Επιδότηση της αλλαγής ονόματος λογαριασμού ΔΕΗ για το επίδομα ενοικίου

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, το επίδομα ενοικίου θα χορηγείται μόνο στους δικαιούχους με τον λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά τους. Καθώς, όμως το κόστος της μεταφοράς του ονόματος είναι μεγάλο, το Υπουργείο επεξεργάζεται τρόπο για να καλύψει ένα μέρος του, για τους δικαιούχους με χαμηλά εισοδήματα.
Η αλλαγή του ονόματος θεωρείται υποχρεωτική ώστε να υπάρχει ευκολότερος έλεγχος και διασταύρωση στοιχείων, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ένας δικαιούχος με πολλές κατοικίες παίρνει πολλαπλά επιδόματα ενοικίου.
Κατά συνέπεια, όποιος δικαιούχος του επιδόματος ενοικίου επιδιώκει την συνέχισή της λήψης του, θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 να έχει μεταφέρει τον λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά του.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου