Παγιδευμένη στις υπογραφές της η κυβέρνηση στο ζήτημα του χρέους!


Έχει δεσμευτεί γραπτά και αμετάκλητα να μην θέσει θέμα ελάφρυνσης
του χρέους πριν τον Αύγουστο 2018!

Ιδού τα 2 κείμενα!

Μετά τη νέα ταπείνωσή της η κυβέρνηση στο Eurogroup της 22-5-2017, κυβερνητικά στελέχη επιρρίπτουν την ευθύνη της ήττας στους εκπροσώπους της Τρόικα αποκρύπτοντας σκοπίμως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση με δύο υπογραφές της!!
Είναι οι υπογραφές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κάτω από τα κείμενα που επικαλείται και πάντα επισείει ο κ.Σόιμπλε όταν η κυβέρνηση θέτει, προσχηματικά και για «εσωτερική κατανάλωση», το ζήτημα της ελάφρυνσης του χρέους.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα χωρίς σχόλια τις επίμαχες δεσμεύσεις της κυβέρνησης, που με υπογραφές των κ.κ. Τσίπρα και Τσακαλώτου έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα της χώρας μας να ζητήσει μέτρα ελάφρυνσης του χρέους πριν τη λήξη του τρίτου Προγράμματος τον Αύγουστο του 2018!

1ο κείμενο: Απόφαση Συνόδου των αρχηγών των κρατών-μελών
 της Ευρωζώνης της 12-7-2015
 «Μέσα σ’αυτό το περιβάλλον, στο πλαίσιο ενός πιθανού μελλοντικού προγράμματος του Ε.Μ.Σ. και σε ευθυγράμμιση με το πνεύμα της δήλωσης του Eurogroup το Νοέμβριο του 2012, το Eurogroup είναι έτοιμο να εκτιμήσει, αν χρειάζεται, πιθανά πρόσθετα μέτρα (ενδεχόμενες μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και πληρωμής) στοχεύοντας να διασφαλίσει ότι οι μικτές χρηματοδοτικές ανάγκες θα παραμείνουν σε βιώσιμο επίπεδο. Αυτά τα μέτρα θα εξαρτώνται από την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που θα συμφωνηθούν σε ένα πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εκτιμηθούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Το Eurosummit  επισημαίνει ότι ονομαστικό κούρεμα του χρέους δε μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Οι Ελληνικές Αρχές επιβεβαιώνουν την ανεπιφύλακτη δέσμευσή τους να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές πλήρως και εγκαίρως.»
και το πρωτότυπο στην αγγλική:
«Against this background, in the context of a possible future ESM programme, and in line with the spirit of the Eurogroup statement of November 2012, the Eurogroup stands ready to consider, if necessary, possible additional measures (possible longer grace and payment periods) aiming at ensuring that gross financing needs remain at a sustainable level. These measures will be conditional upon full implementation of the measures to be agreed in a possible new programme and will be considered after the first positive completion of a review.
The Euro Summit stresses that nominal haircuts on the debt cannot be undertaken.
The Greek authorities reiterate their unequivocal commitment to honour their financial obligations to all their creditors fully and in a timely manner.».


2ο κείμενο: Απόφαση Eurogroup της 25-5-2016!
«Η πιθανή ελάφρυνση του χρέους θα εφαρμοστεί μετά το τέλος του προγράμματος στα μέσα του 2018 και ο τρόπος θα αποφασιστεί από το Eurogroup και με βάση την αναθεωρημένη Ανάλυση Βιωσιμότητας του Χρέους και σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, υπό την αίρεση της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος».
Και στα αγγλικά:
«The possible debt relief will be delivered at the end of the programme in mid-2018 and the scope will be determined by the Eurogroup on the basis of a revised DSA in cooperation with the European Institutions for purposes of taking into account the European policy framework, subject to full implementation of the programme.». 
Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να πει όλη την αλήθεια στον λαό δίνοντας στη δημοσιότητα τα κείμενα που έχει υπογράψει και με τα οποία έχει δεσμεύσει τον ελληνικό λαό καταπλεονεκτικά και υπέρ των δανειστών για πολλές δεκαετίες!
                                          Για την ΕΝΥΠΕΚΚ
                                   Η Εκτελεστική Επιτροπή


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου