Στάθμευση σε θέση για ΑΜΕΑ και προβλεπόμενες ποινές

 

Το 1993 ο Leandro Despouy με το βιβλίο του «Human Rights and Disabled Pearsons” γίνεται η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η Σύμβαση του ΟΗΕ. Επίκεντρο του εν λόγω βιβλίου ήταν το συμπέρασμα του Despouy ότι συνήθως τα ΑΜΕΑ ζούσαν σε άσχημες συνθήκες λόγω της ύπαρξης εμποδίων από τις κοινωνίες και τα κράτη, με αποτέλεσμα να ζουν περιθωριοποιημένα.  Της ΤΖΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΚΗ. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση στις 23 Δεκεμβρίου 2010.Στις 10 Απριλίου 2012, η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ελληνικής Βουλής ψήφισε το ως άνω νομοσχέδιο, κυρώνοντας την ανωτέρω σύμβαση.Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, τα ΑΜΕΑ έχουν τη δυνατότητα να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους σε ειδικά διαμορφωμένες και υπό αντίστοιχη σήμανση θέσεις, χρησιμοποιώντας την κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ. Κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται βάσει των άρθρων 1 και 16 των νόμων 490/1976 και 1798/1988 αντίστοιχα:

Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν: α)Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, β)Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%., γ)Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο, δ)Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100%.

Ν. 1882/1990 Άρθρο 23 (ΦΕΚ 43 Α’): Ανάπηροι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες: ε)Νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% πάσχοντες από αυτισμό συνοδευόμενο από επιληπτικές κρίσεις. στ)Έχοντες πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω και είναι ανίκανοι για εργασία. ζ)Πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία). η)Πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ή μεταμόσχευση νεφρού. θ)Πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.

ΠΔ 241/2005 – (ΦΕΚ 290 Α’): ι)Οι κάτοχοι Ι.Χ. οχημάτων που έχουν αποκτηθεί χωρίς τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία περί απαλλαγής τελών ταξινόμησης για Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναδοχής ή υιοθεσίας Ατόμων με Αναπηρίες.

Εγκύκλιου 515/2015 – (7-1-2015) κ)Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν ΑµεΑ µετά την απόκτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου. λ)Γονείς ανηλίκων τέκνων Αµεα.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ν 4530/2018(άρθρο 29παρ1) η παράνομη στάθμευση σε θέσεις ή σε ράμπες διάβασης ΑΜΕΑ τιμωρείται με επιτόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (πινακίδες – άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου) για 60 ημέρες και με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης από τον βεβαιούντα την παράβαση για 60 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών ,η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα (120 ημέρες) και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγηση της. Πάντως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας της ποινής αφαίρεσης πινακίδων είναι ηθικός και όχι οικονομικός, για αυτό άλλωστε δεν προβλέπεται και πρόστιμο,ενώ εφαρμόζεται ακόμη και από τη Δημοτική Αστυνομία πέραν της Τροχαίας σε δημόσιους αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους (λ.χ πολυκαταστήματα,σούπερ μάρκετ ακόμη και σε αναπηρικές θέσεις της κάθε περιοχής),καθώς η ως άνω θέσπιση είναι δημοσίου χαρακτήρα.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου