ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ ΚΡΥΦΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ !


Τεκμαρτός υπολογισμός ημερομισθίων και εισφορών !

Οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν εισφορές και για υπαλλήλους
που ΔΕΝ απασχολούν !!!

Ιδού οι ρυθμίσεις


Ι.Τεκμαρτός υπολογισμός ημερομισθίων-εισφορών!
Σύμφωνα με διάταξη της παρ.1 του άρθρου 46 του ν. 4387/2016 («νόμος Κατρούγκαλου») με τίτλο «Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών», ορίζεται ότι:
«1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να θεσπίζεται αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες. Η προσδιοριζόμενη κατά το σύστημα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά μαχητό τεκμήριο. Επιπλέον, καθορίζεται το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων, η διαδικασία είσπραξης των επιπλέον των δηλωθέντων ποσών εισφορών και κάθε αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος ειδικότερο ζήτημα. ».

ΙΙ.Τεκμαρτός υπολογισμός αριθμού εργαζομένων!
Η κυβέρνηση θέσπισε ρύθμιση που, όχι μόνο καθορίζει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων για εργαζόμενους σε επιχειρήσεις (πρακτική που ακολουθείται άλλωστε πολλά έτη στις οικοδομικές εργασίες για όσους ασφαλίζονται στο πρώην ΙΚΑ-τεκμαρτά ημερομίσθια), αλλά και τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων στις επιχειρήσεις και μάλιστα με Προεδρικό Διάταγμα!
Και για να προλάβουμε όσους πρόκειται να αμφισβητήσουν τα ανωτέρω και ενδεχομένως εκτεθούν, παραθέτουμε απόσπασμα από την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω άρθρου:
«Με Προεδρικό Διάταγµα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να θεσπίζεται ένας ελάχιστος αριθµός εργαζοµένων για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων, µέσω της καθιέρωσης ενός ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού ηµεροµισθίων και ποσού εισφορών για αυτές.».

ΙΙΙ.Κριτήρια υπολογισμού ελάχιστης εργατικής απασχόλησης
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4387/2016:
«4.Το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού ρυθμίζεται με βάση πρόσφορα κριτήρια υπολογισμού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης όπως είναι:
-ιδίως το είδος της επιχείρησης,
-το μέγεθος της εγκατάστασης,
-το ωράριο λειτουργίας,
-η τυχόν εποχιακή φύση της λειτουργίας της επιχείρησης,
-ο κύκλος εργασιών,
-οι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες,
-η γεωγραφική θέση της επιχείρησης,
-η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή μέλη της οικογένειάς του ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης.».
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Διοίκηση θα αποφασίζει με ορισμένα κριτήρια (ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, τη γεωγραφική θέση της έδρας κ.λ.π.) για τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων που οφείλει να απασχολεί ο εργοδότης και αυτός θα καλείται να αποδείξει ότι ΔΕΝ απαιτείται η ασφάλιση ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ που θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ποσά εισφορών, τα οποία όμως θα έχει ήδη καταβάλλει!

IV.Πογκρόμ κατά μικρομεσαίων επιχειρήσεων!
Πέρα από τις δυσκολίες εφαρμογής αυτής της ρύθμισης, που πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να ξεκινήσει επιδρομή από πλευράς του ΕΦΚΑ εις βάρος των μικρομεσαίων (κυρίως) επιχειρήσεων, οι οποίες σε συνθήκες κρίσης θα καλούνται αφενός μεν να καταβάλλουν εισφορές για εργαζόμενους που στην ουσία ΔΕΝ απασχολούν και αφετέρου, σε περίπτωση αμφισβήτησης, να ζητούν να τους επιστραφούν από το ΕΦΚΑ τα ποσά που θα έχουν ήδη -από αρκετών μηνών- καταβάλει, ΜΟΝΟΝ ΟΜΩΣ ΕΦΟΣΟΝ δεν έχουν άλλες οφειλές στον ΕΦΚΑ ή στην ΕΦΟΡΙΑ(!) και μάλιστα άτοκα σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016!
Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι: «Εισφορές που έχουν εισπραχθεί αχρεώστητα, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους, μετά από αίτησή τους. Επιστρέφονται μόνο μετά από συμψηφισμό είτε με επόμενες οφειλόμενες καταβολές βάσει δηλώσεων ΑΠΔ, εντός έτους, είτε με απόσβεση οφειλής τους, κατ’αρχήν προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για οποιονδήποτε λόγο, και στη συνέχεια για οφειλή τους προς άλλους ασφαλιστικούς φορείς και φορολογικές αρχές.».


Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση :
Να απόσχει από την ενεργοποίηση του άρθρου 46 του ν. 4387/2016 και να ενισχύσει άμεσα με προσωπικό τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.
Να σταματήσει άμεσα το εισφοροεισπρακτικό πογκρόμ κατά της πολύπαθης αγοράς.
Να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που της έχει ήδη υποδείξει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) με σχετική έκθεση που βρίσκεται εδώ και μήνες στα χέρια της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για την ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ.
Ο Πρόεδρος

 Αλέξης Μητρόπουλος

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου