Έργα ανάπλασης, υποδομών και διαμόρφωσης πρόσβασης ΑΜΕΑ στον Δήμο Κορυδαλλού

Σημαντικά έργα που αφορούν σε αναπλάσεις αλλά και στην ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στον Δήμο Κορυδαλλού, χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής. Ήδη ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης και ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Ν. Χουρσαλάς προχώρησαν στην υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η ανάπλαση και Διαμόρφωση Πρόσβασης για ΑΜΕΑ πεζοδρομίων στις οδούς Καραολή & Δημητρίου και Μπουμπουλίνας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη στο ποσό των 1.390.000€, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Το έργο συγχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9779.07.046 έως του ποσού των 1.000.000€) και από πόρους του Δήμου Κορυδαλλού (ΚΑ 30.7324.0033 έως του ποσού των 390.000€).

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής της Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Αττικής και το Δήμαρχο Κορυδαλλού, παρούσες ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς, Σ. Αντωνάκου και η Εντεταλμένη Τεχνικών Έργων, Ε. Κοσμίδη.

Ο Δήμαρχος κ. Χουρσαλάς ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη για τη συμβολή του στην υλοποίηση σημαντικών έργων και υποδομών στην περιοχή του, ενώ επισήμανε ότι η συνεργασία του δήμου, με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική και παραγωγική.

Ο Γ. Πατούλης από την πλευρά του τόνισε ότι «η ασφάλεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής αποτελούν πρωταρχικό στόχο της Περιφέρειας Αττικής». Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Η δημιουργία βιοκλιματικών υποδομών και ο σχεδιασμός έργων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα αποτελεί κεντρική φιλοσοφία μας. Σήμερα σχεδιάζουμε και βάζουμε τους πυλώνες προκειμένου να διαμορφώσουμε τις έξυπνες πόλεις του μέλλοντος. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας πως θα εργαστούμε για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ και θα συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους σε όλη την Αττική. Πρώτος και Δεύτερος Βαθμός Αυτοδιοίκησης προχωράμε μαζί».

Το έργο

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση και ανάδειξη του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου, η δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με ιδιαίτερη πρόνοια για τα άτομα με προβλήματα κίνησης, καθώς και η αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση του κοινόχρηστου χώρου και του αστικού εξοπλισμού.

Μεταξύ άλλων το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στον ανασχεδιασμό της οδού Καραολή & Δημητρίου με μονοδρόμησή της και μείωση πλάτους οδοστρώματος στα 3,5μ. με ταυτόχρονη διαπλάτυνση και ανάπλαση πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού, στην ανάπλαση της οδού Μπουμπουλίνας με κατασκευή πεζοδρομίων με ιδιαίτερη προσοχή στην ανεμπόδιστη πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και στην αναβάθμιση του δικτύου φωτισμού, τη φύτευση δέντρων-θάμνων, την εγκατάσταση δικτύου ποτίσματος και την τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού. Η επιφάνεια που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις, ανέρχεται περίπου στα 8.000 τ.μ..

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου