Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας


Αποτέλεσμα εικόνας για Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αγριάς Βόλου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου (ΚΦΑΑΒ) λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2008, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης, στην Αγριά Βόλου. Η δυναμικότητα της δομής ανέρχεται στα 30 άτομα.
Το Κέντρο χρηματοδοτείται στην παρούσα φάση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, μέσω του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου έως σήμερα έχουν φιλοξενηθεί περισσότεροι από 1400 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ηλικίας 12 - 18 ετών, κυρίως από τη Συρία, την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, καθώς και από αφρικανικές χώρες.
Πρωταρχικός σκοπός της δομής είναι η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων (στέγαση, ολοήμερη σίτιση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νομική συνδρομή για την έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εγγραφή στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα κ.α.), με απώτερο στόχο να παρασχεθούν στους ανηλίκους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
Πρόκειται για μια ανοικτή δομή φιλοξενίας, στην οποία οι φιλοξενούμενοι ανήλικοι παραπέμπονται για φιλοξενία μέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Όλοι οι φιλοξενούμενοι ανήλικοι, ενημερώνονται, με την άφιξή τους στο Κέντρο, για τον κανονισμό λειτουργίας της δομής, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τους κινδύνους που διατρέχουν ως ασυνόδευτοι ανήλικοι εκτός προστατευμένου πλαισίου φιλοξενίας.
Όλοι οι επαγγελματίες του Κέντρου καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παραμονή τους στη δομή θα πληροί τις προϋποθέσεις για την προστασία των δικαιωμάτων τους και την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Για το σκοπό αυτό υλοποιούνται δράσεις που στοχεύουν στην ψυχολογική τους υποστήριξη και την τόνωση της ομαδικότητας.
Παρά το γεγονός ότι στους ανηλίκους παρέχεται ένα προστατευμένο πλαίσιο και επαρκής πληροφόρηση για τους κινδύνους που διατρέχουν σε περίπτωση αποχώρησής τους από τη δομή, συχνά εκδηλώνουν την επιθυμία να αποχωρήσουν. Σε περίπτωση που σημειωθεί οικειοθελής αποχώρηση ανηλίκου φιλοξενούμενου, η Κοινωνική Υπηρεσία της δομής ακολουθεί τις απαιτούμενες διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες εντός 24ώρου ενημερώνεται η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου - Γραφείο Αλλοδαπών για την εξαφάνιση - αποχώρηση και σε εύλογο χρονικό διάστημα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου και το ΕΚΚΑ.
Δεδομένου ότι σε όλες τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων που λειτουργούν από διάφορους φορείς παρουσιάζονται αντίστοιχα ζητήματα οικειοθελούς αποχώρησης ανηλίκων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς και συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής εμβέλειας για τη συντονισμένη αντιμετώπιση του φαινομένου.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου