«Η σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων είναι ένα δύσκολο, διαχρονικό, πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό ζήτημα - που δεν λύνεται με μαγικούς τρόπους, ούτε μια και έξω, ούτε με επιφανειακές και αρνητικές προσεγγίσεις»

Πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση 2016 του Forum Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά, την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου, στην Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου. Ο Υφ. Παιδείας, κ. Θ. Πελεγρίνης ανέφερε ότι η Δυτική Αττική έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος εκπαίδευσης τσιγγανοπαίδων, εγκαινιάζοντας μια συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής και τους τοπικούς φορείς προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες νομοθετικές, οργανωτικές και προγραμματικές παρεμβάσεις σε σειρά ζητημάτων που εθίγησαν.Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, επεσήμανε καταληκτικά ότι το θέμα της σχολικής ένταξης των τσιγγανοπαίδων είτε δεν αγγιζόταν τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είτε αγγιζόταν με ιδιαίτερα επιζήμιο τρόπο που ευνοούσε τον απομονωτισμό και τη γκετοποίηση, τόνισε την πολύ σημαντική υποστήριξη από το Υπ. Παιδείας και τους ακαδημαϊκούς φορείς και τις αναμενόμενες ωφέλειες από τη λειτουργία του Γραφείου Στήριξης στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής. Επιπλέον, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής δήλωσε:«Η σχολική ένταξη των τσιγγανοπαίδων είναι ένα δύσκολο, διαχρονικό, πολυσύνθετο και πολυπαραγοντικό ζήτημα - που δεν λύνεται με μαγικούς τρόπους,  ούτε μια και έξω. Την τάση γκετοποίησης, όχι μόνο δεν την αποδεχόμαστε αξιακά και ιδεολογικά - αλλά ως Περιφέρεια Αττικής κινητοποιούμε και κάθε διαθέσιμη δύναμη - με την προσδοκία όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να δουν επιτελούς την πραγματικότητα και να σκύψουν στο πρόβλημα -προκειμένου όλοι μαζί να επιτύχουμε την σταδιακή της εξουδετέρωση. Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Θ. Πελεγρίνη για την άψογη συνεργασία και την άμεση επίλυση κάποιων προβλημάτων που του θέσαμε».

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου