Περίληψη συμπερασμάτων από το Σεμινάριο «Μέντορες κοινωνικής Οικονομίας»

Με τις εργασίες του τριήμερου Σεμιναρίου «Μέντορες κοινωνικής Οικονομίας», στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, να έχουν ολοκληρωθεί, μπορούμε να συνοψίσουμε τα κομβικά σημεία ως εξής:
Οι συνέργειες και οι συμπράξεις των μικρών κοινωνικών επιχειρήσεων με μεγαλύτερες κοινωνικές επιχειρήσεις και δήμους, είναι το κλειδί για να επιβιώσουν σ' ένα εχθρικό οικονομικό περιβάλλον.
Αναγκαία προϋπόθεση είναι, η αλληλέγγυα οικονομία να ξεκινάει από την αλληλεγγύη και συνεργασία των ίδιων των κοινωνικών επιχειρήσεων μεταξύ τους.
Βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις είναι εκείνες που ξεκινούν από τα κοινωνικά δίκτυα, τις συλλογικές οργανώσεις και ενώσεις καταναλωτών. Εκείνες δηλαδή που συγκεντρώνουν Κοινωνικό Κεφάλαιο ευρύτερης εμπιστοσύνης και εξυπηρετούν μια τοπική Κοινότητα.
Είναι αναγκαίο και στη χώρα μας να αναγνωριστούν οι πολιτικές της Ε.Ε. για την Κοινωνική οικονομία και οι συστάσεις του παγκόσμιου οργανισμού εργασίας ILO για το μέλλον της εργασίας, στο οποίο ιδιαίτερη θέση έχει η κοινωνική οικονομία. Κι αυτό απαιτεί θεσμική οργάνωση σε δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο.
Βασικός οργανωτικός στόχος των φορέων κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να είναι μια συνομοσπονδία, που θα ενώνει όλες τις δυνάμεις για θεσμικές παρεμβάσεις στη διαχείριση των πόρων.
Σ' αυτή τη βάση, οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν τους πόρους της Ε.Ε., που προορίζονται για το χώρο της Κοινωνικής οικονομίας και τώρα εκτρέπονται σε πελατειακές λογικές του Κράτους, όπως με τη ψευδεπίγραφη «κοινωφελή εργασία».
Οι ενώσεις φορέων σε κάθε Περιφέρεια, θα πρέπει να διεκδικήσουν με παρεμβάσεις τους δεσμευμένους πόρους γι' αυτό το σκοπό και να βγουν άμεσα προσκλήσεις.
Να συνεργαστούν τοπικά με τους Δήμους στη βάση του κοινού οφέλους, ώστε να αξιοποιηθούν ακίνητα και ανενεργοί πόροι που αντικειμενικά διευκολύνουν το έργο τους.
Η Κοινωνική οικονομία σήμερα είναι αναγκαία συνθήκη για την ελάφρυνση του κράτους και της Τοπικής αυτοδιοίκησης από τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται για επέκταση της κοινωνικής αλληλεγγύης και προνοιακής πολιτικής σε μια εποχή συρρίκνωσης της μισθωτής εργασίας λόγω της λεγόμενης τεχνολογικής ανεργίας.
Υπάρχουν αρκετά πειστικά παραδείγματα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. με κοινωνικές επιχειρήσεις στη κοινωνική φροντίδα στο περιβάλλον στο Πολιτισμό.
Στο σεμινάριο θα υπάρχουν τέτοια παραδειγματικά μοντέλα που υλοποιούν ΣΔΙΤ με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως ο συνεταιρισμός ΕΔΡΑ που λειτουργεί στη δυτική Αττική και πολλές ΚΟΙΣΠΕ σε όλη την Ελλάδα.
Είναι ανάγκη οι Δήμοι να γνωρίσουν τις καλές πρακτικές που υπάρχουν σ' όλους τομείς της Κοινωνικής Αλληλέγγυας οικονομίας και σ' αυτό στοχεύει το σεμινάριο «Μέντορες κοινωνικής Οικονομίας» και το εκπαιδευτικό υλικό που σύντομα θα εκδοθεί.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου