ΜΙΝΕΤΤΑ ασφαλιστική: Σημείο Εξυπηρέτησης κωφών επισκεπτών

Ένα παράδειγμα προς μίμηση από την "ΜΙΝΕΤΤΑ" και ένα ακόμη βήμα στη σωστή κατεύθυνση, ώστε τα ΑΜΕΑ να εξυπηρετούνται όπως οποιοσδήποτε άλλος πολίτης.
"Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική προχώρησε, πρώτη από τον ασφαλιστικό κλάδο, στη δημιουργία σημείου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των βαρήκοων ή κωφών επισκεπτών της, με την χρήση της εφαρμογής IRIS (relay service). 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, η οποία δημιουργήθηκε από την εταιρεία BEVICA σε συνεργασία με το ΕΙΚ (Εθνικό Ίδρυμα Κωφών), ο χρηστής έχει τη δυνατότητα να λάβει άμεσα διερμηνεία από και προς τη νοηματική γλώσσα, με εξ’ αποστάσεως διερμηνέα. Για τον σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε ειδικός προσβάσιμος χώρος στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στον οποίο έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονική συσκευή, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται άμεση και ασφαλής σύνδεση με το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.
Η ΜΙΝΕΤΤΑ θα συνεχίσει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, όπως βέβαια και στις κοινωνικές ομάδες που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη, κάτι άλλωστε που αποτελεί και βασικό πυλώνα των δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας της Εταιρείας."

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου