Νέα Εγκύκλιος του ΙΚΑ για τις γνωματεύσεις ΚΕΠΑ

Διευκρινήσεις γύρω από τις γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ εξέδωσε το ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου, με αφορμή μία σειρά από αιτήματα και ερωτήσεις που είχαν κατατεθεί στις Επιτροπές των ΚΕΠΑ. Ειδικότερα, η εγκύκλιος της εφαρμογής των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ. Β΄/24-10-2013) αφορά στην διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.Όπως τονίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ, για την απαλλαγή όσων αναπήρων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/88 απαιτείται από την 1η Ιανουαρίου 2013 οριστική γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Επομένως, σε ό,τι αφορά την εφαρμοζόμενη διαδικασία αντιστοίχισης για την έκδοση συμπληρωματικά από τα ΚΕ.Π.Α. της «Ειδικής Ιατρικής Βεβαίωσης» του Παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω Κ.Υ.Α. (περ.2, σελ.3 Εγκυκλίου 69/2013), αυτή διενεργείται μόνο εφόσον:οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν την απαιτούμενη από τις σχετικές διατάξεις γνωμάτευση Α.Υ.Ε. ή Β.Υ.Ε. ΚΕ.Π.Α. και όχι γνωματεύσεις των προ ΚΕ.Π.Α. Υγειονομικών Επιτροπών και οι σχετικές γνωματεύσεις είναι οριστικές, δηλαδή δεν εκκρεμεί προσφυγή κατά αυτών στη ΒΥΕ (ή στα διοικητικά δικαστήρια).

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου