ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ TA ΦΕΤΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα φετινά προγράμματα Αγροτικής Εστίας που περιλαμβάνουν από δωρεάν διακοπές έως την παροχή βιβλίων και παρακολούθηση σεμιναρίων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες προγραμμάτων  (πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομικό πρόγραμμα, εισιτήρια θεάτρων και δωρεάν παροχή βιβλίων) με κοινό στόχο την ψυχαγωγία των δικαιούχων. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα προγράμματα είναι η 16η Ιουλίου. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει τυχαία μέσω κλήρωσης,βέβαια στην περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερόμενων είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου, τότε θα ληφθεί υπόψη η σειρά κατάθεσης της αίτησης.  Για το τρέχον έτος αναμένεται να επωφεληθούν των προγραμμάτων 337.000 δικαιούχοι με την προϋπόθεση να  είναι υπάλληλοι του ΟΓΑ ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή να είναι άτομα έμμεσα ασφαλισμένα στον οργανισμό ως μέλη της οικογένειας. Ο δικαιούχος, εφόσον πληροί τις προδιαγραφές, έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος μόνο σε ένα  από τα προγράμματα που αφορούν ταξίδια ή εκδρομές κατά τη διάρκεια ενός έτους. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα που αφορούν στη χορήγηση εισιτηρίων θεάτρου και παροχή βιβλίων όπου ο δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου