ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠΑ.ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠΑ.
1. Ο ανάπηρος άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά που το Σύνταγμα και ο νόμος παρέχει.
2. Τονίζεται ότι καμιά διαδικασία δεν ενεργοποιείται χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ανθρώπου με αναπηρία ή του νόμιμου αντιπροσώπου του, γεγονός που διαπιστώνεται από την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.
3. Απαιτείται ενδελεχής μελέτη των εγγράφων που τον καλούν να υπογράψει. Προτείνεται να αρνηθεί να θέσει υπογραφή σε αυτά με το περιεχόμενο των οποίων διαφωνεί.
4. Δεν πρέπει να υπογράψει το έγγραφο αποδοχής του αποτελέσματος εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας, εάν πριν δεν το έχει διαβάσει προσεκτικά ώστε να κατανοήσει αν τον εξυπηρετεί το συμπέρασμα στο οποίο έχει καταλήξει η υγ. επιτροπή.
Στην περίπτωση που εκτιμά ότι δεν εξυπηρετείται το συμφέρον του δεν πρέπει να υπογράψει την αποδοχή του αποτελέσματος εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας.
Με αυτόν τον τρόπο δεν αποκτά καμιά νομική ισχύ το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η υγ. επιτροπή. Το όποιο αποτέλεσμα δεν θα μετατραπεί σε Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ), αλλά θα παραμείνει ως ένα αδρανές και ανενεργό τυπωμένο κείμενο, στο αρχείο του ΚΕ.Π.Α.
Στην συνέχεια ο άνθρωπος με αναπηρία δύναται να συμπληρώσει εκ νέου, εισηγητικό φάκελο ώστε να εξεταστεί άμεσα από την πρωτοβάθμια υγ. επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. προσκομίζοντας το σύνολο των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων που ίσως του εξασφαλίσουν το επιθυμητό ποσοστό αναπηρίας, το οποίο ανταποκρίνεται στην περίπτωση.
5. Προσοχή! Δεν πρέπει ν' αποδεχτεί επουδενί την ηλεκτρονική διαδικασία Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ). Ο λόγος είναι ότι η ηλεκτρονική γνωστοποίηση προϋποθέτει την αυτόματη, άνευ έκφρασης αντίρρησης, αποδοχή του αποτελέσματος, πριν ο ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση του περιεχομένου της.
Πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα της αυτοπρόσωπης ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου παραλαβής από την γραμματεία ΚΕ.Π.Α., του Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ), ώστε πριν υπογράψει την αποδοχή, να έχει διαβάσει με προσοχή το κείμενο και μόνο στην περίπτωση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του να το υπογράψει, άρα να το μετατρέψει με την υπογραφή του σε επίσημο δημόσιο έγγραφο με νομική αξία.
Το σημείο αυτό είναι κρίσιμο!
Επισημαίνεται ότι αν δεν επιδειχθεί η πρέπουσα προσοχή και τεθεί η υπογραφή του ενδιαφερομένου στο αποτέλεσμα πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που τελικά δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του, η μόνη δυνατότητα αντίδρασης είναι η κατάθεση ένστασης και προσφυγής στην Ββάθμια υ.γ. Εκεί εξετάζεται μόνο η τήρηση της ορθής διαδικασίας και όχι η ουσία της πιστοποίησης της αναπηρίας, οπότε το ποσοστό αναπηρίας συνήθως δεν προσαυξάνεται.
Θεωρούμε ότι με τις τροποποιήσεις που δρομολογούνται και θα ισχύσουν από τις 15-9-2022, σύμφωνα με το(ν. 4961/2022, θα γίνει προσπάθεια να υπερκεραστούν όλες οι προστατευτικές για τον ανάπηρο άνθρωπο δικλείδες που ο νόμος και το Σύνταγμα έχει παραχωρήσει για την προστασία του.
Μακάρι να μην επαληθευτούν οι προβλέψεις. Τονίζεται ότι κατά την διάρκεια των ετών που παρακολουθείτε την πληροφόρηση από την σελίδα, θα έχετε παρατηρήσει ότι σχεδόν το σύνολο των προβλέψεων που παραθέτουμε, αναλύοντας τα νομοθετικά κείμενα, έχουν, δυστυχώς, επαληθευτεί στο σύνολό τους.
Τέλος επισημαίνεται ότι η κατοχή πιστοποιητικού αναπηρίας εφ' όρου ζωής, το οποίο είναι πανίσχυρο έναντι όλων και παράγει διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα για τον κάτοχό του έως την ημερομηνία λήξης, η οποία ταυτίζεται με τον θάνατο του κατόχου, αποτελεί την κορωνίδα προστασίας του αναπήρου ανθρώπου.
Σε καμιά περίπτωση, κανείς, δεν πρέπει ν’ απεμπολεί την προστασία που του παρέχει το εν λόγω εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας
Σημειώνεται ότι πολύ συχνά ανάπηροι άνθρωποι που διαθέτουν εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας αποφασίζουν να προσέλθουν αυτοβούλως προς επανεξέταση ΚΕ.Π.Α., με αποτέλεσμα να λάβουν ποσοστό αναπηρίας χαμηλότερο απ' αυτό που είχε καταγραφεί στο εφ' όρου ζωής πιστοποιητικό αναπηρίας.
Το γεγονός αυτό προξενεί αλυσιδωτές δυσμενείς εξελίξεις που έχουν άμεση σχέση με την σύνταξη, το επίδομα και την ασφαλιστική κάλυψη. Δεν είναι εποχές κατά τις οποίες μπορούμε να ρισκάρουμε την ζωή μας.
Ομοίως όσοι έχουν εξασφαλίσει την παροχή σύνταξης εφ' όρου ζωής, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να προσέλθουν αυτοβούλως προς επανεξέταση στο ΚΕ.Π.Α. προκειμένου να πετύχουν ποσοστό αναπηρίας που θα τους εξασφαλίσει ορισμένες επιπλέον παροχές, πχ. ΚΟΤ, εκπτωτικά εισιτήρια Μ.Μ.Μ.
Η πιθανότητα να αποδοθεί χαμηλότερο ποσοστό αναπηρίας εξαιτίας είτε του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας είτε του κριτηρίου λειτουργικότητας είναι τεράστια! Η πρόκληση ζημίας στον ανάπηρο άνθρωπο, είναι βέβαιη!
Προτείνεται η συνδρομή εξειδικευμένου στα ζητήματα αναπηρίας νομικού συμβούλου.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου