ΝΕΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΕΙΝΑΣ ΤΩΝ 100 €! Ιδού οι πρώτες αποφάσεις!


Στην ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως διαμορφώθηκε ιδίως κατά τη δεκαετία του ’80, ο θεσμός των κατώτατων ορίων λειτούργησε ως δικλείδα ασφαλείας για τα άτομα που δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις (ημέρες ασφάλισης και αντίστοιχες εισφορές) για λήψη επαρκούς σύνταξης ανταποδοτικού τύπου. Έτσι αμβλύνθηκαν οι ανταποδοτικές διαστάσεις του Συστήματος στη χώρα μας μας προς όφελος των εργαζομένων εκείνων που δεν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν με τις εισφορές τους τη χορήγηση μιας αξιοπρεπούς παροχής από τους ασφαλιστικούς φορείς.Η υπαγωγή των κατώτατων ορίων συντάξεων στους μηχανισμούς Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Ασφαλιστικού Συστήματος αιτιολογείται με βάση τους στόχους τής συγκεκριμένης παροχής. Πράγματι, η ρύθμιση των κατωτάτων ορίων επιδιώκει ουσιαστικά την κάλυψη των ασφαλισμένων εκείνων που παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:α.έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας για συγκεκριμένο διάστημα που τυποποιείται (από κοινωνικοασφαλιστική άποψη) μέσω της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και β.η υπαγωγή τους σε κάποιο ασφαλιστικό καθεστώς εμφανίζει κενά που δεν επιτρέπουν τη λήψη επαρκών παροχών με την εμφάνιση του κινδύνου του γήρατος (σε περίπτωση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 του ν. 3029/2002, το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος ορίζεται ίσο με το 70% του κατωτάτου μισθού εγγάμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση, όπως ο μισθός αυτός καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2002 και αναπροσαρμόζεται από 1/1/2003 και εξής, κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε καθοριζόμενη εισοδηματική πολιτική.Εξάλλου, στον ν. 4336/2015 και στην υπ’αριθ.πρωτ. Φ.80000/οικ.38230/1304/29-9-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας προβλέπεται ότι τα κατώτατα όρια σύνταξης θα χορηγούνται μόνο μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Έως τότε οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών («οργανικό ποσό»).Έγκαιρα τότε είχαμε επισημάνει ότι η κατάργηση των κατωτάτων ορίων σύνταξης στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου θα οδηγούσε σε συντάξεις-«φιλοδωρήματα» κυρίως για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για όσους δηλαδή είχαν λίγα χρόνια ασφάλισης με χαμηλές εισφορές.Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε για άλλη μια φορά!Παρουσιάζουμε σήμερα πρώτοι τη συνταξιοδοτική απόφαση κύριας και επικουρικής σύνταξης ύψους λίγο πάνω από 100 ευρώ μεικτά! Αφορά ασφαλισμένη με 20(!) χρόνια ασφάλισης και μάλιστα όχι σε πρόωρη ηλικία συνταξιοδότησης αλλά σε ηλικία 62 ετών! Δεν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση, αλλά για τον κανόνα εφεξής, αφού με την αύξηση του χρόνου ασφάλισης στα 40 χρόνια (Ν.4093/2012) και την εκτόξευση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67, ελάχιστοι θα καταφέρουν να εργάζονται αδιαλείπτως και επί μακρόν και μάλιστα με ικανοποιητικές αποδοχές, ειδικά όταν οι αμοιβές στην απορρυθμισμένη αγορά εργασίας έχουν καταβαραθρωθεί!

    Αλέξης Π. Μητρόπουλος

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου