Προνοιακές παροχές για Άτομα με αναπηρία μέσω ηλεκτρονικής αίτησης

Μπράβο στον Δήμαρχο και στον Δήμο Αμπελοκήπων για την πρωτοβουλία τους να εξυπηρετούν ηλεκτρονικά αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Είναι ένα παράδειγμα που αξίζει να ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι, προσφέροντας τη δυνατότητα και τις γνώσεις στις ευπαθείς κατηγορίες συμπολιτών μας με τέτοιο τρόπο. Αυτό θα έπρεπε να είναι υποχρέωση και να έχει γίνει με απόλυτη προτεραιότητα σε όλους τους Δήμους της χώρας, αντί για παχιά λόγια, χτυπήματα στην πλάτη, γραφειοκρατία και άλλα πολλά απαγορευτικά εμπόδια που στερούν τα ευεργετήματα της κάθε κατηγορίας. 
 Από Δευτέρα 23 Ιουλίου το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πιλοτικής διαδικασίας απονομής προνοιακών παροχών για τα Άτομα με Αναπηρία, μέσω υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου.
10 σημαντικά βήματα για τους ενδιαφερόμενους:
1. Η αίτηση υποβάλλεται, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του Κέντρου Κοινότητας και της υπηρεσίας του ΟΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης
2. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης απαιτεί τα εξής στοιχεία
α) καταχώρηση ΑΜΚΑ – ΑΦΜ
β) εμφάνιση προσυμπληρωμένων στοιχείων και συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν όπως : προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία αντιπροσώπου, κατηγορία δικαιούχου κ.α.
γ) επιλογή επιδόματος / προγράμματος (π.χ. τυφλότητας κλπ) καθώς και τυχόν πρόσθετων λόγων εξέτασης από τα ΚΕΠΑ (π.χ. απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας).
δ) Ασφαλιστικό στάτους : τυχόν σύνταξη από άλλο φορέα, νοσηλεία σε ίδρυμα ή προνοιακή μονάδα κ.α.
ε) συμπλήρωση IBAN
στ) αποθήκευση
3. Μετά την αποθήκευση της αίτησης δημιουργείται στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ, ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, αποδίδεται στον αιτούντα κωδικός εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠΑ και αυτός παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό της κύριας πάθησης.
4. Ο γιατρός της κύριας πάθησης, με βάσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, συμπληρώνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ τον φάκελο αναπηρίας με το εισηγητικό και αποστέλλει ηλεκτρονικά τον φάκελο στα ΚΕΠΑ.
5. Ο αιτών ενημερώνεται με sms και email για την ημερομηνία εξέτασής του.
6. Η απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό σύστημα των ΚΕΠΑ και ο αιτών ενημερώνεται με sms και email , ώστε να εισέλθει με τον κωδικό του και  να λάβει γνώση. Μπορεί να δηλώσει αν αποδέχεται την απόφαση ή μπορεί εντός προθεσμίας 10 ημερών να προσφύγει σε δευτεροβάθμια επιτροπή.
7. Στην δευτεροβάθμια επιτροπή διεκπεραιώνεται η προσφυγή με τον ίδιο τρόπο.
8. Η τελεσίδικη απόφαση αποστέλλεται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠΑ στον ΟΠΕΚΑ. Εφόσον στον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας εμφανίζονται να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την απονομή του επιδόματος, εγκρίνεται η αίτηση.
9. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώθηκε από τον αιτούντα και στον οποίο εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
10. Η καταβολή της παροχής σε χρήμα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξέτασής του από τα ΚΕΠΑ.
Για περαιτέρω πληροφορίες:
Κέντρο Κοινότητας (Έλλης Αλεξίου 9 - Μενεμένη, Δευτέρα – Παρασκευή ώρες 08:00-14:00)
στα τηλέφωνα 2310729270/2310729273
Παράρτημα Ρομά (Οδυσσέως Ανδρούτσου 2 – Δενδροπόταμος, Δευτέρα – Παρασκευή ώρες
08:00-14:00) στα τηλέφωνα 2310771480/2310771607.
E-mail: kentrokoinotitas@ampelokipi-menemeni.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου