Ξεκινάει την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου και διαρκεί έως την 31-1-2017 η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής


 
Από την Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου, ξεκινάει η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και παραλαβής των δελτίων είναι η 31η Ιανουαρίου 2017.
Οι δικαιούχοι των δελτίων- κάτοικοι της Δυτικής Αττικής μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως 80, Ελευσίνα, Τηλ. 213 1601335, 213 1601348 είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ που λειτουργούν στους Δήμους της Δυτικής Αττικής. Τα Δελτία Μετακίνησης ισχύουν για το έτος 2016 και για όσο χρονικό διάστημα από το επόμενο έτος 2017 απαιτείται για να εκδοθεί η νέα κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγησή τους.
Ο ορισμός των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζονται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ. Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.3601/780/4-8-2016 (ΦΕΚ/2456Β) και σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΦΤΔ465Θ1Ω-ΦΨ1).
Για σκοπούς διευκόλυνσης, επισυνάπτεται ο κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών
----------------------------------------------------------------------------
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.   Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία).
2.   Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος.
3.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής στην οποία θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ. (Χορηγείται από την Υπηρεσία).
4.   Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
5.   Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος
5.1.1.         Για τις γνωματεύσεις του ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.
5.1.2.         Αναφορικά με τη γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ή την απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :
·         Παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
·         Ανατομιοφυσιολογικό ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον ή
·         Βλάβη από κοινή νόσο 67% τουλάχιστον ή
·         Αναπηρία 67% τουλάχιστον ή
·         Παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
·         Ανατομιοφυσιολογική βλάβη 67% τουλάχιστον ή
·         Εφ’ όρου ζωής αναπηρία 67%

6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας φορολογικού έτους 2015.
7. Για όλους τους δικαιούχους δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ή τρείς (3) ίδιες για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.)0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου