Ανατροπές στις νέες συντάξεις γήρατος, χηρείας, αναπηρίας


gettyimages-479114500.jpg

Σειρά διευκρινίσεων για τον τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων γήρατος των αγροτών, των  νέων συντάξεων χηρείας (ή θανάτου) αλλά και εκείνων που λαμβάνουν οι ΑμεΑ έδωσε το υπουργείο Εργασίας. 
Σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές εγκυκλίους, το 25% της σύνταξης θανάτου δικαιούνται τα άγαμα τέκνα έως 18 ετών, τα άγαμα τέκνα έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν αλλά και τα άγαμα τέκνα τα οποία είναι ανίκανα για εργασία. Το  50% - 100% της σύνταξης του θανόντος δίδεται σε όσα παιδιά είναι ορφανά και από τους δύο γονείς.
Επίσης,  οι συντάξεις αναπηρίας θα συνεχίσουν να υπολογίζονται όπως και προ του νόμου Κατρούγκαλου.
Σχετικά με την αναγνώριση οφειλόμενου ασφαλιστικού χρόνου από τους αγρότες που θέλουν να βγουν στη σύνταξη, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την καταβολή των ελάχιστων μηνιαίων εισφορών…
1) Συντάξεις χηρείας (ή θανάτου): Ποιοι είναι οι όροι χορήγησής της σε άγαμα τέκνα, άγαμα τέκνα ανίκανα για βιοποριστική εργασία και τα ορφανά και από τους δύο γονείς
Πιο αναλυτικά, αναφορικά  με τις  προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, εφόσον ο θάνατος επήλθε από τις 13 Μαΐου 2016 και έπειτα, αποσαφηνίζεται πως τα  νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετημένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, δικαιούνται της σύνταξης λόγω θανάτου, εφόσον:

-Είναι  άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτό ισχύει εκτός κι αν φοιτούν σε ανώτερες σχολές ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού (ακόμη και αν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή εκπονούν διδακτορική διατριβή) ή σε ΙΕΚ ή σε Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χορήγηση της σύνταξης παρατείνεται έως τη λήξη της φοίτησής τους σε αυτές και, σε κάθε περίπτωση, έως τη συμπλήρωση του 24ου  έτους τους.

-Κατά τον χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα προς κάθε βιοποριστική εργασία. Αυτό ισχύει εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, οπότε η σύνταξη συνεχίζει να καταβάλλεται και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας και για όσο διαρκεί η ανικανότητα προς κάθε βιοποριστική εργασία.

Σε  όλες τις περιπτώσεις (άγαμου τέκνου έως τα 24 έτη του, άγαμου τέκνου ανίκανου για βιοποριστική εργασία ακόμα και μετά τα 24 έτη του κ.λπ.), το ποσό της σύνταξης του θανόντος συνταξιούχου επιμερίζεται σε ποσοστό 25% για κάθε παιδί.

Το ποσοστό αυτό, όμως,  διπλασιάζεται αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, δηλαδή διαμορφώνεται σε 50% (2 x 25%) για κάθε ορφανό τέκνο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς.

Τα  αμφοτεροπλεύρως ορφανά (δηλαδή εκείνα τα οποία έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους), παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή εδικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος, με την προϋπόθεση να μην εργάζονται, να μην ασκούν κάποιο επάγγελμα ή να μη λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.

2) Συντάξεις αναπηρίας
Όσον αφορά τις συντάξεις αναπηρίας, η ίδια εγκύκλιος επισημαίνει πως δεδομένου ότι έως σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί, και μέχρι να θεσπιστούν, νέοι ενιαίοι κανόνες για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, όλων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, και δεν υφίσταται από τις διατάξεις του ν. 4387/2016   (σ.σ. νόμος Κατρούγκαλου) ή άλλου μεταγενέστερου νόμου άλλη πρόβλεψη ως προς τη συνταξιοδότηση της συγκεκριμένης κατηγορίας συνταξιούχων, εξακολουθούν να ισχύουν οι προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 5 του ν. 3232/2004 ως ειδικότερες των διατάξεων του αρ. 12 του ν. 4387/2016".

3) Νέες συντάξεις γήρατος ασφαλισμένων του τέως ΟΓΑ: Πώς γίνεται η αναγνώριση του οφειλομένου χρόνου
Η αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου γίνεται καταβάλλοντας την ελάχιστη εισφορά υπέρ της κύριας ασφάλισης (20% x 70% x 586 ευρώ) για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να προκύψει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Συγκεκριμένα, νεότερη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ επισημαίνει πως οι ήδη εγγεγραμμένοι μόνο στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης μπορούν να εξοφλήσουν το σύνολο ή μέρος του χρόνου για τον οποίο οφείλουν εισφορές στον κλάδο  των αγροτών.
Τα παραπάνω  πρόσωπα μπορούν να αναγνωρίσουν μέρος ή το σύνολο του οφειλόμενου χρόνου στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλεται μία φορά πριν από τη συνταξιοδότησή τους.
Τονίζεται πως :
- Ο χρόνος αναγνώρισης του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης τ. ΟΓΑ δεν μπορεί να συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο ή σε άλλον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή με χρόνο λήψης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα από κάποιον από τους φορείς αυτούς.
- Αναδρομική ασφάλιση στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, για το χρονικό διάστημα από 1/1/88 μέχρι 31/12/97, δεν επιτρέπεται.
Η αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών που ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο, άπαξ πριν από τη συνταξιοδότησή του.
Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για κάθε μήνα αναγνώρισης εισφορά ύψους 82,05 ευρώ. Τα νέα αυτά ποσά υπολογισμού έχουν εφαρμογή από την ψήφιση του Ν. 4488/2017, ήτοι από 13/9/2017.
Επισημαίνεται ότι:
- Το ποσό των 82,05 ευρώ ανά μήνα είναι το 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 x 70% x 20%).
- Η εξόφληση του συνολικού ποσού εξαγοράς γίνεται:
*Εφάπαξ, με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του αναγνωριζόμενου χρόνου εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2%.
*Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, τόσες όσοι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Οι μηνιαίες δόσεις καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
- Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος πριν από την εξόφληση της εισφοράς εξαγοράς, το ποσό της εξαγοράς που δεν έχει εξοφληθεί συνυπολογίζεται με τις λοιπές οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
- Η σύνταξη θα χορηγείται αν το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης δεν ξεπερνά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται ή θα παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών της σύνταξης κατ' εφαρμογή του ίδιου άρθρου.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου