Οι off-shore προβλέπονται από το τρίτο Μνημόνιο! Ιδού η ρύθμιση (ν. 4336/2015, σελ. 1033)!

                       
Επειδή τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη συζήτηση για τις εξωχώριες εταιρίες (off-shore) και το άρθρο 178 του υπό δημοσίευση πολυνομοσχεδίου, το οποίο ψήφισαν και τα πέντε κόμματα του «μνημονιακού τόξου» και από κανέναν δεν τέθηκε ζήτημα ονομαστικής ψηφοφορίας!!Η δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας εξωχώριων εταιριών (off-shore) από το πολιτικό, τραπεζικό και αυτοδιοικητικό προσωπικό καθώς και από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς(!), αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και δέσμευση της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς.Σύμφωνα μάλιστα με την αιτιολογική έκθεση του ψηφισμένου ήδη νομοσχεδίου, η δυνατότητα αυτή έχει και αναδρομική ισχύ τουλάχιστον ως προς τις ποινικές ευθύνες!Συγκεκριμένα, στη σελίδα 1033 του νόμου του Μνημονίου 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) αναφέρονται επί λέξει τα εξής:«Η κυβέρνηση δεσμεύεται να εφαρμόσει στο ακέραιο και εγκαίρως τις συστάσεις της Ομάδας χωρών κατά της διαφθοράς (GRECO). Οι αρχές θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την παροχή τεχνικής βοήθειας από την ΥΣΔΜ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς στους οποίους αυτή ήδη παρασχέθηκε.».Για πρώτη φορά σε χώρα που έχει επιβληθεί μνημονιακό πρόγραμμα, εφαρμόζονται οι συστάσεις του GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption, Group of States against Corruption, Συμβούλιο Χωρών κατά της Διαφθοράς), που ιδρύθηκε το 1999 ως μια διευρυμένη «μερική» συμφωνία από 17 αρχικά κράτη-μέλη και λειτουργεί στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης.Το Συμβούλιο όμως αυτό είναι ανοικτό και σε μη ευρωπαϊκά κράτη, με αποτέλεσμα σήμερα να απαριθμεί 49 μέλη, μεταξύ των οποίων δύο (2) μέλη που δεν ανήκουν καν στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΗΠΑ και Λευκορωσία). Από τον Αύγουστο του 2010, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης εντάσσονται υποχρεωτικά και στο GRECO.Για πρώτη φορά το πολιτικό προσωπικό, καθώς και ανώτατοι κρατικοί και δικαστικοί λειτουργοί, τυγχάνουν αντίστοιχης απαξιωτικής μεταχείρισης!Για πρώτη φορά σε επίσημα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς επιτρέπεται (κατ’ουσίαν νομιμοποιείται) η δράση των ανωτέρω λειτουργών με εξωχώριες εταιρίες, η διοίκηση και η πραγματική ή καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε κράτος «συνεργάσιμο» στο φορολογικό τομέα!Το θέμα είναι σοβαρό και θα εγείρει μακρόχρονη συζήτηση. Απαιτείται όμως ψυχραιμία, σύνεση και λογική                                                                                            
                             Αλέξης Π. Μητρόπουλος

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου