ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ!Παραβίασαν τις δικαστικές αποφάσεις (Ολ.ΣτΕ 2287/2015) Μειώσεις έως και 80% από την είσοδο στα Μνημόνια (βλ. παράδειγμα)  
Περικοπών συνέχεια για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που καθημερινά βλέπουν τις επικουρικές τους συντάξεις να ψαλιδίζονται και να οδηγούνται στην εξαθλίωση.
Η ΕΝ.ΥΠ.Ε.Κ.Κ. πρώτη φέρνει στο φως την αλήθεια για τις επικουρικές συντάξεις και τον τρόπο επανυπολογισμού τους, καταδεικνύοντας με σαφήνεια ότι προκύπτει μείζον ζήτημα αντισυνταγματικότητας του ίδιου του νόμου 4387/2016.
Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 96 του νόμου 4387/2016:
 «4. Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ.»
«Για την εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α' 115), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως ισχύει. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά.»

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι νόμος Κατρούγκαλου προέβη σε επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, όχι με βάση τα αρχικά ποσά των συντάξεων όπως αυτά αναγράφονται στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις  προ της δημοσίευσης του νόμου (μικτό ποσό), αλλά αφού πρώτα αφαιρέθηκαν (σαν να ήσαν νόμιμες και όχι αντισυνταγματικές!) οι περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες σημειωτέον βεβαίως  κρίθηκαν αντισυνταγματικές με βάση την υπ. αριθμ. 2287/2015 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η  εν λόγω απόφαση  μάλιστα όριζε ότι:
 «Κρίθηκε ότι οι επίμαχες μειώσεις των κυρίων και επικουρικών συντάξεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντ. και είναι, ως εκ τούτου, ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διότι δεν διενεργήθηκαν μετά από μελέτη των συνολικών επιπτώσεών τους στο βιοτικό επίπεδο των θιγόμενων συνταξιούχων με αποτέλεσμα να μη καθίσταται εφικτός ο δικαστικός έλεγχος της συμβατότητας τους με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Μετά τις διαδοχικές περικοπές και μειώσεις, σε συνέχεια δε και προς εφαρμογή του εγκριθέντος κατά το έτος 2012 δεύτερου «Μνημονίου Συνεννόησης» (ν. 4046/2012), ακολούθησαν το ίδιο αυτό έτος, δύο ακόμη νομοθετήματα με αντικείμενο την περαιτέρω περιστολή κυρίων και επικουρικών συντάξεων: Ο ν. 4051/2012, με το άρθρο 6 του οποίου μειώθηκαν αναδρομικά κατά 12%, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, οι κύριες συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.300 ευρώ και οι επικουρικές συντάξεις, με κλιμάκωση του ποσοστού μειώσεως (10%, 15% και 20%) αναλόγως του ύψους αυτών και με κατοχύρωση κατώτατου ορίου 200 ευρώ, καθώς και ο ν. 4093/2012, με το άρθρο πρώτο του οποίου, αφʼ ενός μεν μειώθηκαν εκ νέου, σε ποσοστά από 5% έως και 20%, οι από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία συντάξεις, που υπερβαίνουν αθροιστικώς τα 1.000 ευρώ, αφʼ ετέρου δε καταργήθηκαν πλέον για όλους τους συνταξιούχους τα επιδόματα και δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.».
Ας δούμε όμως ένα αναλυτικό παράδειγμα για φανεί το μέγεθος της αλχημείας:
Έστω συνταξιούχος του Ι.Κ.Α. λαμβάνει μεικτό ποσό επικουρικής σύνταξης 480,52 ευρώ. Έχει κρατήσεις:
1)28,83 ευρώ για Εισφορά Αλληλεγγύης
2)90,51 ευρώ του ν.4024/2011
3)72,24 ευρώ του ν.4051/2012 (κρίθηκε αντισυνταγματική!)
4)28,89 ευρώ του ν.4093/2012 (κρίθηκε αντισυνταγματική!)
5)13,52 ευρώ του ν.4052/2012  (-5,2 % ΕΤΕΑ)
6)14,79 ευρώ κράτηση ασθένειας
7)26,6   ευρώ ο φόρος
Καταβλητέο ποσό:205,16 ευρώ
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΜΙΚΤΟ(480,52) – ΜΕΙΩΣΕΙΣ (205,16 δηλ. οι μειώσεις 2,3,4,5,) = 275,36 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ(275,36) Χ 0,4927 (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ) = 135,67 ευρώ (ΝΕΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ  ΠΟΣΟ Ε.Τ.Ε.Α.)
Έστω  ότι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη (Κύρια)  1815,99 ευρώ και μετά τις περικοπές των μνημονιακών νόμων, η καταβαλλόμενη είναι 1523,59 ευρώ.
Επειδή το άθροισμα κύριας και επικουρικής ξεπερνά τα 1.300 ευρώ δεν υπάρχει η λεγόμενη προσωπική διαφορά.
Το ποσό της επικουρικής έχει επιπλέον κρατήσεις 8,14 ευρώ για ασθένεια(6%, ν.4336/2015) και 13,69 ευρώ για το φόρο, οπότε καταλήγει στα 113,84 ευρώ.
Άρα συνταξιούχος με αρχική συνταξιοδοτική  απόφαση π.χ. το 2009,   480,52 ευρώ καταλήγει σήμερα μετά τις μνημονιακές μειώσεις και τον νόμο Κατρούγκαλου, να λαμβάνει ποσό 113,84  ευρώ δηλ ποσοστό μείωσης σχεδόν 77%!
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αν στον επανυπολογισμό είχαν αφαιρεθεί οι επίμαχες μειώσεις το ποσό που θα εισέπραττε ο συνταξιούχος θα ήταν πάνω από 100 ευρώ μεγαλύτερο! Τα συμπεράσματα ανήκουν στο λαό.
Για την ΕΝΥΠΕΚΚ
Ο Πρόεδρος
Αλέξης Π. Μητρόπουλος

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου