Όλα τα μυστικά της ρύθμισης των 120 δόσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Όλα τα μυστικά της ρύθμισης των 120 δόσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που χρωστούν σε εφορία και ασφαλιστικά Ταμεία δίνει η εκκίνηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και 120 δόσεις.
Η πολυαναμενόμενη ηλεκτρονική αίτηση είναι από χθες διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link). Εκεί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης οι ελεύθεροι επαγγελματίες προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αίτηση μπορεί να αφορά οφειλές έως 50.000 ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπρόσθετα οφειλές έως 50.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ (συνολικά έως 100.000€).
Υπενθυμίζεται πως το χρονικό παράθυρο για υποβολή της αίτησης κλείνει στις 31/12/2018.
Προσοχή, η ένταξη των οφειλετών γίνεται σταδιακά. Από χθες μπορούν να ρυθμίσουν χρέη ασφαλισμένοι του τ. ΟΑΕΕ οι οποίοι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και χρωστούν μέχρι 50.000€ ή όσοι έχουν πτωχευτική ικανότητα, χρωστούν από 20.000€ έως 50.000€ και το 85% των χρεών τους συγκεντρώνεται σε χρέη προς το Δημόσιο.
Αναλυτικά εντάσσονται :
  • α) φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, οι οφειλές προς τα Ταμεία να μην ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ και αυτές να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016.
  • β) φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να έχουν οφειλές προς εφορία και Ταμεία από 20.000 έως 50.000 ευρώ, οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 85% των συνολικών οφειλών τους και να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016.
Οι επιχειρήσεις, ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) και οφειλές προς ΕΦΚΑ ή και ΑΑΔΕ κάτω των 20.000€ θα έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση εντός των επόμενων μηνών. Επίσης μικρή υπομονή πρέπει να κάνουν αυτοαπασχολούμενοι – επιστήμονες, ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, συμβολαιογράφοι κλπ) όπως και αγρότες (πρ. ΟΓΑ) ειδικά για τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ. Λόγω της πρόσφατης παράτασης που δόθηκε μέχρι 28/2/2018 για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 σε αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, οι συγκεκριμένες οφειλές δεν έχουν καταστεί, ούτε και θα καταστούν έως τις 28 Φλεβάρη ληξιπρόθεσμες.
Αυτό σημαίνει πως οι εν λόγω ασφαλισμένοι αν έμπαιναν από τώρα στην διαδικασία θα μπορούσαν να ρυθμίσουν μόνο χρέη από το 2015 και παλαιότερα. Κι ακριβώς επειδή η αίτηση για ένταξη στη συγκεκριμένη ρύθμιση υποβάλλεται άπαξ και θεωρείται δια παντός οριστική, δηλαδή δεν επιτρέπεται επανυποβολή της, η ένταξη ειδικά γι αυτές τις ομάδες αναβάλλεται, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να ρυθμίσουν συνολικά τα χρέη τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του 2016.
Συνεπώς και για την ορθή απεικόνιση των τελικών οφειλών :
  • οι ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ, δικηγόροι, γιατροί, φαρμακοποιοί, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, εργολήπτες κ.α. θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια πλατφόρμα τα χρέη τους από τις 19 Μαρτίου 2018
  • οι αγρότες του τέως ΟΓΑ θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια πλατφόρμα τα χρέη τους από τον ερχόμενο Μάιο.
Υπενθυμίζεται πως περί τους 650.000 δικηγόρους, αγρότες, μηχανικούς και γιατρούς –υγειονομικούς οφείλουν εισφορές :
• ολόκληρου έτους 2016 – για τ. ΤΑΝ, ΕΤΑΑ (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ).
• Β΄ εξαμήνου 2016 – για τ. ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΤΣΑΥ, ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί κ.α.).
• Β΄ εξαμήνου 2016 – για τους αγρότες (πρ. ΟΓΑ).
Ειδικά οι αγρότες οφείλουν εισφορές που εκκινούν από τα 535 ευρώ και φτάνουν στα 1.155 ευρώ, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία ανήκαν.
Η εφαρμογή της ΕΓΔΙΧ για τις αιτήσεις του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών λειτουργεί από τις 3 Αυγούστου για τις επιχειρήσεις και όσους έχουν πτωχευτική ικανότητα και χρωστούν από 20.000€ και πάνω. Όπως ενημερώνει η Ειδική Γραμματεία, τους επόμενους μήνες θα υπάρξει δυνατότητα ρύθμισης και για όσους έχουν υψηλότερες οφειλές από 50.000€.
Προϋπόθεση ένταξης στη σημερινή διαδικασία είναι:
  1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυμεί)
  2. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ετησίου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι 40.000 ευρώ)
  3. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ).
Οι ρυθμίσεις προβλέπουν ελάχιστη δόση 50€ και περιλαμβάνουν «κούρεμα» τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, καθώς και επιμήκυνση της εναπομείνασας οφειλής έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και του εισοδήματος του οφειλέτη. Συγκεκριμένα:
  • για οφειλές έως 3.000 ευρώ προσφέρονται μέχρι 36 δόσεις.
  • για οφειλές 3.000,01 – 20.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις
  • για οφειλές 20.000,01 – 50.000 ευρώ προβλέπεται «κούρεμα» 85% τόκων και προσαυξήσεων και επιπλέον «κούρεμα» 95% προστίμων, καθώς και ρύθμιση έως 120 δόσεις.
Ο καθορισμός της δόσης προκύπτει βάση της αρχής ότι το άθροισμα δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού εισοδήματος (EBITDA), προσαυξημένο με το μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια). Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη είτε το εισόδημα του προηγούμενου έτους είτε ο μέσος όρος της προηγούμενης τριετίας (ότι είναι υψηλότερο από τα δύο). Τεκμαίρεται δηλαδή πως ο οφειλέτης μπορεί να δίνει το 1/3 του καθαρού εισοδήματός του για την αποπληρωμή των οφειλών του. Εφόσον το 33% του εισοδήματος επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό των 120, ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως.
“Παράθυρο” υπάρχει ακόμη και για όσους έχουν κλείσει τα βιβλία τους. Δηλώνοντας επανέναρξη εργασιών στην εφορία με το ίδιο ΑΦΜ και πληρώνοντας το αντίστοιχο τέλος επιτηδεύματος, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Επίσης όσοι χρωστούν πάνω από 50.000€ μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ το επιπλέον ποσό και να ρυθμίσουν τις 50.000€. Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο ή και τα ταμεία που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Μάλιστα, η υπαγωγή σε αυτήν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές. Προσοχή, αν χορηγηθεί ρύθμιση οφειλών και ο οφειλέτης εντός του 2018 την χάσει, δεν θα μπορεί να κάνει νέα αίτηση, καθώς χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.
Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, όπως στοιχεία του οφειλέτη ή και τυχόν συνοφειλετών, οικονομικά στοιχεία, κατάλογος όλων των πιστωτών και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή αλλά και πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο που να βεβαιώνει ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση ρύθμισης αξιολογείται η αίτηση. Όσα δικαιολογητικά δεν αντλούνται αυτόματα από την εφαρμογή μπορούν οι χρήστες να τα παραγγείλουν ηλεκτρονικά μέσω της εθνικής πύλης “Ερμής “ και να τα λάβουν ηλεκτρονικά ώστε να τα επισυνάψουν στην αίτησή τους. Αξίζει να αναφερθεί πως από χθες ενεργοποιείται νέα αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού, περιλαμβάνοντας πρόσθετους αυτοματισμούς, μεταξύ των οποίων και την καταχώρηση των στοιχείων οφειλών προς την ΑΑΔΕ. Πλέον, δηλαδή, όλες οι οφειλές προς τράπεζες, ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ καταχωρούνται αυτόματα.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου