Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (ΙΝΜΕΚΟ) - πρόγραμμα


To πρόγραμμα (SOCIALNEET) αποσκοπεί στην δημιουργία απασχόλησης για νέους κάτω των 30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs),  δεν αφορά μια μεμονωμένη κοινωνική επιχείρηση.
Αφορά το πώς ένα μεγάλο ανοικτό δίκτυο συλλογικοτήτων - Δήμων θα συνεργαστεί με  κοινωνικές επιχειρήσεις πάνω σε πρότυπα καινοτόμα σχέδια συνεργειών για την αξιοποίηση των  ανενεργών πόρων και  κοινωνικού κεφαλαίου σε τοπικό επίπεδο.
Είναι ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής και οργάνωσης ανοικτό σε όλους τους φορείς.
Την Τετάρτη 17/04/2019, 17:00 - γίνεται
Εναρκτήρια Εκδήλωση του Έργου SOCIALNEET στο Novus City Hotel, με την συμμετοχή είκοσι (20) διακεκριμένων ομιλητώναπό τον Ακαδημαϊκό, τον Επιχειρηματικό, τον Επιστημονικό, τον Συνδικαλιστικό αλλά πάνω από όλα τον χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσιάζεται παρακάτω:
16:30 - 17:00
Registration / Εγγραφές
Α Μέρος - Το έργο SOCIALNEET στην Ευρωπαϊκή του Διάσταση (Project SOCIALNEET and its European Dimension)
17:00 - 17:10
Social Economy & Policies for Demand
O  Dr Andreas Lytras Panteion University
17:10 - 17:20
Presentation of the Project SOCIALNEET
O  Nectarios Oudeniotis, INMEKO
17:20 - 17:30
Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw in the Project SOCIALNEET
O  Anna Lew-Starowicz , Local Project Manager Janusz Korczak Pedagogical University
17:30 - 17:40
Rezekne Academy of Technologies in the Project SOCIALNEET
O  Dr. Gilberto Marzano, Head of the Laboratory of Pedagogical Technologies at the Research Institute of Regional Studies (REGI) & Velta Lubkina, Director of the Research Institute of Regional Studies (REGI)
17:40 - 17:50
Municipality of Mataro in the Project SOCIALNEET
O  Olga Valls, Superior technical support of the local employment service
17:50 - 18:00
IVEPE-SEV in the Project SOCIALNEET
O  Thanos Totsikas, Quality Management & Certification Division Director
18:00 - 18:10
Craftsmen Association of Terni in the Project SOCIALNEET
O  Dr. Corrado Bordoni, Export Office Manager
18:10 - 18:20
European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) in the Project SOCIALNEET
O  Erdmuthe Klaer-Morselli, Deputy Secretary-General, REVES
Ολοκλήρωση Α Μέρους Εκδήλωσης

Β Μέρος - Το έργο SOCIALNEET στην Ελλάδα - Βιώσιμες Συνεργατικές Πρωτοβουλίες και Καινοτόμα Σχέδια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
18:30 - 18:40
Συνεργατισμός & Κοινωνική Οικονομία
O  Δρ. Ανδρέας Λύτρας, Καθηγητής Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
18:40 - 18:50
Δημιουργία Ζήτησης για την Κοινωνική Οικονομία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
O  Βασίλης Τακτικός, Δ/ντης ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.
18:50 - 19:00
 Συνεταιρισμοί στο χώρο της ψυχικής υγείας
O  Πόλα Νικολάου, Γραμματέας Ομοσπονδίας ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.    
19:00 - 19:10
Βιώσιμες Συνεργατικές Κοινότητες & Κοινωνικό Κεφάλαιο
O   
19:10 - 19:20
Συνεργατικά Σχήματα Κοινωνικής Καινοτομίας
O  Σύρος Κοσκοβόλης,  Εκπρόσωπος του Δικτύου Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής (Collaborativeterra.net)
19:20 - 19:30
Η προοπτική δημιουργίας Απασχόλησης για NEETS στην Πληροφορική και στις Νέες Τεχνολογίες
O  Θάνος Τότσικας, Quality Management & Certification Division Director ΙΒΕΠΕ ΣΕΒ
19:30 - 19:40
Ο Ρόλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας
O  Δρ. Έλενα Παπανδρέου, Αρχιτέκτων - Μηχανικός
19:40 - 20:00
Διάλειμμα
20:00 - 20:10
Δημιουργία ζήτησης στην Αγροδιατροφή για τις Κοινωνικές επιχειρήσεις
O  Δημήτρης Μιχαηλίδης, Δημοσιογράφος ΑΓΡΟΝΕΑ
20:10 - 20:20
Μεταναστευτικό και προοπτικές απασχόλησης
O  Θεμιστοκλής Κοσσίδας, Εταίρος ΑΜΚΕ Ευρωπαϊκή Έκφραση
20:20 - 20.30
Μετανάστες πρόσφυγες και οι προοπτικές απασχόλησης τους στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
O  Βέρα Τίκα, Κοινωνικός Επιστήμονας
20.30 - 20.40
Δημιουργία Θέσεων  Εργασίας σε ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού
O  Αλέξανδρος Οικονόμου, Διευθυντής Κ.Σ.Δ.Ε.Ο ΕΔΡΑ
20.40 - 20.50
Δυνατότητες απασχόλησης σε άτομα με αναπηρία μέσω των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
O   Γιώργος Ρεθυμιωτάκης, Πρόεδρος των ΑμΕΑ Άνω Λιοσίων
20.50 - 21.00
Πρωτοβουλίες της Γ.Σ.Ε.Ε. για την Κοινωνική Οικονομία
O  Δρ. Κων/νος Λαμπρόπουλος, Οικονομολόγος, Επιστημονικός Σύμβουλος ΓΣΕΕ
21.00 - 21.10
Πολιτιστικές Συλλογικότητες και Κοινωνική επιχειρηματικότητα
O  Γιώργος ΣερεμετάκηςΤηλεοπτικός Παραγωγός
21.10 - 21.30
Ελεύθερο Βήμα (3λεπτες τοποθετήσεις συμμετεχόντων)
21.30
Δείπνο

Σημειώνεται ότι οι παρουσιάσεις στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα είναι στα Αγγλικά και στο δεύτερο στα Ελληνικά.

Λίγα Λόγια για το SOCIALNEET
Το έργο SOCIALNEET είναι μια φιλόδοξη και καινοτόμα πρωτοβουλία εννέα (9) φορέων από οκτώ (8) χώρες της Ευρώπης, και αποσκοπεί στην δημιουργία απασχόλησης για νέους κάτω των 30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), αξιοποιώντας νέα μοντέλα κοινωνικής καινοτομίας στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και ειδικότερα στους τομείς Τουρισμού - Πολιτισμού, Φροντίδας Υγείας, Αγροδιατροφής, Νέων Τεχνολογιών και Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας. Είναι ένα από τα 27 έργα που χρηματοδοτούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από το πρόγραμμα EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το 2011 που ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος για την Κοινωνική Οικονομία, επιχειρείται στο πλαίσιο του έργου SOCIALNEET, μια νέα προσέγγιση στη δημιουργία απασχόλησης σε δράσεις του τρίτου τομέα. Το έργο SOCIALNEET προτείνει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που βασίζεται στους ενεργούς πολίτες και στις οργανώσεις τους (φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών), στις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους νέους, αλλά και στην εθελοντική προσφορά έμπειρων μεντόρων που αν και εκτός αγοράς εργασίας λόγω συνταξιοδότησης, έχουν ακόμα την όρεξη και διάθεση της προσφοράς.
Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:
·         Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (Ελλάδα) - Επικεφαλής εταίρος του έργου
·         Development Association of Alto Tamega's Region (Πορτογαλία)
·         Janusz Korczak Pedagogical University in Warsaw (Πολωνία)
·         University of Primorska (Σλοβενία)
·         Rezekne Academy of Technologies (Λετονία)
·         Municipality of Mataro (Ισπανία)
·         ΙΒΕΠΕ - ΣΕΒ (Ελλάδα)
·         Craftsmen Association of Terni (Ιταλία)
·         European Network of Cities and Regions for the Social Economy (REVES) (Βέλγιο)


Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος,
Υπεύθυνος Έργου

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το έργο SOCIALNEET:
O  Κων/νος Οικονομόπουλος (cosoik@gmail.com, 2117057627)
O  Βασίλης Τακτικός (anadrash@otenet.gr, 2108813760)
SocialNeet

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου