Ξεκινά το πρόγραμμα «Ευμάθεια» του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας ενίσχυσης της δημόσιας εκπαίδευσης, διοργανώνει νέα σειρά επιμορφωτικών δράσεων στον άξονα Τέχνη – Πολιτισμός με βασικούς αποδέκτες εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς σε σχολεία της Αθήνας. Οι επιμορφωτικές δράσεις της "Ευμάθειας" έρχονται να συνδέσουν την Εκπαίδευση με τις Εικαστικές Τέχνες, το Χορό, τη Μουσική, το Θέατρο, τη Γλυπτική και το Λόγο και επιδιώκουν να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις μαθησιακές προοπτικές που δίνει η τέχνη στη δημιουργικότητα και ο πολιτισμός στην καλλιέργεια των παιδιών από έξι μηνών ως και 18 χρόνων.
Οι δράσεις διοργανώνονται σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και τη ΔΑΕΜ Α.Ε. Απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στις παιδαγωγούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Πραγματοποιούνται με ελεύθερη συμμετοχή, έχουν συνολική διάρκεια 60 ώρες και με την ολοκλήρωσή τους οι επιμορφούμενες/-οι θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Περιγραφή: Με δεδομένη την εμπειρία του Προγράμματος «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα» του Δήμου Αθηναίων, οι δράσεις της "Ευμάθειας" έρχονται να προωθήσουν βιωματικά την Τέχνη και τον Πολιτισμό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Τέχνες στο σχολείο έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το γνωστικό πλαίσιο και να δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την επιπλέον κατανόηση του διαφορετικού και του απρόσμενου. 
Με την Τέχνη ως αρωγό, εκπαιδευτικοί και παιδαγωγοί βρίσκουν γόνιμο έδαφος να εμπλουτίσουν την παιδαγωγική τους προσωπικότητα με πολύπλευρα μέσα αλλά και το κίνητρο να ανταποκριθούν πιο δημιουργικά και πιο δυναμικά στην ολοένα και πιο απαιτητική εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αναπτύσσουν και εξελίσσουν τη διαπροσωπική σχέση δασκάλου-μαθητή και το πνεύμα συνεργασίας μέσα στη σχολική κοινότητα.
Πολύ περισσότερο, οι κύκλοι της "Ευμάθειας" έχουν ως απώτερο στόχο να προσφέρουν στα παιδιά μαθησιακά εργαλεία  που τα ενθαρρύνουν να ανοιχτούν στη μάθηση με όλες τους τις αισθήσεις, να αναδείξουν την αξία της υποκειμενικής κριτικής σκέψης, να ισορροπούν άφοβα μεταξύ λογικής και φαντασίας στο σχολείο και να προσεγγίζουν τη μάθηση τόσο διανοητικά, όσο και συναισθηματικά.
Πρώτος κύκλος «Ευμάθειας»: Ο πρώτος κύκλος ξεκινάει στις 14 Μαρτίου 2020, θα πραγματοποιηθεί σε σχολική μονάδα του δήμου Αθηναίων και υπάρχουν 75 διαθέσιμες θέσεις. Το πρόγραμμά του διαμορφώνεται ως εξής:
1η Συνάντηση: Η Εκπαίδευση συναντά το Λόγο, το Χορό και τη Γλυπτική - Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Μαρτίου, 10:00-18:00
2η Συνάντηση: Η Εκπαίδευση συναντά τη Μουσική, τις Εικαστικές Τέχνες και το Θέατρο - Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Μαρτίου 2020, 10:00-18:00
3η Συνάντηση: Η Εκπαίδευση συναντά το Λόγο, το Θέατρο και τη Γλυπτική - Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαρτίου 2020, 10:00-18:00
4η Συνάντηση: Η Εκπαίδευση συναντά τη Μουσική, τις Εικαστικές Τέχνες και το Χορό - Σάββατο 04 και Κυριακή 05 Απριλίου 2020, 10:00-18:00
Οι δηλώσεις εγγραφής σε αυτόν τον κύκλο (συνημμένο αρχείο) θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 11/03/2020 στο info@athens-emk.gr
Να σημειωθεί ότι κάθε κύκλος θα ολοκληρώνεται σε τέσσερα (4) Σαββατοκύριακα,  ενώ για τη διεξαγωγή κάθε κύκλου θα επιλέγεται διαφορετικό κάθε φορά επιμορφωτικό κέντρο.
Οι δράσεις της «Ευμάθειας» οργανώνονται από τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων με την επιστημονική επιμέλεια του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων/ TUC TIE Lab του Πολυτεχνείου Κρήτης και την υποστήριξη της ΔΑΕΜ Α.Ε., της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α. του Δήμου Αθηναίων.
Πρόγραμμα «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα» του Δήμου Αθηναίων: Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και του κοινωνικού του ρόλου, αναπτύσσει και υλοποιεί καινοτόμες δράσεις Δια Βίου Μάθησης προσφέροντας στους πολίτες  την ευκαιρία πρόσβασης σε επιμορφωτικές δράσεις υψηλών προδιαγραφών. Μία από αυτές είναι και το Πρόγραμμα  «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα» (ΕΜΚ), το οποίο εφαρμόζεται με την επιστημονική επιμέλεια του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC TIE Lab) του Πολυτεχνείου Κρήτης.
To «Έτσι Μαθαίνω Καλύτερα» έχει ως βασικό αντικείμενο την επιμόρφωση παιδαγωγών και εκπαιδευτικών στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υλοποιείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης και εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο επιμορφωτικού, ερευνητικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για την αναβάθμιση του ρόλου του σχολείου, ως βασικού στοιχείου του κοινωνικού ιστού και ως καταλύτη για τη μελλοντική εξέλιξη των πολιτών και της πόλης.
Μέσα σε ένα διαθεματικό πλαίσιο εφαρμογής, το πρόγραμμα υλοποιεί κύκλους επιμορφωτικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων που αξιοποιούν αναγνωρισμένες καλές πρακτικές από την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και την τέχνη. Έχουν στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα του σχολικού χώρου, να ενισχύσουν τις παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν τις μαθησιακές προοπτικές των παιδιών από έξι μηνών ως και 18 χρόνων και να δημιουργήσουν τελικά ένα θετικό περιβάλλον μάθησης, ευνοϊκό για την ανάπτυξη και εξέλιξη όλης της σχολικής κοινότητας.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου