Βγήκε το ΦΕΚ: Ποιοι θα πάρουν voucher 150 € για τις διακοπές τους.

 


Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» και οι προβλέψεις για ΑμεΑ - Πώς θα συμπληρώσετε σωστά την αίτηση

Όλες τις λεπτομέρειες για τους δικαιούχους και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το «Τουρισμός για όλους» καθορίζει η απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μεθαύριο Σάββατο και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 21η Ιουλίου.

Μέσω του προγράμματος θα χορηγηθεί voucher ύψους 150 ευρώ σε περίπου 200.000 φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης (αν υπάρξουν περισσότερες από 200.000 αιτήσεις). Ειδικώς για ΑμεΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 200 ευρώ. Το ποσό θα πιστώνεται σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Όπως σημειώνεται στο ΦΕΚ, δυνητικοί δικαιούχοι τού «Τουρισμός για όλους» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδημα). Θα πρέπει να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του προγράμματος όσοι επελέγησαν ως δικαιούχοι στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 και 2022-2023, ανεξαρτήτως τού αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, όπως και οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος «Evia-Samos Pass».

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται από τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω ειδικής εφαρμογής στο vouchers.gov.gr. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση των δυνητικών δικαιούχων με τη χρήση των κωδικών TAXISnet. Ο δυνητικός δικαιούχος εισέρχεται στην ειδική εφαρμογή και αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού σε αυτήν. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο αιτών καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας του, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί.

Ακολούθως δηλώνει ότι ο ίδιος δεν έχει επιλεγεί ως δικαιούχος-ωφελούμενος στο πλαίσιο άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού ή προγράμματος ενίσχυσης εσωτερικού τουρισμού που υλοποιείται την ίδια χρονική περίοδο. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται ρητά στην πλατφόρμα. Ο δικαιούχος καταχωρίζει επίσης το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα, και αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου