Στο επίκεντρο τα ΑμεΑ

«Καταλύτης» για πρόσθετα μέτρα η νέα Στρατηγική για Αναπηρία που εγκαινιάστηκε στη Λευκωσία
Η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης επικεντρώνεται σε πέντε τομείς, που είναι η ισότητα και κατάργηση των διακρίσεων, η ενημέρωση, η προσβασιμότητα, η ισότητα ενώπιον του νόμου και η απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση

Πέντε τομείς

Η Στρατηγική του ΣτΕ επικεντρώνεται σε πέντε τομείς, που είναι η ισότητα και κατάργηση των διακρίσεων, η ενημέρωση, η προσβασιμότητα, η ισότητα ενώπιον του νόμου και η απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την κακομεταχείριση.

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Nils Muiznieks, ανέφερε από την πλευρά του ότι οφείλουμε να είμαστε πιο τολμηροί σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Κάλεσε, παράλληλα, τα κράτη που δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, να το πράξουν.

«Η επιπρόσθετη προστασία που χρειάζονται τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι προαιρετική, δεν είναι μια πολυτέλεια, η οποία δίδεται σε καλούς καιρούς και αφαιρείται όταν υπάρχει δημοσιονομική στενότητα», είπε ο κ. Muiznieks. Πρόσθεσε ότι η προστασία αυτή είναι απαραίτητη, για να εξουδετερώσει τα εμπόδια που υπάρχουν στην πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες σε ισότιμη βάση.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Επίτροπος του ΣτΕ έφερε το παράδειγμα της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Εσθονίας, υπογραμμίζοντας ότι «τα άτομα με αναπηρίες πλήγηκαν πολύ σκληρά από την οικονομική κρίση στις χώρες αυτές».

Συμπλήρωσε ότι εμπόδια υπάρχουν ακόμη και σε χώρες που δεν εφαρμόστηκε λιτότητα, όπως η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Νορβηγία, το Βέλγιο και άλλες.

«Εύχομαι πραγματικά η Στρατηγική αυτή να δράσει καταλυτικά, για να γίνει περισσότερη δουλειά για τα δικαιώματα των αναπήρων στο πλαίσιο του ΣτΕ», συνέχισε, λέγοντας παράλληλα πως «δεν έχουμε κάνει αρκετά, αλλά υπάρχουν κάποια ελπιδοφόρα σημάδια».

Υποχρέωση η εκπαίδευση
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την κατάργηση των διακρίσεων, ιδιαίτερα δια μέσου της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ο Επίτροπος υπενθύμισε στα κράτη την υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για συμπερίληψη των παιδιών με αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο διά βίου αποκλεισμός ατόμων με αναπηρία ξεκινά με τον διαχωρισμό τους σε «ειδικά» σχολεία ή «ειδικές» τάξεις, είπε. Αναφέρθηκε στη μικτή εικόνα που επικρατεί στα κράτη μέλη, από την Τσεχία, όπου η χωριστή εκπαίδευση αποτελεί τον κανόνα, μέχρι την Ισπανία, όπου η πλειοψηφία των παιδιών έχουν ενταχθεί.

«Ελπίζω ότι η φωνή των ατόμων με αναπηρίες θα ακούγεται δυνατά και συχνά στο Συμβούλιο της Ευρώπης», είπε ο κ. Muiznieks. Κατέληξε, λέγοντας ότι η οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς δεν είναι δυνατή χωρίς τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.

Κοινοί στόχοι
«Η νέα Στρατηγική για την Αναπηρία στοχεύει στη στήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών, ώστε να καταστεί η Ευρώπη ελεύθερη από περιορισμούς και τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους», είπε η Διευθύντρια Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας και Ισότητας του ΣτΕ, Marja Ruotanen. Πρόσθεσε ότι η Στρατηγική αποσκοπεί να αναδείξει κοινούς στόχους, στους οποίους να προσβλέπουν όλα τα κράτη μέλη του ΣτΕ, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις για την επίτευξή τους.

«Σε αντίθεση με τη Σύμβαση του ΟΗΕ, η Στρατηγική για την Αναπηρία δεν δημιουργεί νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη», συνέχισε η αξιωματούχος του ΣτΕ και είπε ότι οι εθνικές Κυβερνήσεις είναι αυτές που πρέπει να εφαρμόσουν τη Στρατηγική.

Σύμφωνα με την κ. Ruotanen, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες θα ετοιμάζει εκθέσεις ανά διετία προς την Επιτροπή Υπουργών του ΣτΕ, καταγράφοντας την πρόοδο που σημειώθηκε.

Πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο
Κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε, με τη συμμετοχή αξιωματούχων από τα κράτη μέλη, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Ασσιώτης ανέφερε ότι η Κύπρος διαθέτει ένα πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. «Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών», συμπλήρωσε.

Είπε ότι στην Κύπρο υπάρχει ικανοποιητική προσβασιμότητα στα αεροδρόμια, ενώ σε άλλους τομείς, όπως τις ιστοσελίδες δημοσίων οργανισμών, καταγράφεται πρόοδος με ταχείς ρυθμούς. Όσον αφορά την προσβασιμότητα δημοσίων κτηρίων, ανέφερε ότι σημαντικός αριθμός στεγάζεται σε παλιά κτήρια, τα οποία δεν διαθέτουν κατάλληλους χώρους στάθμευσής ή ανελκυστήρες για τα άτομα με αναπηρίες.
                           πηγή:εφημερίδα η σημερινή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου