ΕΝΦΙΑ: Αντίμετρα για 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες


Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών δουλεύουν πυρετωδώς όλα τα πιθανά «σενάρια» που μπορούν να εφαρμοστούν ώστε να ελαφρυνθεί το επώδυνο πακέτο μέτρων που έρχεται στη Βουλή με περικοπές σε συντάξεις αλλά και στο αφορολόγητο και η ψήφιση του οποίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για ένα θετικό αποτέλεσμα στο Eurogroup της 22ας Μαΐου.

Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό, κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου, που μίλησε στη «Ναυτεμπορική», ανέφερε ότι εξετάζεται κατά πόσο είναι δυνατόν να αυξηθεί το ανωτέρω όριο, με στόχο να προσεγγίσει και τα 1.000 ευρώ φόρου, ώστε να διευρυνθεί και ο κύκλος των ιδιοκτητών που θα ελαφρυνθούν. 

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι, με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το 2016 7.369.412 ιδιοκτήτες ακινήτων πλήρωσαν συνολικά ΕΝΦΙΑ 2,712 δισ. ευρώ, από το ανωτέρω σύνολο, οι 5.573.390 ιδιοκτήτες κατέβαλαν ΕΝΦΙΑ έως και 750 ευρώ, ενώ έως 1.000 ευρώ ΕΝΦΙΑ πλήρωσαν 5.880.924 ιδιοκτήτες. Επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα υπολογίζεται να είναι έτοιμο για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018, λόγω και της μετάθεσης του χρόνου ευθυγράμμισης των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς, από τον Ιούνιο 2017 στον Δεκέμβριο 2017, και με βάση αυτό θα επιδιωχθεί να εκδοθούν από τον Μάρτιο του 2018 τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους. Βέβαια τόσο ο φετινός όσο και ο ΕΝΦΙΑ του 2018 θα έχουν τον ίδιο εισπρακτικό στόχο, ύψους 2,65 δισ. ευρώ, ενώ εάν δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη του εν λόγω ποσού το 2018 λόγω των νέων τιμών, που θα είναι αρκετά μειωμένες σε σχέση με τις αντικειμενικές που ισχύουν σήμερα, θα πρέπει να μπει «μαχαίρι» στις απαλλαγές που εφαρμόζονται και φέτος.

 Με βάση το νέο σχέδιο, οι τιμές ζώνης που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων θα ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς με τεχνική βοήθεια και για τον λόγο αυτό θα πρέπει μέχρι το τέλος Μαΐου 2017 να έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για την αποτίμηση και την αναπροσαρμογή των φορολογητέων τιμών των ακινήτων. Η συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει να συνεργαστεί με μια ομάδα διευθυντικών στελεχών υψηλού επιπέδου, στην οποία θα συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με στόχο να βελτιωθεί η ικανότητα της μονάδας αποτίμησης ακινήτων με την πρόσληψη έμπειρου εκτιμητή και αν χρειαστεί να ζητηθεί τεχνική βοήθεια μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2017.

Εφόσον τηρηθεί το ανωτέρω πλαίσιο, θα πρέπει έως το τέλος Ιουλίου 2017 να έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και να έχει προσδιοριστεί η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των αξιών και η μεθοδολογία αποτίμησης που σχετίζονται με τις διαφορετικές κατηγορίες των ακινήτων. Στη συνέχεια με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, θα πρέπει:     
Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 να έχει συγκροτηθεί ειδική-τεχνική ομάδα για την αναπροσαρμογή των φορολογητέων αξιών της ακίνητης περιουσίας, αλλά και να έχει αναπτυχθεί μια μόνιμη πλατφόρμα πληροφόρησης για την αναπροσαρμογή των φορολογητέων αξιών των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.     

Στο τέλος Νοεμβρίου 2017 να έχει εξασφαλιστεί ο πλήρης προσδιορισμός της ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω του υφιστάμενου κτηματολογίου και μέσω διασταυρωτικού ελέγχου όλων των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με όλες τις μεμονωμένες ιδιοκτησίες. 

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 να έχει θεσπιστεί η νομοθεσία για την ευθυγράμμιση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με τις τιμές αγοράς. Υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα τηρηθούν κατά γράμμα, θα πρέπει έως το τέλος Μαρτίου να έχουν εκδοθεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ του έτους 2018 με βάση τις νέες φορολογητέες τιμές. 

Στην περίπτωση που οι νέες τιμές ακινήτων οδηγήσουν σε μικρή πτώση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα 2,65 δισ. ευρώ, θα διευρυνθεί η φορολογητέα βάση του φόρου και οι συντελεστές υπολογισμού του θα προσαρμοστούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος των εσόδων και να διατηρηθεί ο φορολογικά ουδέτερος χαρακτήρας της μεταρρύθμισης.


Πηγή: Ναυτεμπορική


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου