Η μυστικότητα της ψηφοφορίας....πάει περίπατο!

 

Η μυστικότητα της ψηφοφορίας διασφαλίζεται μόνο εάν ο εκλογέας ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα αυτοπροσώπως και ιδιοχείρως. Στην περίπτωση που αντιμετωπίζει κινητική βλάβη στα άνω άκρα, έχει το δικαίωμα να το ασκήσει υποστηριζόμενος από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιλέξει το υποδεικνυόμενο από τον  εκλογέα ψηφοδέλτιο, να σταυρώσει εάν το ζητήσει, τα πρόσωπα που ο εκλογέας επιθυμεί, να σφραγίσει ενώπιον του τον φάκελο και να τον ωθήσει στην θυρίδα της κάλπης, υπό την διαρκή εποπτεία του εκλογέα.

" Όστις επαίρεται" για την μεγάλη αξία της διαδικασίας που προβλέπει ο σχετικός νόμος, σύμφωνα με τον οποίο το ψηφοδέλτιο εντός του φακέλου θα μεταφερθεί από τρίτο πρόσωπο, σε άλλο χώρο ή και σε άλλο όροφο, για να ριχθεί δια χειρός του τρίτου προσώπου στην κάλπη, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό είναι δικαστικός αντιπρόσωπος, η μυστικότητα της ψηφοφορίας.....πάει περίπατο!

Επίσης, πώς ο εκλογέας με κινητική αναπηρία θα είναι σίγουρος ότι στην κάλπη έφτασε το ψηφοδέλτιο με τη δική του επιλογή; 

Αν πιστεύετε κάτι τέτοιο τότε να είστε σίγουροι ότι θα παραλάβω ευχαρίστως τα χρήματα που σας ανήκουν για να τα μεταφέρω στην τράπεζα! Απλά τηλεφωνήστε μου! Είμαι πρόθυμος και διαθέσιμος! Όπως και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι!  Όλοι θα.... το πράξουμε μετά χαράς!

Μετά την έξοδο του εκλογέα από το διαχωριστικό ψηφοφορίας, ο δικαστικός αντιπρόσωπος με ευθύνη του παίρνει τον φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο που επέλεξε ο εκλογέας, τον μεταφέρει στο αντίστοιχο εκλογικό τμήμα όπου είναι εγγεγραμμένος να ψηφίσει ο εκλογέας και τον ρίχνει στην κάλπη. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος προβαίνει στη διαδικασία της ενημέρωσης του εκλογικού καταλόγου και της αρμόδιας εφορευτικής επιτροπής. Σε όλα τα στάδια της ως άνω καθοριζόμενης διαδικασίας, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περ. ε', ο δικαστικός αντιπρόσωπος συνοδεύεται από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από εκλογικούς αντιπροσώπους.

Τάκης Αλεξανδράκης.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου