Το 2018 η εφορία άδειασε 816.721 λογαριασμούς!


Παρά τα όσα λένε οι κυβερνώντες, είναι τραγική η κατάσταση στην πραγματική οικονομία και την αγορά

Ποσό που υπερβαίνει τα 5,5 δισ. ευρώ συγκέντρωσε πέρυσι το δημόσιο από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών

Από τα κακό στο χειρότερο πηγαίνει η πραγματική οικονομία και η αγορά παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο της. Η κατάσταση είναι δραματική και εξηγείται ως ένα βαθμό από τις κατασχέσεις και τα χρέη σε εκατομμύρια φορολογούμενους. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους και είναι τραγικά για μια κανονική οικονομία.
Ποσό που υπερβαίνει τα 5,5 δισ. ευρώ συγκέντρωσε πέρυσι το δημόσιο από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιουσιακών στοιχείων, προγράμματα  πλειστηριασμών σύμφωνα με το απολογιστικό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Πρόκειται για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων οι οποίες εμφανίζουν μείωση κατά 52,5% σε σχέση με το 2017 αλλά οι εισπράξεις είναι αυξημένες,  που  σημαίνει ότι οι κατασχέσεις ήταν στοχευμένες.
Από τον απολογισμό της ΑΑΔΕ για το περασμένο έτος και τον προγραμματισμό της για το τρέχον, προκύπτει ακόμα ότι μόλις 3,5 στα 100 ευρώ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το δημόσιο έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις σταδιακής εξόφλησης ενώ εντυπωσιακό είναι το στοιχείο πως από το συνολικό ύψος των 104,365 δις ευρώ παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων το πλέον εισπράξιμο μέρος του περιορίζεται σε μόλις 8,464 δις ευρώ.
Το 2018, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε :
·        816.721 κατασχέσεις στα χέρια τρίτων με μείωση 52,5% σε σχέση με τις 1.719.733 παρεμβάσεις του 2017
·        15.884 προγράμματα πλειστηριασμού με μείωση 13,6% σε σχέση με 18.792 το 2017
·        22.298 παραγγελίες κατάσχεσης με μείωση 5,6% έναντι 23.620 το 2017
·        8.350 υποθήκες με αύξηση 97,8% έναντι των 4.222 του 2017.
Συνολικά, με βασικό όπλο τα στοχευμένα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης η ΑΑΔΕ κατάφερε να βάλει πέρυσι στο ταμείο του δημοσίου 5,517 δις ευρώ το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προέρχεται από άμεσους φόρους. Το 2017, διπλάσιος αριθμός κατασχέσεων είχε οδηγήσει σε εισπράξεις 5,1 δις ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019 διαμορφώθηκε σε 104, 365 δις ευρώ και από αυτά σε ρύθμιση έχει υπαχθεί ποσό 3,698 δις ευρώ ήτοι ποσοστό 3,5%.
Το πραγματικό, αφαιρούμενων των χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019, ανέρχεται σε 86,255  δις ευρώ αλλά «το συνολικό «αποτελεσματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το πλέον εισπράξιμο μέρος αυτού, ανήλθε την 01/01/19 σε 8,484 δις ευρώ  και αποτελεί το 8,1% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου».
Από την ανάλυση του χρόνου δημιουργίας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το δημόσιο, προκύπτει ότι από τα 104,3 δις ευρώ ένα ποσοστό της τάξεως του 83,3% δημιουργήθηκε έως τις 30 Νοεμβρίου 2016 και ένα ποσοστό 16,7% προέρχεται/αφορά την χρονική περίοδο 01/12/2016 έως 01/01/2019.
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι άλλωστε τα στοιχεία που δείχνουν ότι πρόστιμα, δάνεια και λοιπά μη φορολογικά έσοδα αντιστοιχούν σε περίπου 1 στα 2 ευρώ των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Από τα στοιχεία προκύπτει  ότι από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της 01/01/2019 ποσοστό:
·        47,7% αφορά μη φορολογικά έσοδα (πρόστιμα ΚΒΣ, δάνεια κ.λπ.)
·         27,5% αφορά έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, πρόστιμα έμμεσων φόρων κ.λπ.)
·        22,0% αφορά άμεσους φόρους (φόροι εισοδήματος, φόροι περιουσίας κ.λπ.)
·        2,8% αφορά λοιπά μη φορολογικά έσοδα.
Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι περίπου 43.000 οφειλέτες χρωστούν περισσότερα από 93 δις ευρώ ενώ περίπου 3,5 εκατομμύρια μικροοφειλέτες χρωστούν μόλις 2,5 δις ευρώ. Ειδικότερα , όσον αφορά τις κατανομές, ανά κατηγορία ποσού οφειλής, του πλήθους των οφειλετών και του ποσού των αντίστοιχων οφειλών τους, του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου την 1η Ιανουαρίου 2019 παρατηρείται ότι:
·        ποσοστό 87,4% των οφειλετών (3.554.463 οφειλέτες), με βασική οφειλή μικρότερη των 5.000 ευρώ , διακρατούν το 2,4% (2,465 δις ευρώ) του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου,
·        ποσοστό 1,1% των οφειλετών (42.877 οφειλέτες), με βασική οφειλή μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ διακρατούν το 89,5% (93.378 δις ευρώ)
·        στις ενδιάμεσες κατηγορίες βασικής οφειλής από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ ποσοστό 11,5% των οφειλετών (467.410 οφειλέτες) διακρατούν το 8,2% (8,521 δις ευρώ) .
Ο συνολικός αριθμός οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2018 ανήλθε σε 4.064.750, έναντι 4.068.857 το 2017.  Ο συνολικός αριθμός οφειλετών για τους οποίους η φορολογική διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα ανήλθε το 2018 σε 1.821.736 (έναντι 1.744.115 το 2017).
Το πλήθος των οφειλετών για τους οποίους λήφθηκαν μέτρα το 2018 ανήλθε σε 1.168.438 (μοναδικά ΑΦΜ) έναντι 1.050.077 το 2017. Το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της φορολογικής διοίκησης ανήλθε το 2018 σε 64% έναντι στόχου 59%.
Ο συνολικός αριθμός των νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν το έτος 2018 από τα τμήματα δικαστικού και νομικής υποστήριξης των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων ανήλθε σε 880.824 έναντι 1.786.121 νέων μέτρων τα οποία λήφθηκαν το 2017, με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (92,7%).
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η  μείωση του πλήθους των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων περιόδου 2018 σε σχέση με το 2017, οφείλεται στην αξιοποίηση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών (ΔΕΙΣΠΡ Γ 1182437/ 05.12.2017) με το οποίο πραγματοποιείται αποτελεσματική και στοχευμένη χρήση των ανωτέρω μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου