Έρχεται πρόστιμο 150 ευρώ σε όσους δεν πέρασαν ΚΤΕΟ!


Αποτέλεσμα εικόνας για αυτοκινητα
Σε ισχύ τίθεται από την 1η Οκτωβρίου ο νόμος 4530/30-3-2018 (άρθρο 55)*, σύμφωνα με τον οποίο θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ στους κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που δεν έχουν περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ τα οχήματά τους. Το πρόστιμο που θα επιβάλλεται θα εμφανίζεται απευθείας στο Taxisnet.
Οι παραβάτες θα εντοπίζονται μέσω ηλεκτρονικής διασταύρωσης από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών, όπου υπάρχουν καταγεγραμμένα τα αυτοκίνητα που έχουν περάσει ΚΤΕΟ αλλά και από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών, όπου είναι καταγεγραμμένα όλα τα οχήματα.
Υπενθυμίζεται ότι αυτή τη στιγμή, αν ένα όχημα δεν περάσει ΚΤΕΟ στην ώρα του επιβαρύνεται με πρόστιμο το οποίο διαμορφώνεται, για τα επιβατικά αυτοκίνητα, ως εξής:
  • για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης 16€
  • για μέχρι έξι μήνες 33€ 
  • για πάνω από έξι μήνες 65€. 
*Αναλυτικά το άρθρο 55 του νόμου 4530/30-3-2018 αναφέρει τα εξής:
«3. Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα:
α. έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, β. έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται, σύμφωνα με τις περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο.
Το πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού, όπως αυτή προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφασης της παραγράφου 4, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε Κ.Τ.Ε.Ο. για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.
Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α΄ 57).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3, ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου