Από τον πρώτο γύρο εκλέγεται ξανά δήμαρχος Φυλής ο Χρ. Παππούς


Άνετη επικράτηση για τον νυν δήµαρχο Φυλής, Χρήστο Παππού, απέναντι στον προηγούµενο δήµαρχο, ∆ηµήτρη Μπουραΐµη, καταγράφει η έρευνα της Innovation Metrisis Poll για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά».
Το 72,6% των δηµοτών αξιολογούν θετικά το έργο του, ενώ µόλις ένας στους δέκα δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιηµένος.
Τα ποσοστά αυτά δεν διαφοροποιούνται ανάµεσα στους ψηφοφόρους των δύο κοµµάτων, ενώ περισσότερο ικανοποιηµένοι εµφανίζονται οι κάτοικοι των Ανω Λιοσίων.
Αντίθετα, τελείως διαφορετική εικόνα έχει η ικανοποίηση από το έργο της περιφερειάρχου Αττικής, Ρ. ∆ούρου, όπου µόλις το 24,1% εκφράζεται θετικά, ενώ οι αρνητικές γνώµες φτάνουν το 57,5%.
Ο Χρήστος Παππούς είναι πρώτος και στη δηµοτικότητα ανάµεσα σε όλους τους υποψηφίους που έχουν εκφράσει µέχρι στιγµής ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση του δήµου, µε ποσοστό που αγγίζει το 53,1% (θετικές µείον αρνητικές γνώµες), σε σύγκριση µε τον βασικό του αντίπαλο, κ. Μπουραΐµη, που εµφανίζει αρνητικό πρόσηµο και είναι στο -30,1% (22,4% θετικά µείον 52,5% αρνητικά). Οι υπόλοιποι συνυποψήφιοι εµφανίζουν χαµηλά ποσοστά αναγνωρισιµότητας, κάτω του 40%, ενώ και η δηµοτικότητά τους φαίνεται να κινείται κοντά στο 0% (µοιρασµένες θετικές – αρνητικές γνώµες).
Ο νυν δήµαρχος εµφανίζει ευρεία αποδοχή από τους ψηφοφόρους και των δύο κοµµάτων, µε λίγο καλύτερα ποσοστά σε αυτούς της Νέας ∆ηµοκρατίας, ενώ, αντίστοιχα, ο κ. Μπουραΐµης στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όµως να εµφανίζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις.
Σχετικά µε την ερώτηση της επανεκλογής, το 63% δήλωσε ότι θα επιθυµούσε να επανεκλεγεί ο νυν δήµαρχος, ποσοστό που δεν διαφοροποιείται ανάµεσα στους ψηφοφόρους των δύο κοµµάτων, αλλά εµφανίζεται ακόµα υψηλότερο και φτάνει το 75% στους «απογοητευµένους» ψηφοφόρους των προηγούµενων εθνικών εκλογών, που δεν είχαν πάει να ψηφίσουν ή έριξαν λευκό ή άκυρο.
Σχετικά µε την πρόθεση ψήφου, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανόν ο νυν δήµαρχος, Χρήστος Παππούς, να ξεπεράσει το φράγµα του 50% από την 1η Κυριακή, αφού στα ποσοστά µε αναγωγή των απαντήσεων (λευκό/άκυρο/αποχή) φτάνει το 52,1%, µε τον δεύτερο κ. Μπουραΐµη να ακολουθεί µε 13,6% και όλους τους υπόλοιπους πέντε υποψηφίους να φτάνουν όλοι µαζί το 17,7%.
Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 15,9%, θετικά φαίνεται να αξιολογούν το έργο του νυν δηµάρχου σε ποσοστό 72,6%, ενώ και οι θετικές γνώµες για το πρόσωπό του φτάνουν το 74,9%. Το 63% δηλώνει ότι θα ήθελε να επανεκλεγεί.
Σχετικά µε τους ψηφοφόρους των δύο κοµµάτων, µεγαλύτερη διαφοροποίηση εµφανίζουν τα ποσοστά του κ. Μπουραΐµη, που φαίνεται να επιλέγεται περισσότερο από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ σε σύγκριση µε αυτούς της Ν.∆. Σηµαντικό εύρηµα είναι επίσης ότι ο κ. Παππούς έχει µεγάλη διείσδυση στους νεότερους ψηφοφόρους, 17-34 ετών, ηλικίες στις οποίες βρίσκεται η µεγαλύτερη δεξαµενή των αναποφάσιστων.
Επίσης, στην ερώτηση για τη βεβαιότητα της επιλογής τους όσοι απάντησαν ότι θα ψηφίσουν τον κ. Παππού δήλωσαν κατά 94,7% ότι είναι πολύ και αρκετά βέβαιοι, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον κ. Μπουραΐµη φτάνει το 74,2%.
Τέλος, ο δεύτερος γύρος, αν αυτός υπάρξει, φαίνεται ότι θα είναι εύκολη υπόθεση για τον κ. Παππού, αφού συγκεντρώνει το 61,8% των ψηφοφόρων έναντι του 17,5% του κ. Μπουραΐµη. Αλλωστε, στον δεύτερο γύρο και η πλειοψηφία των ψηφοφόρων των κ. Ρούσσα και Κουλοχέρη (που συγκεντρώνουν ποσοστά άνω του 5%) φαίνεται να προτιµά τον κ. Παππού, ενώ το ίδιο προκύπτει και στην οµάδα των αναποφάσιστων του 1ου γύρου, όπου ο κ. Παππούς παίρνει το 27% έναντι του 8,2% που επιλέγει τον κ. Μπουραΐμη.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου