Η Περιφέρεια στο πλευρό των ΑμεΑ


Η Περιφέρεια στηρίζει τις δομές διημέρευσης και ημερίσιας φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία χορηγώντας 24.8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα εγχείρημα με μακροχρόνιο ορίζοντα καθώς η ενίσχυση των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερίσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στοχεύει στη δημιουργία δράσεων για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων αυτών για μία τριετία. Η πρόσκληση αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων-Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η καταπολέμηση της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία και η βελτίωση της ποιότητας  ζωής τους και η δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους  αποτελούν τους βασικούς στόχους  που η Περιφέρεια θέλει να επιτευχθούν μέσω αυτής της πρόσκλησης.  Η περίοδος υποβολής προτάσεων λήγει στις 29-08-2016.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου