Τέλη Κυκλοφορίας: Απαλλαγή για τους Γονείς Ανηλίκων ΑμεΑΤο δικαίωμα της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας μπορεί να παραχωρείται στους γονείς των ανηλίκων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η εγκύκλιος βασίζεται στο άρθρο 29 του νόμου 4538/2018, που ψηφίστηκε πριν από δύο μήνες. Ο νόμος προβλέπει ότι το δικαίωμα της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας μπορεί να παραχωρείται από τους ανηλίκους ΑμΕΑ στους γονείς τους ή στο πρόσωπο που έχει την επιτροπεία τους.

Η παραχώρηση ισχύει έως την ενηλικίωση του ατόμου με αναπηρία και για ένα μόνο όχημα. Αυτό ισχύει ακόμα κι αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται φροντίζει περισσότερους του ενός ανηλίκους ΑμΕΑ, σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ.

Η παραχώρηση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δεν αφορά μόνο τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα που εξ αρχής ταξινομούνται ως αναπηρικά. Αφορά και εκείνα που ενώ ταξινομήθηκαν χωρίς απαλλαγή από τα τέλη, αργότερα έγιναν αναπηρικά.

Στις εφορίες
Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ απεστάλη στις εφορίες, διότι για να χορηγηθεί η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, απαιτείται απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ. Η απόφαση εκδίδεται έπειτα από έλεγχο και των λοιπών προϋποθέσεων για τη χορήγησή της.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι αποφάσεις παραχώρησης της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική ένδειξη.

Η ένδειξη θα είναι ως εξής: «Χορηγείται στον/στην …………… για λογαριασμό του ανήλικου αναπήρου ………, και ισχύει έως και το έτος …… (έτος ενηλικίωσής του αναπήρου)».

Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει κατά τη χορήγηση της απαλλαγής να χορηγείται και ΑΦΜ στο όνομα του ανηλίκου αναπήρου. Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτή η συσχέτιση στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων των προσώπων που σχετίζονται με την απαλλαγή.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου