Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση για την πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα στη Δυτική ΑττικήΗ Δυτική Αττική αποτελεί προτεραιότητα για τους υγειονομικούς φορείς και πεδίο προώθησης σημαντικών συνεργειών

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη  Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου στην Ελευσίνα, η ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Πρωτοβάθμια Υγειονομική Φροντίδα στη Δυτική Αττική: Ανάγκες και προτάσεις» υπό την προεδρία του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής, κ. Τ. Φαρμάκη και τη συμμετοχή του Προέδρου του ΕΚΑΒ, κ. Κ. Καρακατσιανόπουλο και των Υποδιοικητών της 2ης ΔΥΠΕ, κ. Γ. Αντύπα και κ. Ι. Τσιαπαρίκου.
 Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Τ. Φαρμάκης (αντικαθιστώντας τον Αντιπεριφερειάρχη λόγω ασθένειας του τελευταίου), εκφώνησε την εισαγωγική ομιλία του Αντιπεριφερειάρχη, κάνοντας αναφορά στην εξαιρετική σημασία της πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας στη Δυτική Αττική τόσο λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικο-οικονομικών και πληθυσμιακών συνθηκών όσο και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τη λειτουργία οχλουσών δραστηριοτήτων και της χωματερής Φυλής, καλώντας για συστηματικό και τεκμηριωμένο διάλογο σε συνεργασία με τους φορείς για την ενδυνάμωση της Δυτικής Αττικής και σε αυτόν τον τομέα.
 Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση της κατάστασης της πρωτοβά-θμιας υγειονομικής φροντίδας στην Δυτική Αττική από την παιδίατρο/ άμισθη συνεργάτιδα του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Κ. Καράλη, χαρτογραφώντας συγκεκριμένες ανάγκες, λειτουργικές προϋποθέσεις αλλά και εν δυνάμει πεδία συνεργειών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους υγειονομικούς φορείς της περιοχής. Η παρουσίαση της κ. Κ. Καράλη άντλησε στοιχεία από σχετική χαρτογράφηση των υπηρεσιών και δράσεων πρωτοβάθμιας υγείας που διενεργήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη βάση συνεντεύξεων με εκπροσώπους των υγειονομικών φορέων, επεξεργασία των στοιχείων από τον υφιστάμενο υγειονομικό χάρτη αλλά και επαφών με πολίτες- εξυπηρετούμενους των δομών υγείας.
 Εν συνεχεία οι εκπρόσωποι των υγειονομικών φορέων της περιοχής (Κ.Υ. Μεγάρων, Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας, Κέντρα Μάνας και Παιδιού Ελευσίνας) παρουσίασαν συνοπτικά τη δράση τους αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ τοποθετήθηκαν εκτεταμένα τόσο για τις ανάγκες όσο και για προτάσεις επίλυσης προβλημάτων από την πλευρά της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας, κ. Ε. Λίγγος και ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων Ελευσίνας, κ. Ν. Αγγελόπουλος.
 Ο Υποδιοικητής της 2ης ΔΥΠΕ, κ. Γ. Αντύπας, αναφέρθηκε αναλυτικά στο σχεδιασμό για τις μετεγκαταστάσεις των Μονάδων Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων, την επαναλειτουργία βασικών εργαστηρίων στο Κ.Υ. Ελευσίνας και στο Κ.Υ. Μεγάρων, τη λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων, την προώθηση δράσεων προαγωγής υγείας και εμβολιασμών καθώς και την πρόσβαση (δωρεάν και καθολική) και των ανασφάλιστων στο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με τον Υποδιοικητή, ο νέος σχεδιασμός για την πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα στηρίζεται σε στοχευμένη ενδυνάμωση του τοπικού επιπέδου με νέες τοπικές μονάδες που θα ασκούν πραγματική ιατρική και προαγωγή υγείας και δεν θα είναι απλώς «κέντρα διεκπεραίωσης συνταγογραφήσεων».
 Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, κ. Κ. Καρακατσιανόπουλος, αναφέρθηκε στο τεράστιο έλλειμμα στελέχωσης λόγω των μνημονιακών πολιτικών, την προσπάθεια ανασυγκρότησης της επείγουσας ιατρικής μέσω του ΕΚΑΒ στη βάση διαγωνισμών για την κάλυψη των κενών σε προσωπικό και την αναβάθμιση του στόλου των ασθενοφόρων, αλλά και τις υφιστάμενες επιχειρησιακές δυνατότητες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η Δημόσια Υγεία δεν είναι βιλαέτι κανενός», είναι μια και ενιαία και προς τούτο το θέμα των συνεργειών είναι στην καρδιά του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των υγειονομικών φορέων.
 Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής συνεχίζει να παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση της ενδυνάμωσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας στην περιοχή, και σε συνεργασία με φορείς παρεμβαίνει τόσο για την αναγνώριση αναγκών όσο και για την προώθηση ενδεδειγμένων λύσεων. Ιδιαίτερα στο πεδίο της προαγωγής της υγείας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας συμμετέχουν σε προγράμματα και δράσεις προαγωγής υγείας, με εστίαση σε συγκεκριμένες χωρικές ενότητες, ειδικές πληθυσμιακές και ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά.


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου