προς την κυβέρνηση Σαμαρά το 2012!
Συγκεκριμένα στη Συμφωνία-Απόφαση του Ιουλίου 2015 αναφέρεται ότι: «Μέσα σ’αυτό το περιβάλλον, στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του Ε.Μ.Σ. και σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012,.το Eurogroup είναι έτοιμο να εκτιμήσει, αν χρειάζεται, πιθανά πρόσθετα μέτρα.».
 4η)Ρήτρα παραίτησης από το δικαίωμα μονομερούς υποβολής αιτήματος για λήψη μέτρων διευκόλυνσης του χρέους!
Με τη ρήτρα αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εκχωρεί παράνομα και αντισυμβατικά το δικαίωμα ενεργοποίησης των βραχυπρόθεσμων μέτρων μονομερώς στη διακριτική ευχέρεια των δανειστών, χωρίς τη συμφωνία της ελληνικής πλευράς!!Συγκεκριμένα το κείμενο της Συμφωνίας-Απόφασης του Ιουλίου 2015 αναφέρεται ως εξής: «το Eurogroup είναι έτοιμο να εκτιμήσει, αν χρειάζεται, πιθανά πρόσθετα μέτρα (ενδεχόμενες μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και πληρωμής) στοχεύοντας να διασφαλίσει ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν σε βιώσιμο επίπεδο».

5η)Ρήτρα εξάρτησης των βραχυπρόθεσμων μέτρων διευκόλυνσης του χρέους (όχι ονομαστικής διαγραφής του) από πρόσθετα μέτρα!
Η ρήτρα αυτή εκφράζεται στην ανωτέρω επονείδιστη Συμφωνία-Απόφαση με την εξής διάταξη: «Αυτά τα μέτρα θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εκτιμηθούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης.».

6η)Ρήτρα-παραδοχή ότι το ελληνικό χρέος κατέστη ΜΗ βιώσιμο με ευθύνη της ελληνικής πλευράς και ειδικότερα της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!!
Η ρήτρα αυτή ήταν και η απόλυτη ταπείνωση της σημερινής κυβέρνησης από τους δανειστές!
Συγκεκριμένα στη Συμφωνία-Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2015 αναγράφεται ότι:
«Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των πολιτικών κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, που είχε ως επακόλουθο την πρόσφατη επιδείνωση του εγχώριου μακροοικονομικού και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος.».

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου