Διακοπή κακών συνηθειών


Περίπου το 80 % των σκουπιδιών στη θάλασσα προέρχεται από την ξηρά. Τα περισσότερα είναι πλαστικά. Σήμερα βρίσκουμε πλαστικές σακούλες στα στομάχια των θαλασσοπουλιών και των εγκλωβισμένων φαλαινών, επομένως ήρθε προφανώς η ώρα να δράσουμε.Περιορισμός της κατανάλωσηςΣύμφωνα με τη νέα οδηγία για τις πλαστικές σακούλες, οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι μέχρι τα τέλη του 2019 δεν θα καταναλώνονται πάνω από 90 λεπτές σακούλες σε ετήσια βάση ανά άτομο. Μέχρι το τέλος του 2025, αυτός ο αριθμός θα πρέπει να μειωθεί σε 40 σακούλες ανά άτομο. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν χρεώσεις ή τέλη ή εθνικούς στόχους μείωσης. Οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν είτε μέσω υποχρεωτικών μέτρων ή συμφωνιών με οικονομικούς τομείς. Είναι επίσης δυνατή η απαγόρευση των σακούλων, αν αυτές οι απαγορεύσεις συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα κράτη μέλη έπρεπε να ενημερώσουν την Επιτροπή μέχρι τον Νοέμβριο του 2016 σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των νέων κανόνων.
Μερικές χώρες έχουν επιλέξει τις υποχρεωτικές χρεώσεις. Άλλες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία,έχουν επιλέξει τη σύναψη συμφωνιών με τον τομέα λιανικής πώλησης. Εναλλακτικά, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν απαγορεύσει όλες τις πλαστικές σακούλες εκτός από τις βιωδιασπώμενες και τις λιπασματοποιήσιμες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία, με τη σειρά τους, επέλεξαν να επιβάλουν χρεώσεις στις σακούλες. Και στην Εσθονία οι σακούλες δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες δωρεάν.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου