Διόδια: Νίκη των ανέργων πολιτών απέναντι στην Εγνατία Οδό

Μετά από προσφυγή ανέργων πολιτών στον "Συνήγορο του Πολίτη", η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." αναγκάστηκε να εναρμονιστεί με την διάταξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία προβλέπει ότι «οι άνεργοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τέλους διοδίων διερχόμενοι µε οχήματα ιδιοκτησίας τους από σταθμούς διοδίων της εταιρείας", εφόσον βέβαια διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ζήτησε αρχικά από την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε.» να προβεί στην ορθή ερμηνεία της σχετικής διάταξης. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε και ο Συνήγορος επανήλθε επισημαίνοντας ότι η Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είχε εκδώσει γνωμοδότηση για το εξεταζόμενο θέμα η οποία είναι ταυτόσημη µε τις απόψεις της Ανεξάρτητης Αρχής, οπότε και το θέμα διευθετήθηκε.
Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα έως τώρα εισπραχθέντα από τις διελεύσεις των ανέργων. Θα επιστραφούν στους δικαιούχους; Θα "ξεχαστούν"; Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι ο αδικημένος παρουσιάζεται στο τέλος ως επαίτης.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου