Στοιχεία είσπραξης επαγγελματιών


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Πλήρωσαν συνολικά 33.607 ασφαλισμένοι εκ των 67.791 ειδοποιητηρίων

Είσπραξη από ειδοποιητήρια ………………..65.025.302 Ευρώ

Είσπραξη από γραμμάτια είσπραξης……..... 1.804.138 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ………………………..66.829.440 Ευρώ

ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015


Πλήρωσαν συνολικά 41.068 ασφαλισμένοι εκ των 66698 ειδοποιητηρίων

Είσπραξη από ειδοποιητήρια…………………. 59.657.258 Ευρώ

Είσπραξη από γραμμάτια είσπραξης*……..… 16.690.465 Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ……………………….…76.347.723 Ευρώ

*Τα γραμμάτια είσπραξης είναι περισσότερα λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν με την υπαγωγή

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου