Μειωμένες έως και 30% οι νέες συντάξεις - Ποιοι θα υποστούν τις πρώτες μειώσεις

Στα 413 έως και 1.300 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση θα κυμαίνονται οι συντάξεις με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για υψηλές συντάξεις το ποσοστό αναπλήρωσης (υψηλόμισθος, 40 ή 42 έτη ασφάλισης) φτάνει έως 46,8% του συντάξιμου μισθού.
Οι πρώτοι που θα υποστούν τις μειώσεις του νόμου Κατρούγκαλου είναι περίπου 60.000 ασφαλισμένοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου του 2016.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού που οδηγεί σε συμπιεσμένες αποδοχές θα αγγίξει ακολούθως 200.000 ασφαλισμένους που εκτιμάται πως θα συνταξιοδοτηθούν την επόμενη 5ετία.
Οι μειώσεις κυμαίνονται από 5% έως και 30%.
Μεγάλες απώλειες θα υποστούν οι ασφαλισμένοι με μισθό άνω των 1.000 ευρώ και περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης.
-Για παράδειγμα ασφαλισμένος με μέσο όρο αποδοχών 1.500 ευρώ, θα πάρει σύνταξη με το νέο σύστημα 760 ευρώ ενώ με το προηγούμενο καθεστώς θα έπαιρνε πάνω από 1.000 ευρώ.
-Μητέρα ανηλίκου συνταξιούχος του ΙΚΑ ( ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ) με 9.000 ένσημα και μέσες προς υψηλές αποδοχές με το νέο τρόπο υπολογισμού θα πάρει 829,12 ευρώ ενώ με το προηγούμενο σύστημα θα έπαιρνε σύνταξη 1.113,1 ευρώ.
-Η κατώτερη σύνταξη για εισόδημα ίσο με αυτό του ανειδίκευτου εργάτη (586 ευρώ το μήνα) και με είκοσι έτη ασφάλισης ανέρχεται σε 477 ευρώ, ενώ για 15 έτη ασφάλισης το νέο σύστημα δίνει 413 ευρώ.
Ωστόσο ούτε με τη νέα εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, φαίνεται να «λύνονται» τα χέρια των υπαλλήλων των ταμείων για να αρχίζουν να εκδίδουν οριστικές συντάξεις σε αρκετές κατηγορίες με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι νέες συντάξεις θα αποτελούνται από το άθροισμα της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.
Η ανταποδοτική καθορίζεται από τις συντάξιμες αποδοχές που αποτελούν το μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 και ημέρας που κατατίθεται η αίτηση.
Η αναπροσαρμογή των αποδοχών των ασφαλισμένων μέχρι και το 2020 καθορίζεται από τη μεταβολή του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το σύνολο των ασφαλισμένων.
Για παράδειγμα ο μισθός ύψους 1.000 ευρώ του 2003 αντιστοιχεί σε σημερινές αποδοχές 1291 ευρώ. Ο ίδιος υπολογισμός θα γίνει για τους μισθούς κάθε έτους και θα βγει ο μέσος όρος των αποδοχών ανάλογα με την εξέλιξη του τιμαρίθμου.
Δείτε πώς υπολογίζονται οι νέες συντάξεις στο παράδειγμα που δίνει η εγκύκλιος και αφορά σε υψηλόμισθο με 40 έτη ασφάλισης:
Παραδείγματα
Μισθωτός, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993, με πλήρη απασχόληση από 01/01/2002 έως 30/11/2016 και περισσότερα από 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα μας μεταξύ του 15ου και της 30.11.2016, υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 01/12/2016 σε ηλικία 63 ετών με 12.000 ημέρες ασφάλισης (καθ’ όλο το διάστημα της ασφάλισής του το ποσοστό των εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης δεν ξεπέρασε το 6,67% για τον ασφαλισμένο και το 13,33% για τον εργοδότη).
Οι αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης από 01/01/2002 έως 30/11/2016, όπως αυτές αναπροσαρμόστηκαν με το ΔτΚ ( δείκτης τιμών καταναλωτή ) κατ’ έτος, συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας είναι οι εξής:
Οι συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε 2.578,66 ευρώ (461.580,68 ευρώ /179 μήνες)
Ανταποδοτική σύνταξη: 2.578,66 ευρώ Χ 42,8% (ποσοστό αναπλήρωσης για 12.000 Η.Ε.) = 1.103,67 ευρώ.
Ο ασφαλισμένος δικαιούται και εθνική σύνταξη ύψους 384,00 ευρώ.
Συνολικό ποσό σύνταξης: 384,00 ευρώ + 1.103,67 ευρώ = 1.487,67 ευρώ.
Ειδικές κατηγορίες
1. Στις περιπτώσεις συντάξεων αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας το ποσό της σύνταξης (άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων βάσει του άρθρου 30 ή λόγω παράλληλης απασχόλησης) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο της εθνικής για 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή σήμερα θα λάβει 768 ευρώ.
2. Ο πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά (χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας, χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας ή χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης/λοχείας) δεν θα συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης, ούτε στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης. Θα μετράει μόνο για την συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος.
3. Για τους μισθωτούς με κυμαινόμενες αποδοχές η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου μέχρι και το 2020 γίνεται με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη τιμώ Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και από το 2021 και μετά με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών.
4. Για τις περιπτώσεις των ασφαλιζόμενων παράλληλα σε δύο εργασίες, ασφαλιστέες και οι δύο στον ίδιο πρώην φορέα ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), καθώς και για εκείνες που αφορούν παράλληλη ασφάλιση, το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει στην έκδοση νέας εγκυκλίου.
5. Για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των τυφλών ασφαλισμένων στην περίπτωση που ο χρόνος ασφάλισης υπολείπεται των 35 ετών, η σύνταξη τους θα υπολογίζεται στη βάση των 35 ετών.
Σε περίπτωση που υπερβαίνει τα 35 έτη, υπολογίζεται επί όλου του χρόνου ασφάλισης.
6. Η προσαύξηση της σύνταξης για όσους κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές δεν ισχύει για όσους υπάγονται σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, για συγκεκριμένες αναπηρίες.
Πηγή: pronews.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου