Ερώτηση της Βουλευτού, κας Αλεξοπούλου, για την οικονομική επιβάρυνση των ΑμεΑ, προκειμένου να προσφύγουν στη Δ.Υ.Ε. των ΚΕΠΑ

Προς: Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Επιβάρυνση των ΑμεΑ με καταβολή χρηματικού παραβόλου ύψους 46,14 ευρώ, προκειμένου να δυνηθούν να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με την επίσημη προβλεπόμενη διαδικασία για τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας («ΚΕΠΑ»- βλ. https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa), και συγκεκριμένα, κατά την παράγραφο 6: “Κατά της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ) δίνεται στον ενδιαφερόμενο το δικαίωμα προσφυγής στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας καταθέτοντας παράβολο 46.14 ευρώ”. Πρόκειται δηλαδή για μια χρέωση με σχετικά υψηλό χρηματικό ποσό για τα ευρισκόμενα στα όρια της φτώχιας ΑμεΑ, το οποίο επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τους ανθρώπους με αναπηρίες και το οποίο, ενώ προβλέπεται για το έτος 2021, εν τούτοις, δεν προβλεπόταν τα προηγούμενα έτη, 2019 και 2020.

Το γεγονός προξενεί εύλογα ερωτηματικά ως προς τη χρησιμότητα και τον τελικό σκοπό του, δεδομένου ότι τα ΑμεΑ συνιστούν εξαιρετικά ευάλωτη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού, συνεπώς, δημιουργεί προβληματισμό το σκεπτικό θέσπισης του ως άνω παραβόλου, μάλιστα, κατά την διάρκεια της πανδημικής κρίσης. Είναι, εν πολλοίς, αντιφατικό, όσο και παράδοξο, να αποφασίζεται εκ της Πολιτείας η χρηματική επιβάρυνση των ΑμεΑ, ιδίως δε σε μία διαδικασία κατά την οποία εξετάζεται διορθωτικά ο βαθμός αναπηρίας τους, συμπεριλαμβανομένων μάλιστα όλων ανεξαιρέτως των ατόμων με αναπηρίες, ανεξαρτήτως του βαθμού αναπηρίας των, της οικονομικής τους δυσπραγίας, ανεργίας κλπ. Συνοπτικά, δηλαδή, η παραπάνω απόφαση και καθιέρωση του εν λόγω παραβόλου συντείνουν, επί της ουσίας, στην περαιτέρω δυσχέρεια της καθημερινότητας των συνανθρώπων μας αυτών και όχι στην διευκόλυνση της αξιοπρεπούς επιβίωσής τους, όπως θα έπρεπε να αποσκοπεί η ευνομούμενη και οργανωμένη Πολιτεία.

Εκ των ανωτέρω, προκύπτει, όπως είναι ευνόητο, ζήτημα άμεσης αναθεώρησης της υποχρέωσης για καταβολή χρηματικού παραβόλου από τα ενδιαφερόμενα ΑμεΑ, προκειμένου, τα τελευταία να μπορούν να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ για μία ορθότερη γνωμάτευση και πιστοποίηση της αναπηρίας τους και του βαθμού αυτής. Η τελευταία διαδικασία, συχνά, διορθώνει λάθη και αβλεψίες της πρωτοβάθμιας σχετικής διαχείρισης των τελευταίων ζητημάτων, που είναι κρίσιμα για τα ΑμεΑ, αφού, καταλήγει, πολλές φορές, στην λήψη πιο άρτια συνταγμένων γνωματεύσεων περί αναπηρίας, που θα στηρίζουν πολύτιμα για την επιβίωση των ΑμεΑ επιδόματα, διορθώνοντας εις βάρος τους λανθασμένες κρίσεις, που συμβαίνει να λαμβάνουν χώρα στην πρωτοβάθμια σχετική επιτροπή.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Ποιο είναι το σκεπτικό της καθιέρωσης και επιβολής χρηματικού παραβόλου ύψους 46.14 ευρώ στα ΑμεΑ, προκειμένου αυτά να μπορούν να προσφύγουν στην Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ, εντός ορισμένου χρονικού ορίου, προς διόρθωση λάθους εκτιμήσεων που έχουν συντελεστεί εις βάρος τους κατά την σύνταξη ιατρικής γνωμάτευσης περί αναπηρίας, στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας ως άνω επιτροπής;
  2. Υπάρχει η πολιτική βούληση εκ μέρους σας, σε συνθήκες μάλιστα υγειονομικής κρίσης, να καταργηθεί το ως άνω επαχθές για πολλά ευρισκόμενα στα όρια της φτώχιας ΑμεΑ χρηματικό παράβολο;

Η ερωτώσα βουλευτής,
Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου