Στη Βουλή για το Ασφαλιστικό η ΕΣΑμεΑ

Κατά την ακρόαση των φορέων στη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό (Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης -e-Ε.Φ.Κ.Α.) παρέστη και μίλησε ο γενικός γραμματέας της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Λυμβαίος, τονίζοντας για ακόμη μία φορά ότι καμία από τις προτάσεις που εγκαίρως κατέθεσε η ΕΣΑμεΑ δεν λήφθηκε υπόψη.
Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο άρθρο 27, σύμφωνα με το οποίο καταβάλλονται μειωμένες οι συντάξεις σε ποσοστό 30% των συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία. Στην εν λόγω ρύθμιση όμως δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, για τους οποίους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων. Αυτό αποτελεί μεγάλη αδικία για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ειδικά εάν λάβουμε υπόψη ότι άλλη μία κοινωνική ομάδα που είναι οι πολύτεκνοι εξαιρούνται από οποιαδήποτε μείωση σύνταξης όταν απασχοληθούν.
Ζήτησε την ευρεία αναμόρφωση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 τ. Α’) με τον οποίο έχουν καταργηθεί σημαντικά δικαιώματα και παροχές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και έχουν θεσπιστεί άδικες διατάξεις, όπως η διάταξη των άρθρων 7 και 27, η οποία αφορά στην αναλογική μείωση του ποσού της εθνικής σύνταξης βάσει του ποσοστού αναπηρίας του δικαιούχου.  Η σύνταξη δεν είναι επίδομα αναπηρίας, για να δίνεται με βάση τη βαρύτητα αναπηρίας και για το λόγο αυτό η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση εφαρμογή της χορήγησης του 100% του ποσού που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας.
Ο κ. Λυμβαίος ζήτησε επίσης την επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι αναπηρίας και γήρατος του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 2ου μνημονίου αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι γήρατος γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες του ιδιωτικού τομέα, επαναφορά της ρύθμισης της παρ. 5α του άρθρου 5 του ν. 3232/04, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4075/2012, σύμφωνα με την οποία, παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς, που πάσχουν από νοητική αναπηρία ή αυτισμό ή σύνδρομο down, ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες, ή από βαριά κινητική αναπηρία, ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, να δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών γονέας, ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που δικαιούταν να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία.
«Η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα από τα αιτήματά της κα για αυτό το λόγο καταθέτει εκ νέου το πλαίσιο των αιτημάτων της για την εφαρμογή ενός δίκαιου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο μέσω της διατήρησης ή και ενίσχυσης του εισοδήματος των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς τους», κατέληξε ο κ. Λυμβαίος.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου