Αργεί η ψηφιοποίηση γνωματεύσεων ΑΣΥΕ κλπ., διακρίσεις και αποκλεισμός για άτομα με αναπηρία

Στο ζήτημα της ψηφιοποίησης των πιστοποιήσεων αναπηρίας που έχουν εκδοθεί ή και εκδίδονται από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος κατά τα πρότυπα των ΚΕΠΑ, επανέρχεται η ΕΣΑμεΑ με επιστολή της στα αρμόδια υπουργεία, ώστε να καταστούν δικαιούχοι της Κάρτας Αναπηρίας και οι πολίτες με αναπηρία που έχουν εξεταστεί από τις προαναφερόμενες επιτροπές. Η πρώτη επιστολή της ΕΣΑμεΑ ήταν τον Δεκέμβριο του 2022 το ζήτημα όμως δεν λύθηκε.
Οι προαναφερόμενες επιτροπές εκδίδουν γνωματεύσεις οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες σε ψηφιακή μορφή και δεν μπορεί το σύστημα να τις ανασύρει ηλεκτρονικά.
Η μη κατοχή Κάρτας Αναπηρίας, αποκλείει τους προαναφερόμενους πολίτες από οποιαδήποτε παροχή συνδέεται με την εν λόγω Κάρτα και συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος τους, αφού τους υποχρεώνει να συνεχίσουν να επιδεικνύουν την απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας, εκθέτοντας τα προσωπικά τους δεδομένα, σε πληθώρα υπηρεσιών που ζητούν απόδειξη της αναπηρίας τους και επίσης τους στερεί το δικαίωμα εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα από όλες τις υπηρεσίες,
Την προαναφερόμενη θέση της Ε.Σ.Α.μεΑ υποστηρίζει και ο Συνήγορος του Πολίτη στην υπ΄αριθ. πρωτ. 307924/21310/2023 επιστολή του, προς τη Διεύθυνση Υγειονομικού ΓΕΣ, η οποία επισυνάπτεται.0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου